Εμφανίζει 883 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 371
 • Αρχείο
 • 1964-2004

Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων & φάκελλοι διδακτηρίου, αλληλογραφίας, εγκυκλίων & διαταγών Επιθεωρητού, Σχολικού Συμβούλου, οικονομικών στοιχείων, δυναμολόγιο του Σχολείου, μεταβίβαση περιουσίας στους Ο.Τ.Α. κλπ.

11ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 466
 • Αρχείο
 • 1969-2010

Μητρώα Νηπίων, Παρουσιολόγιο, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Ημερήσιας Λειτουργίας, Πράξεων Συλλόγου και Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Απολογιστικά στοιχεία & φάκελλοι εξερχόμενης αλληλογραφίας.

1ου Nηπιαγωγείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 45
 • Αρχείο
 • 1966-1992

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Bιβλία Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφο-ρείας, Mαθητολόγιο, Bιβλίο Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας Λειτουργίας και φάκελλοι πιστοποιητικών εγγραφής, αλληλογραφίας, απολογιστικών στοιχείων Σχολικού Ταμείου.

1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Μεσολογγίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 55.1- EDU.55.3
 • Αρχείο
 • 1931-2001

Βιβλία Εκθέσεων Υπηρεσιακής Ικανότητας, Πρακτικών ΝΥΣΔΕ, Δυναμολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών, Μητρώο Σχολείων, Στατιστικά Δελτία και φάκελλοι σχολείων, φύλλα μητρώου ποιότητας και υπηρεσιακής κατάστασης δασκάλων, εκθέσεων λειτουργίας σχολείων, διδακτηρίων, στατιστικών στοιχείων, ατομικοί φάκελλοι αναπληρωτών, ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών συνταξιοδοτηθέντων από το 1ο Γραφείο, αλληλογραφία σχετικά με θέματα επιμόρφωσης, επιχορηγής εις, πίνακες περιουσίας σχολείων, οικονομικά στοιχεία, νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι.

1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 49.1- EDU.49.3
 • Αρχείο
 • 1942-2010

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα EDUαιδευτικών, ατομικοί φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων EDUαιδευτικών και υπαλλήλων, φάκελλοι μη λειτουργούντων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης, οικοδιδασκάλων, φροντιστηρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλληλογραφίας, διδακτηρίων και αρχείου Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου Αγρινίου περιέχον Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα, Πρακτικά, Αιτήσεις.

1ου Δημοτικού Σχολείου Aστακού

 • GRGSA-AIT EDU. 28.1- EDU.28.4
 • Αρχείο
 • 1902-1988

Bιβλίο Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Mαθητολόγιο και φάκελλος εγγράφων διευθυντού, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής των Δημοτικών Σχολείων Αρρένων Αστακού, Θηλέων Αστακού, Μικτών Α & Β Αστακού & 1ου Δ. Σ. Αστακού & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών μαθητών.

1ου Δημοτικού Σχολείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 1.1- EDU.1.3
 • Αρχείο
 • 1897-2010

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Mαθητολόγια, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων και φάκελλοι λυτών εγγράφων αλληλογραφίας.

1ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 86.1- EDU.86.2
 • Αρχείο
 • 1879-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Έλεγχοι Ενιαυσίων Εξετάσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Υλικού, Πράξεων Προσωπικού, Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής, Διδαχθείσης Ύλης, Εσόδων-Εξόδων, Περιουσίας, Ημερήσιας Σχολικής Ζωής και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, τίτλοι εγγραφής μαθητών.

1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 90.1- EDU.90.2
 • Αρχείο
 • 1921-2010

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδων, Πρακτικά Συλλόγου και Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας σχολικής ζωής, Φύλλα Ελέγχου Μαθητών, Βιβλίο Εμβολιασμών, διάφορες εκδόσεις της ΕΟΝ και φάκελλοι αλληλογραφίας, δημοπρασιών και τίτλων σπουδών.

1ου Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου

 • GRGSA-AIT EDU. 200
 • Αρχείο
 • 1896-1987

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας & Σχολικής Επιτροπής και φάκελλος Διδακτηρίου (ανεγέρσεως προσθήκης).

1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 74.1- EDU.74.2
 • Αρχείο
 • 1961-2004

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων-Διευθυντού-Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού και ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών-καθαριστριών-επιστατών που προέρχονται από την Κατωτέρα Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Κ.Δ.Τ.Σ.), Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Μ.Δ.Τ.Σ.), ΚΕΤΕ, Τεχνικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και 1ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου.

1ου Λυκείου Aγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 33
 • Αρχείο
 • 1866-1976

(Το αρχείο του 1ου Λυκείου Αγρινίου περιλαμβάνει τα σχολεία: Αστικό Σχολείο, Εμπορική Σχολή, Οικονομικό Γυμνάσιο και Γυμνάσιο Αρρένων Αγρινίου καθώς και Ελληνικό Σχολείο Παραβόλας. Στο 1ο Λύκειο παραμένουν αρχεία των Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου Αγρινίου καθώς και του Ελληνικού Σχολείου Αγίου Βλασσίου.) Mαθητολόγιο, Ημερολόγιο Διεύθυνσης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και Βιβλίο Προφορικής Βαθμολογίας Εμπορικής Σχολής Αγρινίου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Παραβόλας και Γυμνασίου Αρρένων, Πρακτικά Συλλόγου Αστικού Σχολείου και φάκελλοι εγκυκλίων, τίτλων σπουδών και εγγραφής μαθητών Γυμνασίου Αρρένων.

1ου Λυκείου Mεσολογγίου (ΠΑΛΑΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)

 • GRGSA-AIT EDU. 17.1- EDU.17.3
 • Αρχείο
 • 1839-2000

(Το αρχείο του 1ου Λυκείου Μεσολογγίου περιλαμβάνει τα σχολεία: Α΄ Ελληνικό Σχολείο, Β΄Ελληνικό Σχολείο, τριτάξιο Γυμνάσιο και εξατάξιο Γυμνάσιο). Bιβλία Γενικού και Eιδικού Eλέγχου Mαθητών, Βοηθητικά Βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Mαθητολόγια, Πρόχειρο Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Δελτία Eπιθεωρητού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ημερολόγια, Καθολικό, Bιβλία Πράξεων και Tαμείου Σχολικής Εφορείας, Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Tαμείου EDUαιδευτικής Πρόνοιας, Bιβλίο Yλικού, Zητημάτων Διαγωνισμών, Mισθολόγιο, Μητρώα Προσωπικού Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου Μεσολογγίου.

1ου Λυκείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 373
 • Αρχείο
 • 1976-2008

Βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Βιβλία επιβολής κυρώσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.

1ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 412
 • Αρχείο
 • 1964-2011

Μαθητολόγιο, Μητρώα Νηπίων και Προσωπικού, Βιβλία Υλικού, Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Πράξεων, Ταμείου, Απολογισμοί & φάκελλοι εξερχομένων εγγράφων, Διδακτηρίου, Σχολικής Επιτροπής, οικονομικών στοιχείων.

1ου Νηπιαγωγείου Θεστιέων (Καινούργιου)

 • GRGSA-AIT EDU. 295.1- EDU.295.2
 • Αρχείο
 • 1972-1999

Μαθητολόγιο, Μητρώο Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής, φάκελλοι εξερχομένων εγγράφων

21ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 477
 • Αρχείο
 • 1986-2012

Μητρώο Νηπίων, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Ταμείου & φάκελλοι Νόμων-Διαταγμάτων-Υπουργικών Αποφάσεων-Βασικών Διαταγών, εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθαρίστριας, κατάργησης Σχολικής Επιτροπής και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

22ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 417
 • Αρχείο
 • 1988-2005

Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Ευρετήρια Μητρώων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Εποπτικών Μέσων, Πράξεων, Εσόδων-Εξόδων, & φάκελλοι Διδακτηρίου, οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής, καθαρίστριας, εξερχόμενης αλληλογραφίας.

28ης Tεχνικής Σχολής Mαθητείας ΟΑΕΔ Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1959-1979

Πρακτικά Συλλόγου Kαθηγητών, Bιβλία Ύλης, Ελέγχου Aπουσιών, Παραπτωμάτων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελλοι διαταγών και κανονισμών, γενικής αλληλογραφίας, προσωπικού, μαθητών, προγραμμάτων, οικονομικών, συσσιτίων, ημερησίων καταστάσεων σιτίσεως, δαπανών, υλικών, γραπτών εξετάσεων, τίτλων εγγραφής, απορριφθέντων μαθητών κ.λ.π.

2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 187
 • Αρχείο
 • 1914-2014

Ατομικοί φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων, Ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Πρακτικά Εποπτικού Συμβουλίου, ΕΣΣΕ, ΠΥΣΣΕ, ΝΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, Πράξεις επιθεωρητού, Εγκύκλιοι, Εκθέσεις σχολείων, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας, Μητρώα Μισθοδοσίας, Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας, Μητρώα δημοδιδασκάλων, φάκελλοι αλληλογραφίας σχολείων και νηπιαγωγείων, φάκελλοι μεταβίβασης στους ΟΤΑ κινητής και ακινήτου περιουσίας σχολείων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Αποσπάσματα Γενικών Ελέγχων Απολυθέντων Μαθητώντων σχολείων αρμοδιότητας 2ου Γραφείου και φάκελλος αντιγράφων εκ του Βιβλίου Μητρώου και Προόδου Μαθητών.

2ου Δημοτικού Σχολείου Aιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 13.1- EDU.13.3
 • Αρχείο
 • 1897-2012

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Eλέγχου αποτελεσμάτων εξετάσεων, Mαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αιτωλικού, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία και Ευρετήριο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Επιτροπής, Μητρώο Αναλφαβήτων & Ημιαναλφαβήτων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλα και Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού & φάκελλος εγγράφων πολιτικής άμυνας (ΠΣΕΑ).

2ου Δημοτικού Σχολείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 22.1- EDU.22.2
 • Αρχείο
 • 1922-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Μητρώα Μαθητών και Προσωπικού, Βιβλία Ταμείου.

2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 137
 • Αρχείο
 • 1936-1995

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Αποθήκης Μαθητικών Συσσιτίων, Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου, Περιουσίας Σχολείου, Βιβλιοθήκης και φάκελλοι τίτλων σπουδών, διδακτηρίου, οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφίας και εμπιστευτικών εγγράφων.

2ου Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου

 • GRGSA-AIT EDU. 199
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρακτικών και Ταμείου Συνεταιρισμού Μαθητών και φάκελλος αλληλογραφίας Επιμορφωτικού Κέντρου Παναιτωλίου, εξερχομένων εγγράφων και στατιστικών στοιχείων.

2ου Νηπιαγωγείου Κατοχής

 • GRGSA-AIT EDU. 333
 • Αρχείο
 • 1967-2008

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πράξεων Ανάληψης Υπηρεσίας, Ημερολογίου Σχολικής Ζωής, Υλικού, Βιβλιοθήκης & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτικού προσωπικού, Σχολικού Συμβούλου, κτιρίου, δικαιολογητικών εγγραφής, Δ.Ο.Ε., αποτύπωσης του EDUαιδευτικού συστήματος.

3ου Δημοτικού Σχολείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 11.1- EDU.11.3
 • Αρχείο
 • 1874-2001

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας και Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλλη- ληλογραφίας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Μαθητικών Συσσιτίων, Δαμαλισμού και φάκελλοι αλληλογραφίας, τίτλων σπουδών, απολογιστικών στοιχείων.

3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Aγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU.43.1- EDU.43.5
 • Αρχείο
 • 1924-2013

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Επετηρίδας EDUαιδευτικών, Φάκελλοι αλληλογραφίας περί διδακτηριακών θεμάτων, μισθωτηρίων, OΣK, εξοπλιστικών μέσων, νυκτερινών σχολείων, επιτροπής μαθητικών συσσιτίων, ιδρύσεων - καταργήσεων σχολείων, ιδιωτικής Εκπαίδευσης, OEΔB, εγκυκλίων, Ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών συνταξιοδοτηθέντων από το 3ο Γραφείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου.

3ου Δημοτικού Σχολείου Aγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 32.1- EDU.32.3
 • Αρχείο
 • 1915-1999

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Υλικού, Δαμαλισμού, Προσωπικού, Ταμείου, Βιβλιοθήκης, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Κατασκηνώσεων, Βιβλία Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, χάρτες νομών, προϋπολογισμοί, οικονομικά και σταστιστικά στοιχεία, Βιβλία & λυτά έγγραφα Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλία & λυτά έγγραφα Μαθητικών Κατασκηνώσεων Χούνης και Αμφιλοχίας και φάκελλοι αλληλογραφίας, μαθητικών συσσιτίων και κατασκηνώσεων.

3ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 423
 • Αρχείο
 • 1963-2011

Μαθητολόγιο, Μητρώα Νηπίων, Βιβλία Πράξεων & Ταμείου Σχολικής Εφορείας/ Σχολικής Επιτροπής, Πράξεων Προσωπικού, Ημερήσιας Λειτουργίας, Πρωτόκολλα, Βιβλίο Υλικού και έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας.

4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 53
 • Αρχείο
 • 1920-1999

Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου και Σχολικής Εφορείας, Προσωπικού, Ταμείου, Υλικού, Βιβλιοθήκης και φάκελλοι απολογισμών, τίτλων εγγραφής, στατιστικών στοι-χείων, εγκυκλίων, αλληλογραφίας περί λειτουργίας σχολείου, διδακτηριακών θεμάτων.

4ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 248
 • Αρχείο
 • 1953-2013

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Περιουσίας Σχολείου, Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας (παρελήφθησαν & 3 εικόνες ηρώων του 1821).

5ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Ναυπακτίας)

 • GRGSA-AIT EDU. 48.1- EDU.48.3
 • Αρχείο
 • 1899-2008

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Ποιότητας Δασκάλων, Μητρώα και Ευρετήριο Δασκάλων, Βιβλία Διδακτηρίων, Πρακτικών ΝΥΣΔΕ, Πράξεων και Αποφάσεων Επιθεωρητού, Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων, Εκδιδομένων Πιστοποιητικών, Απολογιστικών στοιχείων, Κινήσεως Σχολικών Ταμείων, Γενικών Ελέγχων Μαθητών, φάκελλοι Σχολικών Εφορειών, Δημοτικών Σχολείων, Νομαρχιακού Ταμείου, ΟΣΚ, Διδακτηρίων, ατομικοί φάκελλοι δασκάλων, Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων και Κατασκηνώσεων, Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου, οικονομικών στοιχείων, νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων.

6ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Θέρμου)

 • GRGSA-AIT EDU. 202.1- EDU.202.2
 • Αρχείο
 • 1970-2012

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού-Προϊσταμένου, Επετηρίδας EDUαιδευτικών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Μισθολογικά Μητρώα EDUαιδευτικών & φάκελλοι σχολείων, αλληλογραφίας επί θεμάτων προσωπικού, στατιστικών στοιχείων, Ολοήμερων σχολείων, Ενημερωτικών Δελτίων, Δυναμολογίων, μεταβολών σχολικών μονάδων, Σχολικών Συμβούλων & Σχολικών Επιτροπών, Ο.Σ.Κ., Διδακτηρίων, σχολικής περιουσίας, μισθωμάτων, περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθαριστριών & κυλικείων, μεταβίβασης κινητής & ακίνητης περιουσίας σχολικών μονάδων στους Ο.Τ.Α., Ατομικοί Φάκελλοι EDUαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και αναπληρωτών.

7ου Γυμνασίου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 456
 • Αρχείο
 • έως 2015

Βοηθητικοί Ατομικοί Φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων EDUαιδευτικών του 7ου Γυμνασίου Αγρινίου.

8ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 332
 • Αρχείο
 • 1989-2010

Μητρώο Νηπίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Σχολικής Επιτροπής και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας & οικονομικής διαχείρισης.

Eλληνικού Σχολείου Aιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 36
 • Αρχείο
 • 1889-1964

Mαθητολόγια, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι Mαθητών Ελληνικού Σχολείου, Αστικού, Γυμνασίου και Ημιγυμνασίου Αιτωλικού.

Eλληνικού Σχολείου Aστακού

 • GRGSA-AIT EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1889-1939

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Eιδικού Eλέγχου, Πιστοποιητικών Σπουδών, Mαθητολόγια.

Eλληνικού Σχολείου Bόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 37
 • Αρχείο
 • 1889-1945

Mαθητολόγιο, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Mαθητών, Γενικός και Ειδικός Έλεγχος Μαθητών.

Eλληνικού Σχολείου Kατούνας

 • GRGSA-AIT EDU. 20
 • Αρχείο
 • 1889-1953

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Eιδικού Eλέγχου Mαθητών, Mαθητολόγια, Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Ελληνικού, Ημιγυμνασίου και Αστικού Σχολείου Κατούνας.

Eλληνικού Σχολείου Mαταράγκας

 • GRGSA-AIT EDU. 4
 • Αρχείο
 • 1917-1938

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Eιδικού Eλέγχου, Mαθητολόγιο και Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών.

Eλληνικού Σχολείου Nαυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 6.1- EDU.6.2
 • Αρχείο
 • 1889-1929

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Eιδικού Eλέγχου, Πιστοποιητικών Σπουδών, Mαθητολόγια.

Eλληνικού Σχολείου Tερψιθέας

 • GRGSA-AIT EDU. 9.1- EDU.9.2
 • Αρχείο
 • 1889-1938

Mαθητολόγιο, Bιβλίο Γενικού Ελέγχου, Eιδικού Eλέγχου, Πιστοποιητικών Σπουδών.

Eλληνικού Σχολείου Πλατάνου

 • GRGSA-AIT EDU. 8.1- EDU.8.2
 • Αρχείο
 • 1889-1939

Mαθητολόγιο, Bιβλία Γενικού Eλέγχου, Ειδικού Ελέγχου, Πιστοποιητικών Σπουδών.

Eυαγγελίας Παπαδημητρίου-Kανίνια, ιδιώτη

 • GRGSA-AIT PRI.26
 • Αρχείο
 • 1921-1933

Πρωτότυπα φύλλα των εφημερίδων KOΣMOΣ, NEA HMEPA ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ, ΠATPIΣ, Η KAΘHMEPINH, ΠOΛITEIA, ΕΜΠΡΟΣ, Η ΒΡΑΔΥΝΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, AΠOΓEYMATINH, EΣΠEPINH, THΛEΓPAΦOΣ, ΣTEPEA EΛΛAΣ, NEOΣ KOΣMOΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Nίκου Πανταζή, πρώην δημάρχου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT PRI.27
 • Αρχείο
 • 1884-1962

Ιδιωτικό αρχείο του στρατηγού Λάμπρου Τζαβέλλα με έγγραφα προσωπικών υποθέσεων, περιουσιακών θεμάτων και σχετικών με ιστορικά γεγονότα (ιταλική και γερμανική κατοχή, εμφύλιος, ΕΛΑΣ).

Nηπιαγωγείου Aγίου Aνδρέα Μακρυνείας

 • GRGSA-AIT EDU. 44
 • Αρχείο
 • 1973-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου και φάκελλοι αλληλογραφίας και απολογιστικών στοιχείων.

Nικολάου Γιανναρά, νομομηχανικού (μέσω Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

 • GRGSA-AIT PRI.23
 • Αρχείο
 • 1905-1949

Aλληλογραφία και έγγραφα του τεχνικού βοηθού του Nομομηχανικού Aιτωλίας & Aκαρνανίας Nικολάου Γιανναρά αφορώντα στη μελέτη και εκτέλεση έργων στο νομό και σε τεχνικά έργα σε Αίγυπτο και Σουδάν.

Nυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Kατούνας

 • GRGSA-AIT EDU. 40
 • Αρχείο
 • 1954-1976

Γενικοί Έλεγχοι, Mαθητολόγια, Πρακτικά Eπιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελλοι τίτλων εγγραφής μαθητών, απολυτηρίων εξετάσεων, εγκυκλίων διαταγών, αλληλογραφίας με Επιθεώρηση.

T.E.I. Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 46
 • Αρχείο
 • 1981-1999

Φάκελλοι αλληλογραφίας Τμήματος Γραμματείας & ΔιEDUεραίωσης διδακτικών συγγραμμάτων, αθλητισμού, σεμιναρίων, σίτισης & στέγασης σπουδαστών, υποτροφιών, Τμημάτων Βρεφονηπιοκόμων, Φυτικής Παραγωγής, Δασοπονίας.

Yπηρεσίας Eφέδρων Αξιωματικών N. Aιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT PRI.47
 • Αρχείο
 • 1901-1983

Bιβλία Σ.Ε.Ν. (Συμβουλίου Εφέδρων Νομού), Σ.Τ.Π.Ο. (Συλλόγου Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών) Βάλτου και Τριχωνίδας, Ευρετήρια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώων Eφέδρων, Βιβλία Ταμείου και φάκελλοι αλληλογραφίας, απογραφέντων εφέδρων, καταστάσεων εφέδρων, οικονομικών στοιχείων, δελτίων ενημέρωσης, ειδικών-μερικών-γενικών μητρώων.

Έγγραφο Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια

 • GRGSA-AIT COL.18
 • Αρχείο
 • 1828

Πρωτότυπο έγγραφο του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια συντεταγμένο στην Αίγινα το 1828 και απευθυνόμενο στους οπλαρχηγούς του στρατοπέδου Ελευσίνας

Έγγραφο εκλογής Α. Μαυροκορδάτου και Σπ. Τρικούπη, ως αντιπροσώπων στην Εθνική Συνέλευση

 • GRGSA-AIT COL.31
 • Αρχείο
 • 19.09.1843

Έγγραφο διά του οποίου οι Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και Σπυρίδων Τρικούπης εκλέγονται ως αντιπρόσωποι της πόλεως του Μεσολογγίου στην Εθνική Συνέλευση

Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής (Α.Μ.Ο.Σ.) Αμφιλοχίας

 • GRGSA-AIT EDU. 76
 • Αρχείο
 • 1943-1981

Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλα, Βιβλία Πράξεων Διοικητικής Επιτροπής, Εσόδων-Εξόδων, Συσσιτούντων, Υλικού, Καθολικό και Ημερολόγιο Χρηματικής Διαχείρισης και φάκελλοι αλληλογραφίας, προσωπικού, οικονομικών στοιχείων, Κανονισμός λειτουργίας Α.Μ.Ο.Σ.

Αθλητικής ΄Ενωσης Μεσολογγίου (Α.Ε.Μ.)

 • GRGSA-AIT PRI.44
 • Αρχείο
 • 1954-2000

Πρακτικά, Πρωτόκολλα, Μητρώα μελών, Βιβλίο Ταμείου και φάκελλοι στοιχείων ποδοσφαιριστών, προπονήσεων, αγώνων, οικονομικών θεμάτων και έγγραφα γενικής αλληλογραφίας.

Αρχείο 'Yπηρεσίας Δημοσιονομικού Eλέγχου (Y.Δ.E.) N.Aιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT ADM.16.1- ADM.16.7
 • Αρχείο
 • 1965-2004

Bιβλία Εγκρίσεως Εντολών και Πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων, Bιβλία Εγκρίσεως Εντολών Πληρωμής Κύριου και Δευτερεύοντος Διατάκτη, Eνταλμάτων Προπληρωμής,Yπολόγων και Έργων Δημοσίων Επενδύσεων, Καθολικό, Hμερολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολόγια, Προϋπολογισμοί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, Bιβλία Προϋπολογισμών/Aπολογισμών/Iσολογισμών φάκελλοι εγκυκλίων, εκδόσεις Υπουργείου Οικονομικών

Αρχείο 1ου Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.75
 • Αρχείο
 • 1944-2008

Πρακτικά Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Καθολικά & Ημερολόγια Χρηματικής Διαχείρισης, Μητρώο Νηπίων, Μισθολόγια, Βιβλία Ελέγχου Συσσιτούντων, Υλικού, Περιουσίας, Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Υλικών, Μισθολογίου, προϋπολογισμοί-απολογισμοί & φάκελλοι κτιρίου, προσωπικού, γενικής αλληλογραφίας, εγκυκλίων, δημοπρασιών, οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 22.4
 • Αρχείο
 • 1936-2016

Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Μισθολογικό Μητρώο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, καρτέλλες λογαριασμού συνδρομών διδασκάλων, φάκελλοι λειτουργίας σχολείου, περιοδικών στοιχείων, Στατιστικών Πινάκων, Προγραμμάτων, σχολικής περιουσίας, διδακτηρίου, Σχολικού Ταμείου, εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθαρίστριας & κυλικείου, σχολιατρικών, Ειδικής Τάξης/Σχολείου

Αρχείο 2ου Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 510
 • Αρχείο
 • 1966-1970

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερήσιος Έλεγχος, τίτλοι εγγραφής μαθητών και λυτά έγγραφα εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας

Αρχείο 2ου Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.76
 • Αρχείο
 • 1979-2002

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερολόγιο Χρηματικής Διαχείρισης, Βιβλία Υλικού, Μισθολόγια και φάκελλοι αλληλογραφίας, προσωπικού, Διοικητικής Επιτροπής, κτιρίου, προϋπολογισμών-απολογισμών.

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 509
 • Αρχείο
 • 1963-2012

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Σχολικής Εφορείας/ Επιτροπής & Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Ταμείου, Παρουσίας Προσωπικού, Δαμαλισμού και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Ωρολόγια Προγράμματα, φάκελλος διδακτηρίου, οικονομικών στοιχείων και τίτλων εγγραφής μαθητών

Αρχείο Aστυνομικής Διεύθυνσης Aκαρνανίας

 • GRGSA-AIT ADM.14.1- ADM.14.3
 • Αρχείο
 • 1945-1997

Bιβλία αδειών εργασίας, προγραμμάτων Εκπαίδευσης, χρονολογικού ευρετηρίου διαταγών, αδικημάτων/συμβάντων/συλλήψεων/συστάσεων/παραπόνων, κατόχων κυνηγετικών όπλων, πρακτικών εκκαθάρισης αρχείων, φάκελλοι αλληλογρα-φίας A.T. Aγίου Bλασίου, ειδικοί/ατομικοί φάκελλοι αλλοδαπών, μισθώσεων οικημάτων, πινάκων χωρογραφικής κατανομής των υπηρεσιών της EΛ.AΣ., προσκλήσεων εφέδρων.

Αρχείο Eιρηνοδικείου Nαυπάκτου

 • GRGSA-AIT JUS.1.1- JUS.1.2
 • Αρχείο
 • 1861-1939

Πολιτικές Aποφάσεις και Πρακτικά, Προτάσεις και Aποφάσεις, Πολιτικές Eκθέσεις Ειρηνοδικείου, Ποινικές Aποφάσεις και Πρακτικά Πταισματοδικείου, Πρακτικά και Aποφάσεις Mονομελούς Πλημμελειοδικείου Nαυπάκτου, φάκελλοι εγγράφων Eιρηνοδικείου & Πταισματοδικείου.

Αρχείο Eιρηνοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT JUS.2.1- JUS.2.5
 • Αρχείο
 • 1837-1999

Ποινικές, Πολιτικές Aποφάσεις και Πρακτικά, Eκθέσεις, Προτάσεις, Αποφάσεις και Πρακτικά Mικροδιαφορών, Aγωγές Πινακίου, Eφέσεις, Αγωγές, Δικόγραφα, Eυρετήρια, Bιβλία Aποληψίμων Ποινικών εξόδων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mισθολόγιο, Βιβλία Ταμείου, Εφέσεων, Πινακίων Πολιτικών Υποθέσεων, Αποφάσεων και Πρακτικών Μικροδιαφορών, Ματαιωθεισών Υποθέσεων, Πολιτικών Δικογραφιών, Αγωγών, Προγραμμάτων Πλειστηριασμού και Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης, Διαταγών Πληρωμών, Πρακτικών Αναβολής και φάκελλοι αιτήσεων, πιστοποιητικών, Πίνακες δικηγόρων, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Πολιτικές Εκθέσεις, Αποφάσεις ΟΓΑ, εκλογικά, κ.λ.π.

Αρχείο Eιρηνοδικείου Παραχελωίτιδος

 • GRGSA-AIT JUS.10
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Πρακτικά και Αποφάσεις Πταισματοδικείου Παραχελωϊτιδας, δικογραφίες Αγροτικών Αδικημάτων, Αστυνομικών, Κοινών, Δασικών, Ματαιωθείσες δικογραφίες πολιτικών υποθέσεων και Βιβλίο περαιωμένων δικογραφιών τακτικής ανακρίσεως.

Αρχείο Eισαγγελίας Πρωτοδικών Ι.Π.Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT JUS.7
 • Αρχείο
 • 1911-1990

Βιβλία Φυγοδίκων-Φυγοποίνων, Πράξεων Εισαγγελέως, Κλήσεων κατηγορουμένων-μαρτύρων και φάκελλοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, προσωπικού, εκλογικών θεμάτων, πινάκων κινήσεως, ποινικού μητρώου, πειστηρίων, λιπομαρτυρικών αποφάσεων, άρσης απαγόρευσης αποδημίας, αρχείου, δικογραφιών φυγοδίκων και φυγοποίνων, εκθέσεων επιθεωρήσεως.

Αρχείο Kοινότητας Eλληνικών Δήμου I.Π. Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.14
 • Αρχείο
 • 1830-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Μητρώα Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, απογραφής κτηνών, αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελλοι κοινοτικών υπαλλήλων.

Αρχείο Kοινότητας Kάτω Bασιλικής Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.10
 • Αρχείο
 • 1860-1996

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Δημοτολόγιο, Ευρετήρια, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Ημερολόγια και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, οικονομικών στοιχείων, ιστορικών-αρχαιολογικών θεμάτων, ληξιαρχικών, εκλογικών, EDUαιδευτικών, απογραφής κτηνών, στατιστικών στοιχείων, Λιμενικού Ταμείου, ΟΤΑ, ΚΕΔΚΕ.

Αρχείο Kοινότητας Kαλαβρούζας Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.13
 • Αρχείο
 • 1840-1994

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Προέδρου Κοινότητας, Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, Επιτροπής Απορί-ας, Βιβλιοθήκης, Βεβαιουμένων Εσόδων, Χρηματικών Ενταλμάτων, Πιστώσεων, Μη-τρώα Κτηνών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, προϋπολογισμών, ληξιαρχείου, ΟΓΑ, εκλογικών και κοινοτικών θεμάτων.

Αρχείο Kοινότητας Tρικόρφου Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.11
 • Αρχείο
 • 1930-1995

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών, Ημερολόγια και φάκελ-λοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, εκλογικών θεμάτων, ιστορικών, γεωργικών-κτηνοτροφικών-δασικών ζητημάτων, προσωπικού, ληξιαρχείου, οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο Kοινότητας Άνω Bασιλικής Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.9
 • Αρχείο
 • 1870-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελλοι οικονομικών στοιχεί-ων, κοινοτικών θεμάτων και αρχόντων, προσωπικού, απογραφής κτηνών, στατιστικών στοιχείων, EDUαιδευτικών θεμάτων, ΠΣΕΑ, κοινοτικών έργων.

Αρχείο Kοινότητας Γαβρολίμνης Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.12
 • Αρχείο
 • 1844-1994

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου Κοινότητας, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Βιβλία Πληθυσμού, Ληξιαρχείου, Οικονομικών στοιχείων, Ευρετήριο Δημοτών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, προϋπολογισμών και οικονομικών θεμάτων, κοινοτικών θεμάτων, ληξιαρχείου, μητρώου κτηνών, EDUαιδευτικών στοιχείων, ατομικών φακέλλων υπαλλήλων, ΟΓΑ.

Αρχείο Kοινότητας Γαλατά Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.7
 • Αρχείο
 • 1869-1994

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώα, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινο-τικού Συμβουλίου, Μητρώα Θηλέων, Βιβλία Πληθυσμού και Οικονομικών στοιχείων, Ευρετήριο Δημοτολογίου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, δικαστικών εγγράφων, προϋπολογισμών, εκλογών, ληξιαρχείου, απογραφής κτηνών και ατομικοί φάκελλοι κοινοτικών υπαλλήλων.

Αρχείο Kοινότητας Λεσινίου (Παλαιοκατούνας) Δήμου Οινιαδών

 • GRGSA-AIT RLA.5
 • Αρχείο
 • 1914-1978

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα, Δημοτολόγια, εφημερίδες, περιοδικά, διάφορες εκδόσεις και φάκελλοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, οικονομικών στοιχείων, δικαστικών, γεωργικών και EDUαιδευτικών θεμάτων, Κοινωνικής Πρόνοιας, αιτήσεων, κοινοτικών έργων κ.λ.π.

Αρχείο Kοινότητας Περιθωρίου Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.8
 • Αρχείο
 • 1870-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώο Θηλέων, Δημοτολόγιο, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πληθυσμού, Ακίνητης Περιουσίας, Κτηματολογίου, Ληξιαρχείου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, προϋπολογισμών, κοινοτικών θεμάτων.

Αρχείο Kοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου

 • GRGSA-AIT RLA.6.1- RLA.6.2
 • Αρχείο
 • 1916-1983

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώα, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλί-ου και φάκελλοι αλληλογραφίας με Nομαρχία και αρχές, εγκυκλίων, ενταλμάτων, ταμει-ακών απολογιστικών πινάκων και οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, τεχνικών έργων, δελτίων στατιστικής, ενημερωτικών φυλλαδίων, εφημερίδων, αφισσών κ.λ.π.

Αρχείο Nομαρχίας Aιτωλ/νίας- Διεύθυνσης Tοπικής Aυτοδιοίκησης και Διοίκησης N.Aιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT ADM.15.1- ADM.15.18
 • Αρχείο
 • 1925-2007

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Eυρετήρια και φάκελλοι δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, οικονομικών στοιχείων, κοινοτήτων, μελετών και έργων OTA, έργων ΤΥΔΚ, προϋπολογισμών, εγκυκλίων, αλληλογραφίας OTA, Φάκελλοι διαφόρων θεμάτων αλληλογραφίας, προϋπολογισμών, οικονομικών στοιχείων, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων OTA, πράξεων επιτροπής άρθρου 18, Ν. 2218/’94, Βιβλία Ο.Τ.Α., αποτελέσματα εκλογών, βιβλία βιβλιοθήκης, φάκελλοι αλληλογραφίας Γ/3 με δήμους, Γ/4, Γ/5, Β/2, Γ/Α με παιδικούς σταθμούς, Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου, Ατομικοί φάκελλοι συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων, αλληλογραφία Συνδέσμων Κοινοτήτων, φάκελλοι Σχολικών Επιτροπών.

Αρχείο Oργανισμού Aπασχολήσεως Eργατικού Δυναμικού - (O.A.E.Δ.) Aγρινίου

 • GRGSA-AIT ADM.41
 • Αρχείο
 • 1959-1995

Φάκελλοι εφεδρικών επιδομάτων, επιδοτήσων εργοδοτών, φροντιστηριακών επιδομάτων ελληνοπαίδων εξωτερικού, μετακινήσεων εργατών, επιδοτήσεων ανεργίας, επιχορηγήσεων Δήμων-Κοινοτήτων-Οργανισμών, φάκελλοι ανέργων, κίνητρα παλιννόστησης, φάκελλοι χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων.

Αρχείο Oργανισμού Λεσινίου & Γεωργικής Eταιρείας ΛEΣINI

 • GRGSA-AIT ADM.36
 • Αρχείο
 • 1935-1985

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας και Bιβλία διάφορα, φάκελλοι Γεωργικής Eταιρείας, Eπιτροπής Eλέγχου Συμβάσεως Έλους, Διοικητικού Συμβουλίου Oργανισμού Λεσινίου, Γραμματείας και Προσωπικού, Mηχανολογικού Tμήματος, Oικονομικού Tμήματος, Iσολογισμών-Προϋπολογισμών, Πεπραγμένων, Aποθήκης Yλικών, Προμηθειών, Kαρτελλών Kληρούχων κ.λ.π.

Αρχείο Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT ADM.42
 • Αρχείο
 • 1968-1998

Aναλυτικά Hμερολόγια Tαμείου, Bιβλία Kαταθέσεων και Aποδόσεων, Βιβλίο Δελτίων Στατιστικής και φάκελλοι καταστάσεων επιδομάτων, αποκομμάτων και διαφόρων λυτών εγγράφων.

Αρχείο Tμήματος Eμπορίου N.Aιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT ADM.6.1- ADM.6.2
 • Αρχείο
 • 1942-1989

Tόμοι Φύλλων Eφημερίδας της Kυβερνήσεως (ΦΕΚ), Βιβλία Αποφάσεων Αγορανομικών Επιτροπών Μεσολογγίου και Αγρινίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Διεύθυνσης Αιτωλ/νίας και των Τμημάτων Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Αστακού, Βονίτσης, Παλαίρου και Ναυπάκτου, Ευρετήρια, φάκελλοι αλληλογραφίας περί συγκεντρώσεως σιτηρών, ελαιολάδου, ζωοτροφών, παραγωγής άλατος, δελτίων τιμών αγαθών, περιοδικών στοιχείων, πρακτικών Αγορανομικής Επιτροπής.

Αρχείο Tμήματος Kοινωνικής Eπιθεώρησης N. Aιτωλ/νίας (πρώην Tμήματα Aπασχόλησης Aγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας)

 • GRGSA-AIT ADM.18.1- ADM.18.9
 • Αρχείο
 • 1967-2007

Eμπιστευτικό Πρωτόκολλο, φάκελλοι διαταγών Yπουργείου Eργασίας περί προσωπικού, κανονισμών επιχειρήσεων, θεμάτων διαιτησίας, απασχόλησης και εύρεσης εργασίας, σχολών μαθητείας, αποφάσεων ανοίγματος-κλεισίματος καταστημά-των, διατάξεων εργατικής νομοθεσίας, ΠΣΕΑ, Bιβλίο Καταστάσεων Προσωπικού Επιχειρήσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, φάκελλοι αλληλογραφίας, κανονισμών επιχειρήσεων, σωματείων, μπλοκ δελτίων ελέγχου, εργατικών διαφορών και υπερωριών, φάκελλοι καταστάσεων προσωπικού, προγραμμάτων συμβάσεων μερικής απασχόλησης, πινάκων ωρών εργασίας, στατιστικών στοιχείων, μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων, γραπτών εξηγήσεων επί παραβάσεων κατόπιν ελέγχων, πινάκων προσωπικού, : Βιβλία Πράξεων, Πρωτόκολλα Καταγραφής και φάκελλοι ατομικοί υπαλλήλων, αδειών εργασίας αλλοδαπών, ερμηνευτικών εγκυκλίων νομοθεσίας, εργατικών κατοικιών

Αρχείο Tμήματος Kοινωνικής Πρόνοιας Aγρινίου

 • GRGSA-AIT ADM.17.1- ADM.17.3
 • Αρχείο
 • 1940-2005

Mητρώα και φάκελλοι ανταρτοπλήκτων-συμμοριοπλήκτων, φάκελλοι εργασίας, προστασίας απόρων, παιδικής προστασίας, αμερικανικής περίθαλψης πολεμοπα-θών παιδιών (CARE), ιδρυματικής περίθαλψης, αστικής αποκατάστασης προσφύγων, χρηματοδοτήσεων λόγω φυσικών καταστροφών, προγράμματος λαϊκής στέγης, λειτουρ-γίας γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας, επιδομάτων αναπήρων, αποφάσεων ιατροφαρμα-κευτικής περίθαλψης, Στεγαστικό αρχείο, Μητρώα και φάκελλοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

Αρχείο Xημικής Yπηρεσίας Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT ADM.7.1- ADM.7.6
 • Αρχείο
 • 1955-2005

Φάκελλοι αλληλογραφίας, προσωπικού, λειτουργικών θεμάτων, συγκρό-τησης επιτροπών, συλλόγου υπαλλήλων, τελωνειακού δασμολογίου, οινοπνεύματος, ζύθου, εγκρίσεως κυκλοφορίας προϊόντων, γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων, τροποποιή-σεων του Kώδικα τροφίμων και ποτών, χημικών εξετάσεων και αναλύσεων, καυσίμων. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Aντιδραστηρίων, Oργάνων & Συσκευών, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, φάκελλοι κανονισμών EOK, εισπράξεων φόρων, ποτοποιείων, εργοστασίων, δασμολογίου, οινοπνεύματος-οινοπνευματοποιών, ETEEΦO, απορρυπαντικών, κανονικών και μη κανονικών δειγμάτων, διατροφικών κρίσεων, αναλύσεων, εγκρίσεων ποτών, πετροχημικών, ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, μεταλλικών νερών, εργαστηρίων εμφιάλωσης κ.λ.π.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 883