Εμφανίζει 1235 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μεσσηνίας Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1993-2007

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, δελτία αλιευτικής δραστηριότητας, δελτία κατάπλου πλοίων, νυκτερινή απασχόληση προσωπικού κ.ά.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1992-2007

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών σκαφών, υποβολή δελτίου κίνησης θαλαμηγών, δελτία κίνησης υπηρεσιακού οχήματος, δελτία κίνησης επαγγελματικών θαλαμηγών, δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας, αποστολή δελτίου εκθαλάσσωσης χελωνών και δελφινιών, αποστολή ερωτηματολογίου WWF.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.05
 • Αρχείο
 • 1986-2004

Υποβολή δελτίου κίνησης Θ/Γ (2001), βιβλίο παραβάσεων (1986-1990), συμβάντα (2003-2004), θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (1990).

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.06
 • Αρχείο
 • 1989-2009

Δελτία επαγγελματικών Θ/Γ σκαφών (2008-2009), παλαιό ευρετήριο ιδιοκτητών λεμβών (χ.χρ.), παραβάσεις αιγιαλού (1989-1999).

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1979-1989

Διαταγές υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έντυπα σήματα, τηλεγραφήματα, έγγραφα συνταξιοδότησης προσωπικού.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.03
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Πίνακες τιμωρηθέντων ναυτικών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία κίνησης θαλαμηγών κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, φύλλα μεταβολών, κίνηση θαλαμηγών σκαφών, δελτίο παλιρροιογράφου, δρομολόγια ακτοπλοϊκών γραμμών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1989-1993

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης και παλιρροιογράφου, φύλλα μεταβολών νηολογίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.06
 • Αρχείο
 • 1992-1994

Κίνηση θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία παλιρροιογράφου, άνεργοι ναυτικοί, φύλλο μεταβολών νηολογίων σηματολογημένων πλοίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.07
 • Αρχείο
 • 1994

Κίνηση θαλαμηγών σκαφών, άδειες ρυμούλκησης, δελτία παλιρροιογράφου, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.08
 • Αρχείο
 • 1995

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, καταστάσεις ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότησης κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.09
 • Αρχείο
 • 1986-1996

Εκθέσεις επιθεώρησης σκαφών, εκθέσεις τηλεπικοινωνιακής επιθεώρησης, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, πίνακες ξένων κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.10
 • Αρχείο
 • 1984-1997

Δελτία κατάπλου πλοίων, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία συμβάντων υπηρεσίας, καταστάσεις παρουσίας προσωπικού.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.11
 • Αρχείο
 • 1985-1998

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών, δελτία κατάπλου-απόπλου δεξαμενοπλοίων εσωτερικού, καταστάσεις ανέργων ναυτικών, καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.13
 • Αρχείο
 • 2000

Καταστάσεις επιδοτούμενων ναυτικών, κατάλογοι ναυτικών προσφερομένων προς ναυτολόγηση, απογραφέντες ναυτικοί.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.14
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Κυρώσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εβδομαδιαία και μηνιαία σήματα ανέργων ναυτικών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.16
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Καταστάσεις ανέργων ναυτικών, αναφορές επαναπογραφής ναυτικών, σήμα ετήσιο απογραφέντων ναυτικών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.17
 • Αρχείο
 • 1990-2004

Δελτία συμβάντων, δρομολόγια "Θησεύς" και "Μυρτιδιώτισσα", δελτία κίνησης θαλαμηγών, άδειες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, αιτήσεις-άδειες θαλάσσιων μέσων αναψυχής, παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.18
 • Αρχείο
 • 1993-2005

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, έκθεση ναυτιλιακής επιθεώρησης, έκθεση ναυπηγικής επιθεώρησης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.19
 • Αρχείο
 • 1988-2008

Δελτία εκθαλάσσωσης θαλάσσιας χελώνας, αναφορές για δελφίνια, υποβολή καταστάσεων αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, καταστάσεις αλιεργατών, στατιστικά στοιχεία σπογγαλιείας, θαλάσσιες έρευνες, αρχαιότητες, δελτία αποστολής θερμοκρασίας θαλάσσης, σχέδια αποστολής παλιρροιογράφου.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.20
 • Αρχείο
 • 1996, 2001-2008

Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας (2006-2009), δελτίο κίνησης Θ/Γ-Ε/Γ σκαφών (2001-2005), στατιστικός πίνακας διακίνησης επιβατών και οχημάτων (1996), δελτία κατάπλου Θ/Γ με ελληνική και ξένη σημαία (2002-2007), ναυλοσύμφωνα (2003-2005), δελτία αποστολής θερμοκρασίας θαλάσσης (2008), φάκελος ανέργων ναυτικών και παρουσίας ανέργων ναυτικών (2004-2007).

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.21
 • Αρχείο
 • 2004-2009

Προσφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί προς εργασία, επιδοτούμενοι άνεργοι ναυτικοί (2004-2009), δελτία κατάπλου πλοίων (2007-2008).

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.22
 • Αρχείο
 • 1986-2012

φάκελος με αλληλογραφία για υπηρεσία φάρων, σχέδια αποστολής δελτίων παλιρροιογράφου, φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου, δελτία καιρού

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.23
 • Αρχείο
 • 2009-2015

μηνιαία δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, μηνιαία δικαιολογητικά υποβολής δελτίου ναυτιλιακής κίνησης, δελτία κατάπλου πλοίων

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.24
 • Αρχείο
 • 2010, 2018

Δελτία κατάπλου Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας, θαλάσσιες και υποθαλάσσιες έρευνες-αρχαιότητες, αποσπάσματα ημερολογίου συμβάντων, δελτία κατάπλου πλοίων, δελτία κατάπλου θαλαμηγών κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1980-1991

Προγραμματισμός εκθέσεων, οικονομικός προγραμματισμός, προγράμματα εκπαίδευσης, υγειονομική έρευνα.

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

 • GR GRGSA-MES ADM004.03
 • Αρχείο
 • 1984-1992

Θέματα Γραφείου γεωργικής ανάπτυξης Μελιγαλά, θέματα Γραφείων ΓΓΑ και ΚΕΠΠΥ Καλαμάτας.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM004.05
 • Αρχείο
 • 1985-1994

Ζητήματα καλλιεργειών (εγκατάλειψη-προώθηση ποικιλιών), σποροκαλλιέργεια πατάτας, φυτωριακές επιχειρήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM004.06
 • Αρχείο
 • 1977-1996

Πορεία εξαγωγών επεξεργασμένων και νωπών γεωργικών προϊόντων, επιδότηση εξαχθέντων-μεταποιηθέντων γεωργικών προϊόντων, καλλιέργεια-απορρόφηση βιομηχανικής τομάτας, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου κοινών πορτοκαλιών.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Τμήματος Αλιείας

 • GR GRGSA-MES ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1953-1990

Προεδρικά διατάγματα, στοιχεία για καλλιέργειες, στατιστικά στοιχεία, αντικαταστάσεις σκαφών κ.ά.

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού Μεσσηνίας, δελτία δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας, τροχαία ατυχήματα, μητρώα καταστημάτων ετήσιας έρευνας βιομηχανικών προϊόντων.

Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1963-2012

δημοσιεύματα με τα αποτελέσματα των ερευνών της Υπηρεσίας μας ετών 1963 έως και 2012, όπως Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1969,1980 (2 τόμοι), αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 1981,1991 (5 τόμοι), Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδας 1997,2004 (3 τόμοι), Στατιστική της Φυσικής κίνησης του πληθυσμού της Ελλάδας 1981-1996 (15 τόμοι), ΓΚ1 Απογραφή επαρχιών Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Τριφυλίας 1980-81 (4 φάκελοι), Στατιστική της εκπαιδεύσεως 1972/73-1985/86 (και Τεχνική –επαγγελματική εκπαίδευση 1969-70, Δημοτική 1969-71, Μέση 1969-71, Ανώτατη 1968-71) (17 τόμοι), Μηνιαίο στατιστικό δελτίο 2005 (2 τόμοι), Έρευνα απασχολήσεως 1978 ,1980 (2 τόμοι), Στατιστική του Τουρισμού 1981-1996 (6 τόμοι), Πολιτιστικές στατιστικές 1975-1997 (10 τόμοι), Αποτελέσματα έρευνας γεωργικών εκμεταλλεύσεων 1977-78 (1 τόμος), Αποτελέσματα απογραφής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 1971,1999 (2 τόμοι), Γεωργική στατιστική της Ελλάδας 1963-2006 (38 τόμοι), Στατιστική Δημοσίων Οικονομικών 1980-81 (1 τόμος), Αποτελέσματα απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και ορυχείων 1963,1973 (2 τόμοι), Αποτελέσματα απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και εμπορίου 1978, 1984, 1988 (6 τόμοι), Συνοπτικά αποτελέσματα απογραφής μεταποιητικών καταστημάτων 1973 (1 τόμος), Απογραφή των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών καταστημάτων 1969,1973 (3 τόμοι), Έρευνα εργατικού δυναμικού 1981-1997 (12 τόμοι), Εργατικό δυναμικό 2005-2012 (6 τόμοι), Ολοκληρωμένο τελωνειακό δασμολόγιο 1998 (1 τόμος)

Στατιστική Υπηρεσία

Αρχείο ΤΕΒΕ Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, εισιτήρια νοσηλείας, συνταγολόγια κ.ά.

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1975-1990

Αποδείξεις εράνων, πιστοποιητικά απορίας, καταστάσεις οικονομικής ενίσχυσης λόγω σεισμών, διακοπή ορφανικών επιδομάτων, δελτία διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1926-1997

Οριστικά Παραχωρητήρια, αιτήσεις προσφύγων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης προσφύγων από προσφυγικούς συλλόγους, ευρετήριο αστών προσφύγων νομού Μεσσηνίας, σχέδια προσφυγικών συνοικισμών, σχέδια τύπων προσφυγικών κατοικιών κ.ά.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1948-1991

Βιβλία πρακτικών: Επιτροπής ανοικοδομήσεως συμμοριοπλήκτων, στεγάσεως σεισμοπαθών επαρχιών Πυλίας και Τριφυλίας, θεομηνιόπληκτων οικογενειών, ταμείου αρωγής αναπήρων και θυμάτων πολέμου, ευρετήριο παραχωρητηρίων προσφυγικών οικημάτων, βιβλίο αναλυτικών λογαριασμών αστών προσφύγων (ληξιπρόθεσμοι δόσεις), τοπογραφικά διαγράμματα.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, συνταγολόγιο, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, αποφάσεις διαγραφών και επανεγγραφών.

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1971-1997

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, καταστάσεις πληρωμής στεγαστικών δανείων.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Βιβλίο στατιστικής, βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής στεγαστικού δανείου κ.ά.

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.09
 • Αρχείο
 • 1996, 2000-2002

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, αποδόσεων και αποσβέσεων, δελτία παρουσίας προσωπικού, μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, ημερολόγιο ταμείου.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, δελτίο στατιστικής, δελτίο κίνησης κουμπαράδων.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.03
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, δελτίο στατιστικής, ταμειακές καταστάσεις.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.07
 • Αρχείο
 • 2000-2004

Μηνιαίο δελτίο στατιστικής, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικά ημερολόγια ταμείου, βιβλίο δοσοληψιών αγροτικού διανομέα.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.05
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΤΑΕ, αποδείξεις έκδοσης επιταγών εσωτερικού, δελτία συναλλάγματος.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.07
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, ΙΚΑ, οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, δελτία αγοράς και πώλησης συναλλάγματος.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.08
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άριος

 • GR GRGSA-MES ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1984-1987

Καταστάσεις συντάξεων και οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, αποκόμματα επιταγών.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου

 • GR GRGSA-MES ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1931-1969

Βιβλία κατάπλου και απόπλου πλοίων, κατάσταση επιβίβασης ναυτικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, υποτελωνείο Μαράθου-εργάτες ξηράς.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Βιβλία δοσοληψίας διαχειριστών επιταγών με τους διανομείς, καταστάσεις πληρωμής επιταγών συνταξιούχων ΙΚΑ, καταστάσεις πληρωμής οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κάμπου

 • GR GRGSA-MES ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1989, 1993

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και οικογενειακών επιδομάτων, δελτίο τιμών αγοράς συναλλάγματος, αποκόμματα επιταγών.

Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού

 • GR GRGSA-MES ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1907-2002

Βιβλία εισαγωγής του εις φύλλα καπνού, βιβλία μεταγραφής των αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίας κινήσεως σιγαρόχαρτου, βιβλία εξαγωγής σιγαρέττων, βιβλία κίνησης εργατικών σιγαρέττων, πίνακες φορολογίας σιγαρέττων, βιβλία παρακολούθησης της κίνησης λαθρεμπορίου, ευρετήρια παραβατών των νόμων περί καπνού, βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομείου Καλαμάτας (ΕΛΤΑ)

 • GR GRGSA-MES ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1970-1993

Καταστάσεις πληρωμής επιδοματούχων Κοινωνικής Πρόνοιας, καταστάσεις επιταγών εσωτερικού, ημερήσιο ταμείο εισπράξεων και πληρωμών, καταστάσεις πληρωμής συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΓΑ, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου.

Κεντρικό Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) Καλαμάτας

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM025.02
 • Αρχείο
 • 1956-2005

β.117 Πρωτόκολλα, β.18 Ημερολόγια Καθυστερήσεων, β.14 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΤΕΑΜ, β.9 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΚΑΑ-ΤΑΕΚ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΜΕΖ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.4 Ημερολόγια Καθυστερήσεων ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΠΕΠΑΕ, β.1 Ευρετήριο ΙΚΑ, β.1 Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργοδοτών, β.1 Ευρετήριο Κοινών Επιχειρήσεων, β.1 Γραμματείας Πρωτοκόλλου Τμήμα Εσόδων, β.1 Πρωτόκολλο Εμπιστευτικών Εγγράφων, β.1 Πρωτόκολλο Αποφάσεων Διευθυντού, β.1 Υπολοίπου Πινακίδων Εργοδοτών, β.1 Έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης, β.1 Ειδοποιήσεις Καθυστερήσεων, β.1 Ειδοποιήσεις Παραγγελίας Κατάσχεσης, β.1 Ημερολόγιο ΕΤΑΚΕΚ Πίστωση, β.1 Εισπράξεων ΕΛΔΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.3 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.4 Ατομικών Ειδοποιήσεων, β.2 ΕΞΤΡΕ, β.4 Καθολικά, β.1 Κινήσεως Εσόδων, β.4 Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ΤΕΑΕΔΞΕ, β.8 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΕΔΞΕ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)

 • GR GRGSA-MES ADM025.03
 • Αρχείο
 • 1980-2007

β.2 μητρώο και ευρετήριο συνταξιούχων, β.9 παρουσίας προσωπικού, β.1 πρωτόκολλο γενικό

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών

 • GR GRGSA-MES ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1977-1991

Υλοτομία, δασικά προϊόντα, δασικές εκτάσεις, θηράματα και θήρα, εμπρησμοί-πυρκαγιές.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.02
 • Αρχείο
 • 1979-1990

Υλοτομία, περιβαλλοντικά-οικολογικά θέματα, θήρα, πυρκαγιές, μηνιαία οικονομικά στατιστικά στοιχεία δασικής εκμετάλλευσης, απολογιστικά δελτία έργων.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.03
 • Αρχείο
 • 1959-1996

Αντιπυρικός αγώνας, αιτήσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, υπερωριακή απασχόληση δασικού προσωπικού, προστασία άγριων πουλιών και ζώων, θήρα, κτηνοτροφία, τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία, έγκριση δημοπρασίας εκποίησης ξυλείας, έγκριση απολογισμού χρήσεως και προϋπολογισμού κυνηγετικών συλλογων.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.04
 • Αρχείο
 • 1978-1996

Δασικές οδοί, τεχνικά έργα, θήρα, βοσκότοποι, αντιπυρικές ζώνες, περιβαλλοντολογικά θέματα.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.06
 • Αρχείο
 • 1991-2001

Μηνιαία και τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία δασαρχείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, διάθεση ξυλείας, υλοτομία, εκμετάλλευση-μίσθωση και κάρπωση δημοσίου δάσους, κυνηγετικοί σύλλογοι.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1235