Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γεωργίου Λαμπάκη

  • τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ου αιώνα

Το αρχείο συγκροτείται από σειρές που αντανακλούν τις δραστηριότητες του Γ. Λαμπάκη. Περιλαμβάνονται 21 χειρόγραφα ημερολόγια (1892-1913), αλληλογραφία, χειρόγραφα κειμένων του, εισερχόμενη αλληλογραφία. Επίσης περιλαμβάνεται αρχείο μνημείων (τεκμηριωτική εργασία του Γ. Λαμπάκη), "αρχείο Τυπάλδου, Κοζάκη), κάρτες, δημοσιεύματα του Γ. Λαμπάκη. Αντικείμενα: βυζαντινές εικόνες και επιγραφές

Λαμπάκης, Γεώργιος

Αρχείο Ιωάννη (Πάγκου) Λαμπάκη

  • τέλη 19ου αιώνα

Το αρχείο αποτελείται από 1) λεύκωμα Πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις 1896 (περιλαμβάνει 25 φωτογραφίες) 2) 15 φωτογραφίες με διάφορα θέματα

Λαμπάκης, Ιωάννης