Εμφανίζει 1235 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μεσσηνίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU114.02
 • Αρχείο
 • 1921-1969

β.4 μαθητολόγια, β.6 γενικοί έλεγχοι, β.11 πιστοποιητικών σπουδής

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 4ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 7ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1912-1965

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορίας, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

4ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 7ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Α΄Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Κυπαρισσία)

 • GRGSA-MES EDU301.01
 • Αρχείο
 • 1940-2010

Υπηρεσιακές εκθέσεις ικανότητας δόκιμων εκπαιδευτικών σχ. έτους 1975-1976, Μητρώο διδασκάλων και νηπιαγωγών περιφέρειας Τριφυλίας, Μητρώο αναπληρωτών δασκάλων

Α΄Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Κυπαρισσία)

Αρχείο Αικατερίνης Καρδάση-Λευκοπούλου

 • GRGSA-MES PRI015.01
 • Αρχείο
 • 1941-2005

Διπλώματα, πιστοποιητικά, φωτογραφίες σχετικά με την εθελοντική προσφορά της Αικατερίνης Καρδάση-Λευκοπούλου στον Ερυθρό Σταυρό Καλαμάτας.

Καρδάση - Λευκοπούλου, Αικατερίνη

Αρχείο Αναστασίου Πάστρα

 • GRGSA-MES PRI012.01
 • Αρχείο
 • 1951-1991

Σχέδια τοπογραφικά και μηχανολογικά της αλευροβιομηχανίας "Ευαγγελίστρια", έγγραφα σχετικά με στατικές και μηχανολογικές μελέτες, οικοδομικές άδειες, τεχνικές εκθέσεις κ.ά. διαφόρων μηχανολογικών και κτηριακών επεκτάσεων της Ευαγγελίστριας.

Πάστρας, Αναστάσιος

Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/ Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

 • GRGSA-MES ADM061.02
 • Αρχείο
 • 1952-2013

φάκελοι με έργα δήμων και κοινοτήτων νομού Μεσσηνίας, βιβλία-ευρετήρια όπου καταγράφονται τα έγγραφα που έστελναν οι κοινότητες του νομού Μεσσηνίας, βιβλία-ευρετήρια όπου καταγράφονται αλφαβητικά αιτήσεις ιδιωτών (π.χ. άδεια πώλησης σιγαρέτων, απαλλαγή από προσωπική εργασία, άδεια κυκλοφορίας ταξί κ.ά.)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

 • GRGSA-MES ADM061.03
 • Αρχείο
 • 1956-1997

β.1: Βιβλίο Κτηματολογίων δήμων και Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1956-1984. Αφορά Κτηματολόγια 8 δήμων και 274 κοινοτήτων του Ν. Μεσσηνίας.
φ.2: Φάκελος Κτηματολογίων δήμου Καλαμάτας, χρ. 1965-1966, 1972, 1980. Αφορά αγορά ακινήτου στη θέση Σάρρες, συμπληρωματικό φάκελο για χώρο απορρίψεως απορριμμάτων δήμου Καλαμάτας, οικόπεδο για επέκταση Πυροσβεστικού Σταθμού, δημοτικών σφαγείων, δημοτικού Μεγάρου, για δημοτικά κρεοπωλεία, δημοτικά λαχαναγορά, Ζουμπούλειο Πολυιατρείο, αρχοντικό Κυριακού, αντλιοστάσιο Ασπροχώματος κ.ά. (περιλαμβάνονται τοπογραφικά διαγράμματα και συμβόλαια)
φ.3: Φάκελος Κτηματολογίων κοινοτήτων επαρχίας Τριφυλίας (Λ-Ω), χρ. 1956-1975
β.4: Βιβλίο κληροδοτημάτων και δωρεών δήμων και κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1905-1967
β.5: Βιβλίο δημοτικών και κοινοτικών βοσκοτόπων Ν. Μεσσηνίας, χρ.1976-1980. Αφορά βοσκοτόπια που έχουν παραχωρηθεί σε δήμους.
β.6: Βιβλίο εκμισθούμενων κτημάτων και ακινήτων από δήμους και κοινότητες Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1981-1989
β.7: Ευρετήριο αλφαβητικό αιτήσεων ιδιωτών, χρ. 1951
β.8: Ευρετήριο αλφαβητικό αιτήσεων ιδιωτών, χρ. 1964
β.9: Ευρετήριο εισερχομένων εγγράφων των Υπουργείων στη Νομαρχία Μεσσηνίας, χρ. 1955
β. 10: Βιβλίο δημοτικών και κοινοτικών φόρων κατά είδος, χρ. 1980-1987. Αφορά τέλη και ενοίκια που έχουν καταβάλει οι δήμοι και οι κοινότητες για φωτισμό, καθαριότητα, ύδρευση, άδειες οικοδομής, σταθμεύσεις, άρδευση κ.ά.
β.11: Βιβλίο δημοτικών και κοινοτικών φορολογιών κατά είδος Δήμων και Συνδέσμων, χρ. 1988-1996
β.12: Βιβλίο δημοτικών και κοινοτικών φορολογιών κατά είδος, τόμ.1 (ΑΒΙΑ-ΚΑΡΝΑΣΙΟ), χρ. 1988-1994
β.13: Βιβλίο δημοτικών και κοινοτικών φορολογιών κατά είδος, τόμ.2 (ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ-ΠΗΔΗΜΑ), χρ. 1988-1994
β.14: Βιβλίο κοινοτικών φόρων κατά είδος, τόμ.3 (ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑ-ΨΑΡΙ), χρ. 1988-1994
β.15: Βιβλίο απολογισμών δήμων και κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1980-1992. Αφορά απολογισμούς δήμων και κοινοτήτων του νομού, Συνδέσμων, Βιβλιοθηκών,, Φιλαρμονικών, ΤΕΔΚ, ΚΑΠΗ Καλαμάτας, ΔΕΥΑΚ, ΚΑΠΗ Φιλιατρών, πολιτιστικού κέντρου Σιδηροκάστρου κ.ά.
β.16: Βιβλίο προϋπολογισμών δήμων, κοινοτήτων, φιλαρμονικών, βιβλιοθηκών, ΚΑΠΗ, δημοτικού θεάτρου Καλαμάτας κ.ά. Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1980-1992
β.17: Βιβλίο προϋπολογισμών δήμων, κοινοτήτων, Συνδέσμων, φιλαρμονικών, ΚΑΠΗ κ.ά. Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1993-1995
β.18: Καρτέλες δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των δήμων, ελεγκτών εσόδων-εξόδων και εισπρακτόρων, χρ. 1961-1983
β.19: Βιβλίο διοικητικών, δικαστικών κ.ά. Αρχών, χρ. 1980-1984. Περιλαμβάνει καταγραφές των διαφόρων αρχών του νομού και τα ονοματεπώνυμά τους.
β.20: Ευρετήριο διαφόρων Αρχών, χρ. 1959. Αφορά αιτήσεις ιδιωτών για ποικίλα θέματα σε όλες τις Αρχές του νομού (αστυνομικές, δικαστικές κ.ά.)
β.21: Ευρετήριο διαφόρων Αρχών, τόμ. Β΄, χρ. 1965. Αφορά αιτήσεις ιδιωτών σε υπηρεσίες τελωνειακές, ταμειακές, υγειονομικές κ.ά.
β.22: Καταστάσεις αιρετών οργάνων δημοτικής και κοινοτικής περιόδου από 1/6/1975 έως 31/12/1978, όπως προέκυψαν από τις εκλογές του 1975
β.23: Καταστάσεις αιρετών οργάνων δημοτικής και κοινοτικής περιόδου από 1/1/1979 έως 31/12/1982
β.24: Σύσταση δημοτικών συμβουλίων του Ν. Μεσσηνίας, όπως προέκυψαν από τις εκλογές του 1994 (16/10)
β.25: Σύσταση κοινοτικών συμβουλίων του Ν. Μεσσηνίας, όπως προέκυψαν από τις εκλογές του 1994 (16/10). Αφορά τις κοινότητες ΑΒΙΑ- ΜΑΝΔΡΑ
β.26: Σύσταση κοινοτικών συμβουλίων του Ν. Μεσσηνίας, χρ. 1994, τόμ.2, κοινότητες ΜΑΝΕΣΙ-ΧΩΜΑΤΑΔΑ
φάκ.27-302: Αφορούν εκλογές αιρετών κατά τα έτη 1964, 1975, 1978, 1990, 1994. Γίνονται αναφορές σε διορισμούς προέδρων και κοινοτικών συμβουλίων κατά την περίοδο 1967-1974, σε παράπονα-καταγγελίες, εκλογικά αποτελέσματα, παραιτήσεις, πειθαρχικές διώξεις, σε φυλάκιση κοινοτικού συμβουλίου 1967 κ.ά. Αφορούν τους παρακάτω:
Δήμους (αλφαβητικά): ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΧΩΡΑΣ και
Κοινότητες (αλφαβητικά): ΑΒΙΑΣ, ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΑ, ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ, ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ, ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟΥ, ΑΓΡΙΛΟΥ, ΑΔΡΙΑΝΗΣ, ΑΕΤΟΥ, ΑΙΘΑΙΑΣ, ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, ΑΛΤΟΜΙΡΩΝ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΑΜΜΟΥ, ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ, ΑΜΦΕΙΑΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ, ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ, ΑΡΣΙΝΟΗΣ,
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, ΑΡΤΙΚΙΟΥ, ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΛΤΑΣ, ΒΑΛΥΡΑΣ, ΒΑΝΑΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, ΒΕΛΙΚΑΣ, ΒΕΡΓΑΣ, ΒΛΑΣΗ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ, ΒΟΥΤΑΙΝΑΣ, ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ, ΒΡΥΣΩΝ, ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΔΑΡΑ, ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕΣΥΛΛΑ, ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ, ΔΙΟΔΙΩΝ, ΔΟΛΩΝ, ΔΡΑΪΝΑΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΞΟΧΙΚΟΥ, ΕΞΩΧΩΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΕΥΑΣ, ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΘΑΛΑΜΩΝ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΙΚΛΑΙΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΚΑΛΕΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΡΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ, ΚΑΛΙΤΣΑΙΝΑΣ ΣΥΝ ΦΑΚΕΛΟΣ , ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΑΧΗΣ, ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ, ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ, ΚΑΡΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ, ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΡΥΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΠΥΛΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΛΙΑΣ, ΚΟΚΛΑ, ΚΟΜΠΩΝ, ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΚΟΥΒΕΛΑ, ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ, ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ, ΚΟΥΤΙΦΑΡΗ, ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΥΝΗΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΛΑΔΑ, ΛΑΙΪΚΩΝ, ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ, ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ, ΛΑΧΑΝΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΗΣ, ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ, ΛΟΓΓΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΥΚΙΣΣΗΣ, ΛΥΚΟΤΡΑΦΟΥ, ΛΥΚΟΥΔΕΣΙΟΥ (πρώην ΧΡΥΣΙΚΟΥ), ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΥ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΜΑΔΕΝΑΣ, ΜΑΘΙΑΣ, ΜΑΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΜΑΛΘΗΣ, ΜΑΛΤΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΝΕΣΗ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΝΤΖΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ, ΜΕΘΩΝΗΣ και ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΜΕΡΟΠΗΣ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ, ΜΗΛΕΑΣ, ΜΗΛΙΤΣΑΣ, ΜΗΛΙΩΤΗ, ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ, ΜΙΛΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑΣ, ΜΥΡΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΔΑΣ, ΝΕΔΟΥΣΑΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ, ΝΟΜΙΤΣΙ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΠΑΠΟΥΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙΟΥ, ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ,ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ, ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΕΥΚΟΥ, ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΗΓΩΝ, ΠΗΔΑΣΟΥ, ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΠΛΑΤΗΣ, ΠΛΑΤΣΗΣ, ΠΟΛΙΑΝΗΣ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ, ΠΟΥΛΙΤΣΙΟΥ, ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΠΥΛΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ, ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ, ΡΙΓΚΛΙΩΝ, ΡΟΔΙΑΣ, ΡΩΜΥΡΙΟΥ, ΡΩΜΑΝΟΥ, ΣΑΪΔΟΝΑΣ, ΣΕΛΛΑ, ΣΙΑΜΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ, ΣΚΛΗΡΟΥ, ΣΟΛΑΚΙΟΥ, ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΣΠΗΛΙΑΣ, ΣΠΙΤΑΛΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ, ΣΤΑΣΙΜΟΥ, ΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ, ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ, ΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΣΥΡΡΙΖΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΩΝ, ΤΡΑΧΗΛΑΣ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΤΡΙΟΔΟΥ, ΤΡΙΠΥΛΑΣ, ΤΣΕΡΙΩΝ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ, ΥΑΜΕΙΑΣ, ΦΑΛΑΝΘΗΣ, ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ(ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ), ΦΙΛΙΑ, ΦΛΕΣΙΑΔΟΣ, ΦΛΟΚΑ, ΦΟΙΝΙΚΗΣ, ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ, ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΑ, ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΧΑΤΖΗ, XΡΑΝΩΝ (ΚΑΚΟΡΡΕΥΜΑ), ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ), ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ, ΨΑΡΙΟΥ.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού

 • GRGSA-MES ADM061.04
 • Αρχείο
 • 1960-1999

καταστάσεις δήμων νομού Μεσσηνίας όπου αναγράφεται επιγραμματικά το περιεχόμενο των θεμάτων που πρωτοκολλούνταν καθημερινά, φάκελος σχετικός με τουριστικό ξενώνα Μεθώνης κ.ά.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού

 • GRGSA-MES ADM061.01
 • Αρχείο
 • 1989-1992

διοικητικά έγγραφα σχετικά με έργα σε Κοινότητες νομού Μεσσηνίας και με Συνδέσμους Ύδρευσης και Άρδευσης.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Αρχείο Αστικού σχολείου Κορώνης

 • GRGSA-MES EDU165.01
 • Αρχείο
 • 1937-1942

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Αστικό σχολείο Κορώνης

Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

 • GRGSA-MES EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1939-1946

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Αστικό σχολείο Χώρας

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας

 • GRGSA-MES ADM052.01
 • Αρχείο
 • 1985-2005

Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας (για εορτή 23ης Μαρτίου, μνημόσυνο Πηγάδας, Πάσχα, εμποροπανηγύρεις, επίσημα πρόσωπα, ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.ά.), μεταγωγές κρατουμένων, αποδράσεις κρατουμένων, άδειες λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, επιτροπές επιθεώρησης κινηματογράφων κ.ά., παράνομες οικοδομές, εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα από πυρκαγιές και σεισμούς, αυτοκτονίες, πνιγμοί, ωράριο καταστημάτων, εργοστασίων και βιοτεχνιών, σωματικές βλάβες, μονομαχίες, αρπαγές ανηλίκων, απαγωγές, βιασμοί, κλοπές, ληστείες, ποιότητα και υγιεινή τροφίμων, χρήση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών, λήψη έκτακτων μέτρων σε ειδικές περιπτώσεις (χιονοπτώσεις κ.ά.), πίνακες οδικών τροχαίων, αντιμετώπιση παραβατικότητας αθιγγάνων, οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικότητα ανηλίκων, τυχερά παίγνια, καλλιέργεια ινδικής κάνναβης, διακίνηση ναρκωτικών, παραβάσεις περί όπλων και αρχαιοκαπηλίας, έλεγχος αλλοδαπών, λαθρομετανάστες, απελάσεις αλλοδαπών, έλεγχοι χωματερών, τροφοδοσία κρατουμένων, μισθώσεις οικημάτων αστυνομικών σταθμών Μεσσηνίας, μετάκληση αλλοδαπών καλλιτεχνών για εργασία σε κέντρα διασκέδασης κ.ά.

Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Αρχείο ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών Καλαμάτας (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-MES ADM055.02
 • Αρχείο
 • 1980-2005

16 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 2 φάκ. με πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, 1 φάκ. με αποφάσεις υποχρεωτικής-προαιρετικής ασφάλισης βάσει του Ν.3050/02.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Καλαμάτας

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1952-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Καλαμάτας αποτελούμενο από: πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, βιβλίο ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, τρεχούμενα, βιβλία αποθηκών, εξαγωγής σταφίδας, σταφιδεξαγωγέων, βιβλία υλικού, επιθεώρησης αποθηκών, πίνακες ημερήσιας παραλαβής σταφίδας, αποδοχές προσωπικού, εμπιστευτικό (περί αξιών οικοπέδων κ.ά.), ξύλινες σφραγίδες κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Καλαμάτας

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κορώνης

 • GRGSA-MES ADM045.01
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κορώνης, αποτελούμενο από:βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, τρεχούμενα, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία επιθεώρησης αποθηκών, βιβλία οφειλόμενων ποσών προς παραγωγούς, γενικό καθολικό, βιβλίο γενικών εξόδων και εισπραττόμενων φόρων, πίνακες παραλαβής σταφίδας, εγκύκλιοι, αλληλογραφία (εξερχόμενα), καταστάσεις οφειλών ΑΤΕ, στατιστικά στοιχεία κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κορώνης

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας

 • GRGSA-MES ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1952-1997

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κυπαρισσίας, αποτελούμενο από: βιβλία οφειλόμενων ποσών προς παραγωγούς, βιβλία ατομικών λογαριασμών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία εισαγωγής σταφίδας, βιβλίο αποθηκών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο χορήγησης σταφιδομηχανών επί πιστώσει, μισθολόγια κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Κυπαρισσίας

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεθώνης

 • GRGSA-MES ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) - Υποκατάστημα Μεθώνης αποτελούμενο από: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία δίγραμμων επιταγών, βιβλία αποθηκών, σταφίδας, επιθεώρησης αποθηκών, βιβλίο αποδοχών προσωπικού κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Μεθώνης

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Μεσσήνης

 • GRGSA-MES ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Μεσσήνης, αποτελούμενο από:βιβλία ταμείου, ατομικών λογαριασμών, καθολικών λογαριασμών, τρεχούμενα, φυλλάδες λογιστικές, βιβλία δίγραμμων επιταγών, μητρώα παραγωγών, βιβλίο δανείων υπαλλήλων ΑΣΟ, επιθεώρησης αποθηκών, ευρετήρια, ονομαστική κατάσταση των καλλιεργούντων σταφίδα μετά των στρεμμάτων, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων, συμβόλαια ακινήτου περιουσίας ΑΣΟ κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Μεσσήνης

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πεταλιδίου

 • GRGSA-MES ADM044.01
 • Αρχείο
 • 1926-1999

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πεταλιδίου, αποτελούμενο από: βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία λογιστικών λογαριασμών, βιβλία ταμείου, τρεχούμενα, ΕΟΚ, βιβλία αποθηκών, δηλώσεις εμπόρων για άδεια μεταφοράς σταφίδας, βιβλία δίγραμμων επιταγών, αποδοχές προσωπικού.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πεταλιδίου

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πύλου

 • GRGSA-MES ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Πύλου αποτελούμενο από: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία δίγραμμων επιταγώμ, βιβλία αποθηκών, σταφίδας, επιθεώρησης αποθηκών, γενικό ευρετήριο υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, ευρετήριο συνεργατών επαρχίας Πυλίας, ευρετήριο σταφίδας κατά παραγωγό, ζυγολόγιο ποιοτικής διαλογής, αποδοχές προσωπικού κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πύλου

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Φιλιατρών

 • GRGSA-MES ADM046.01
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Φιλιατρών, αποτελούμενο από: καθολικό, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία ταμείου, τρεχούμενα, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία οφειλούμενων ποσών προς παραγωγούς, βιβλία εισαγωγής σταφίδας, ευρετήρια, πρωτόκολλα, εκμισθώσεις κτηρίων, δελτία εξαγωγής σταφίδας, βιβλία επιθεώρησης αποθηκών, βιβλία στοιχείων παραγωγών, μηνύσεις παράνομων σταφιδοφυτειών, αλφαβητικοί κτηματολογικοί πίνακες για περιοχές Φιλιατρών-Κυπαρισσίας, γεωργικά ενεχυρόγραφα, αποδοχές προσωπικού, διάφορα έντυπα, βιβλίο πράξεων κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Φιλιατρών

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Χώρας

 • GRGSA-MES ADM048.01
 • Αρχείο
 • 1962-1998

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Χώρας, αποτελούμενο από: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, βιβλία οφειλόμενων ποσών προς παραγωγούς, τρεχούμενα, ευρετήρια, βιβλίο παραλαβής σταφίδας, βιβλία επιθεώρησης αποθηκών, αποδοχές προσωπικού, βιβλία ποιοτικής διαλογής, ξύλινες σφραγίδες κ.ά.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Χώρας

Αρχείο αφών Δαμηλάτη

 • GRGSA-MES BLA008.02
 • Αρχείο
 • 1914-1971

Καταστάσεις εισαγωγής καπνού και τουμπεκί στο Καπνεργοστάσιο Καλαμάτας (1914-1936). Καταστάσεις φορολογηθέντων σιγαρέττων κατά πόλεις σε πανελλήνιο επίπεδο, δημοσιευθείσες στην εφ. "Ο ΚΑΠΝΟΣ" (1945-1971). Αλληλογραφία καπνοβιομηχανίας Δαμηλάτη έτους 1970. Διάφορα σχετικά με διαφήμιση σιγαρέττων αφών Δαμηλάτη, εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών προς Εφόρους Καπνού (δεκ. 1940, δεκ. 1950) κ.ά.

Καπνοβιομηχανία Αφών Δαμηλάτη

Αρχείο Β΄Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Μεσσήνη)

 • GRGSA-MES EDU299.01
 • Αρχείο
 • 1975-1976

Βιβλίο εκθέσεων διδασκάλων και νηπιαγωγών εκπαιδευτικής περιφέρειας Μεσσήνης, στοιχεία μαθητών, προσωπικού και σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Μεσσήνης

Β΄Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Μεσσήνη)

Αρχείο Β΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1921-1933

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Β΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Β΄Ελληνικού σχολείου Μεσσήνης

 • GRGSA-MES EDU153.01
 • Αρχείο
 • 1908-1929

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου σχολικής επιτροπής.

Β΄Ελληνικό σχολείο αρρένων Μεσσήνης

Αρχείο Βασιλείου Οικονομάκου

 • GRGSA-MES PRI030.01
 • Αρχείο
 • 1905-1935

Δίπλωμα διάκρισης σε Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση, καταστατικό Σωματείου "Κτηματική Αδελφότης Καλαμών", καταστατικό Καρραγωγέων, απόδειξη Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαμών, προσκλητήριο γάμου, πολιτικό φυλλάδιο του 1910, Γεωργικό Δελτίο της Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας (Δεκ. 1915).

Οικονομάκος, Βασίλειος

Αρχείο βιομηχανίας Λιναρδάκη

 • GRGSA-MES BLA003.01
 • Αρχείο
 • 1936-1962

Βιβλίο προμηθευτών, βιβλία αποθήκης, βιβλία ταμείου, βιβλίο παραγωγής προϊόντων, μισθολογικά, καθολικά, γενικό καθολικό, καθολικό λογαριασμών τραπεζών, καθολικά πρώτων υλών, ημερολόγια, βιβλία πελατών, ευρετήρια βιβλίων πελατών, βιβλία προμηθευτών, βιβλίο εισαγωγής ελαιοπυρήνων, βιβλία κερδών και ζημιών, βιβλίο αμοιβών τρίτων, βιβλία δοχείων κενών, βιβλίο συναλλαγματικών και γραμματίων, βιβλία καυσίμων, βιβλίο προϊόντων, βιβλίο αντιπροσώπων αγορών, βιβλίο προμηθευτών ελαιοπυρήνων, βιβλίο εμπορευμάτων παρά τρίτοις, βιβλίο καταστάσεων ημερομισθίων εργατών, καταστάσεις ημερολογίου ταμείου, καταστάσεις πωλήσεων προϊόντων, καταστάσεις κινήσεως προϊόντων της Α.Ε. Καρόλου Φιξ, εισαγωγή ζύθου και ανθρακικών, αλληλογραφία με εταιρείες του εξωτερικού, προμήθεια ελαιοπυρήνων από Ψάρι, Πεταλίδι, Αρφαρά, Χατζή, Σπάρτη, Χώρα κ.ά., καταστάσεις και τιμολόγια πωλήσεων σάπωνος σε Αθήνα και Πειραιά, καταστάσεις κινήσεως εκχυλιστήρων, δελτία παραγωγής πάγου και καταστάσεις κινήσεων προϊόντων φυλασσόμενων σε ψυγεία, συμφωνητικό εταιρείας "Ο.Ε.Λιακέας- Π.Λιναρδάκης & Σία", βεβαιώσεις αποδοχών, διάφορα ευρετήρια.

Βιομηχανία Λιναρδάκη

Αρχείο βιομηχανίας Λιναρδάκη

 • GRGSA-MES BLA003.02
 • Αρχείο
 • 1918-1994

Βιβλία οικονομικού περιεχομένου (καθολικά, βιβλία απογραφών-ισολογισμών κ.ά.), βιβλία πελατών, βιβλία προμηθευτών, βιβλία προϊόντων, βιβλία αποθήκης έτοιμων προϊόντων, βιβλία λογαριασμών παραγωγής προϊόντων, βιβλία πρώτων υλών, ημερολόγια, βιβλία βαρελιών, βιβλίο αποθήκης υλικών συσκευασίας, βιβλία συνδικαλιστικά (οινοπνευματεργατών Γεωργικής Βιομηχανίας), βιβλία πελατών οινοπνεύματος, βιβλία κίνησης οινοπνεύματος, βιβλίο εμφιαλωτηρίου καθαρού και φωτιστικού οινοπνεύματος, βιβλίο ζυμώσεως υγρών, βιβλίο χρεωπιστώσεως ξυλοπνεύματος, βιβλίο δαπανών πωλήσεων γλεύκους σταφιδικής, βιβλίο παραγωγής και διάθεσης σταφιδίνης αρτοποιίας, βιβλία συμπεπυκνωμένου σιροπιού εκ ξηράς σταφίδος, βιβλία χημείου, βιβλία διϋλιστηρίου, βιβλίο εξόδων Μολάων, βιβλία που αφορούν το εργοστάσιο στο Καλό Νερό Κυπαρισσίας κ.ά.

Βιομηχανία Λιναρδάκη

Αρχείο βιομηχανίας Λιναρδάκη

 • GRGSA-MES BLA003.03
 • Αρχείο
 • 1958-1987

Φωτογραφίες, αφίσα, ετικέτες, κουτί συσκευασίας με τη φίρμα του εργοστασίου, φυλλάδια με την παραγωγή και το εμπόριο ελαιολάδου την περίοδο 1958-1987.

Βιομηχανία Λιναρδάκη

Αρχείο βιομηχανίας τροφίμων "Ερανίς"

 • GRGSA-MES BLA006.01
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Σχέδια κτηρίων και εργοστασιακού εξοπλισμού της βιομηχανίας "Ερανίς", σχέδια ξενοδοχείου "Φαραί" στην οδό Ναυαρίνου κ.ά.

Βιομηχανία τροφίμων "Ερανίς"

Αρχείο βιομηχανίας τροφίμων Κασσιμάτη

 • GRGSA-MES BLA011.01
 • Αρχείο
 • 1971-1986

Έγγραφα φορτωτικά για εξαγωγές (Αγγλία, δυτ. Γερμανία, Λιβύη, Κουβέιτ, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Νιγηρία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ιράκ, Λίβανο, Τσεχοσλαβακία), καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών, έγγραφα οφειλών προς το ΙΚΑ, έγγραφα πλειστηριασμών, φάκελος πάγιων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, κτηρίων), φάκελος χημικών αναλύσεων, συμβόλαια, τίτλοι ιδιοκτησίας, ετικέτες με τη φίρμα του εργοστασίου, φωτογραφίες κ.ά.

Βιομηχανία τροφίμων Κασσιμάτη

Αρχείο Βυρσοδεψείου οικογένειας Χρυσού

 • GRGSA-MES BLA001.01
 • Αρχείο
 • 1934-1987

Σχέδια (σχέδιο μηχανολογικής εγκατάστασης βυρσοδεψείου, τοπογραφικό εμφαίνον τη θέση του βυρσοδεψείου, μελέτη κατασκευή σηπτικής δεξαμενής και στεγανού βόθρου κ.ά.). Διάφορα έγγραφα (αίτηση ίδρυσης βυρσοδεψείου στο Επιμελητήριο Καλαμάτας, άδεια λειτουργίας και ανανεώσεις αδειών λειτουργίας του βυρσοδεψείου, συμβόλαια, έγγραφα σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα και τη διάθεση των αποβλήτων του βυρσοδεψείου, μερικά διπλότυπα είσπραξης κ.ά.). Φωτογραφίες.

Βυρσοδεψείο οικογένειας Χρυσού

Αρχείο Γ. Μαράκα

 • GRGSA-MES PRI041.01
 • Αρχείο
 • 1920-1940

Φωτογραφίες μαθητικές και από εκδήλωση.

Μαράκας, Γ.

Αρχείο Γ΄Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Πύλος)

 • GRGSA-MES EDU300.01
 • Αρχείο
 • 1937-1986

Μητρώο μαθητών στην κατασκήνωση Χώρας, Μητρώα διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Πυλίας, Μητρώο διδασκάλων και νηπιαγωγών εκπαιδευτικής περιφέρειας Πυλίας, βιβλίο αδειών δημοδιδασκάλων, βιβλία ορκωμοσίας νεοδιοριζομένων δημοδιδασκάλων στην περιφέριεα Πυλίας, βιβλία ποιότητας και εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού, Γενική έκθεση κατάστασης σχολείων περιφέρεια Πυλίας, πειθαρχικός φάκελος δημοδιδασκάλων, βιβλίο πράξεων επιθεωρητή, ημερολόγιο κίνησης επιθεωρητή, βιβλίο επιχορηγήσεων και δαπανών των διδακτηρίων περιφέρειας Πυλίας, πληροφορίες για το δημοτικό σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων ιδιαίτερα για τη χρήση του σχολείου από το ΕΑΜ την περίοδο 1941-1944.

Γ΄Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας (έδρα: Πύλος)

Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU180.02
 • Αρχείο
 • 1989-2001

προγράμματα εκδηλώσεων, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, μελέτη αποκατάστασης κτηρίου Γαλλικού Ινστιτούτου (πρώην Εφεσίου) στην οδό Μαυρομιχάλη (κατόψεις του 1996 και εισήγηση της 2ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του 1983).

Γαλλικό Ινστιτούτο Καλαμάτας

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1920-2005

άδειες κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος, βιβλίο καταχώρησης οργάνων, επίπλων και εγκαταστάσεων, πρωτόκολλα παράβασης οινοπνεύματος (λαθρεμπόριο οινοπνεύματος, πρωτόκολλα ανάμειξης αποσταγμάτων και οινοπνευματικών μειγμάτων, βιβλίο πιστοχρεώσεων σφραγιδοκαλύκων και σφραγιδοσυρμάτων, άδειες λειτουργίας οινοπνευματοποιείων-παρασκευής μελάσας-συμπυκνωμένου σιροπιού, σχεδιαγράμματα γραμμής παραγωγής, σχετικά με εταιρίες ("Ελληνική Ταρταρική" και "Οινοτρυγία"), μισθολογικά μητρώα κ.ά.

Γενικό Χημείο του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

Αρχείο Γεωργίου Τσόλκα

 • GRGSA-MES PRI066.01
 • Αρχείο
 • 1910-1970

Έγγραφα, επιστολές και φωτογραφίες σχετικά με Βαλκανικούς Πολέμους, Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, Κατοχή, Εμφύλιο, Μετανάστευση, φυματίωση, πολιτικά φυλλάδια και ψηφοδέλτια Βασιλοφρόνων, Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου 1939, διάφορες άδειες (π.χ. θήρας 1932, δίτροχου κάρου 1950, κυκλοφορίας ποδηλάτου 1972) κ.ά.

Τσόλκας, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου, Παναγιώτη και Χρήστου Καραγιάννη (δικηγόρων).

 • GRGSA-MES PRI026.01
 • Αρχείο
 • 1850-1965

-Υποθέσεις εμπορικές, ήτοι νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με εμπόρους, βιομηχανίες, με σύσταση και διάλυση εταιριών, πτωχεύσεις, με αγοραπωλησίες προϊόντων, έκδοση γραμματίων, οφειλές, εργασιακά κ.ά.
-Υποθέσεις δήμων και κοινοτήτων, ήτοι χρέη ιδιωτών προς το δήμο, δημοτικοί φόροι, απαλλοτριώσεις για κατασκευή δημοτικών οδών κ.ά.
-Υποθέσεις εκκλησιαστικές
-Υποθέσεις σχετικές με τα "Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα"
-Υποθέσεις ιδιωτών με το δημόσιο για ιδιοκτησιακά κυρίως θέματα.
-Υποθέσεις ιδιωτών σχετικές με κληρονομικές διαφορές, οικονομικές οφειλές, μισθώσεις ακινήτων, διαζύγια, βιαιοπραγίες, φόνους, καταπατήσεις ιδιοκτησιών, ληξιαρχικά, επιτροπείες ανηλίκων, υιοθεσίες κ.ά.
-Υποθέσεις διάφορες σχετικές με υπεξαιρέσεις στρατιωτικών ειδών και ειδών συσσιτίου (1917-1919), με λιποταξίες εν καιρώ πολέμου (1917-1920), με Εθνικό Διχασμό (περί διάδοσης ψευδών φημών, περί δυσμένειας κατά του καθεστώτος, περί παράβασης καθήκοντος, περί εσχάτης προδοσίας, άσκοπων πυροβολισμών, δίωξης βενιζελικού κ.ά.), με κατηγορία για αισχροκέρδεια από πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων από τη 14η Μεραρχία (1924), με Εταιρικό "Επισιτιστικής Ένωσης Καλαμών" (1943-1944), με αιτήσεις συζύγων θυμάτων πολέμου για χορήγηση πιστοποιητικών θανάτου (θύματα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εμφυλίου) και για χορήγηση συντάξεων (1944-1946), με αποζημίωση θυμάτων πολέμου στην Κατοχή (1946-1963), με συνεδριάσεις Ειδικού Δικαστηρίου Δοσίλογων (1947) κ.ά.

Καραγιάννης, Γεώργιος

Αρχείο γεωργικού και πιστωτικού συνεταιρισμού η "Κυψέλη" Οιχαλίας.

 • GRGSA-MES BLA018.01
 • Αρχείο
 • 1933-1975

Πρακτικά γενικών συνελεύσεων, πρακτικά εποπτικού συμβουλίου (1961-1964), ημερολόγιο (1949-1975), μητρώο συνεταίρων (1948-1964), καθολικό (1948-1975), βιβλία απογραφών (1933-1968), βιβλίο ταμείου (1947-1975), βιβλίο κερδοζημιών (1959-1975), χορηγούμενα δάνεια (1960-1974),βιβλίο μερίδων (1947-1975).

Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός "Η Κυψέλη" Οιχαλίας.

Αρχείο γεωργικού και πιστωτικού συνεταιρισμού Ηλέκτρας

 • GRGSA-MES BLA021.01
 • Αρχείο
 • 1949-1974

Βιβλίο πράξεων γενικής συνέλευσης (1949-1966), βιβλίο εποπτικού συμβουλίου (1949-1974), ημερολόγιο (1959-1974), βιβλίο κερδοζημιών (1957-1960), καθολικό (1961-1974), βιβλίο ταμείου (1949-1974), βιβλίο ισολογισμού (1950-1974), βιβλίο συνεταίρων και μετόχων (1961-1968), μητρώο συνεταίρων (1949-1974), βιβλίο χορηγούμενων δανείων (1961-1968).

Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ηλέκτρας

Αρχείο γεωργικού και πιστωτικού συνεταορισμού η "Πρόοδος" Δασοχωρίου.

 • GRGSA-MES BLA017.01
 • Αρχείο
 • 1949-1977

Βιβλίο Δ.Σ. (1963-1971), βιβλίο γενικών συνελεύσεων (1959-1967), πρακτικά εποπτικού συμβουλίου (1949-1969), βιβλίο συνεταίρων και μετόχων (1949-1977).

Γεωργικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός "Η Πρόοδος" Δασοχωρίου

Αρχείο γεωργικού πιστωτικού και γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Μελιγαλά

 • GRGSA-MES BLA020.01
 • Αρχείο
 • 1958-1976

Βιβλίο πρακτικών (1958-1970), βιβλίο πράξεων γενικής συνέλευσης (1958-1968), μητρώο συνεταίρων (1959-1961), βιβλίο πρακτικών εποπτικού συμβουλίου (1958-1976), καθολικό (1959-1963), βιβλίο εκμίσθωσης τυροκομείου (1958-1966).

Γεωργικός Πιστωτικός και Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Μελιγαλά

Αρχείο γεωργικού πιστωτικού και επεξεργασίας σύκων συνεταιρισμού Διαβολιτσίου

 • GRGSA-MES BLA016.01
 • Αρχείο
 • 1933-1984

Βιβλίο γενικών συνελεύσεων (1964-1967), βιβλίο Δ.Σ. (1961-1974), βιβλίο εποπτικού συμβουλίου (1966), βιβλίο μερίδων συνεταίρων (1933-1967), καθολικό (1965-1984), βιβλίο χρεωστών (1962-1967), βιβλίο απογραφών (1964-1967), χορηγούμενα δάνεια (1961-1968), μητρώο (1945-1967), βιβλίο ταμείου (1958-1974), ημερολόγιο (1956-1974).

Γεωργικός Πιστωτικός και Επεξεργασίας σύκων Συνεταιρισμός Διαβολιτσίου

Αρχείο γεωργικού πιστωτικού και επεξεργασίας σύκων συνεταιρισμού Ζευγολατιού

 • GRGSA-MES BLA019.01
 • Αρχείο
 • 1930-1975

Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. (1960-1968), πρακτικά γενικών συνελεύσεων (1959-1969), βιβλίο κερδοζημιών (1930-1975), βιβλίο συνεταίρων και μετόχων (1966-1975), μητρώο συνεταίρων (1961-1966), βιβλίο χορηγούμενων δανείων (1946-1968), βιβλίο χρεωστών λογιστικών εισφορών, βιβλίο ισολογισμών και απογραφών (1963-1967), καθολικό (1962-1974), ημερολόγιο (1965-1975).

Γεωργικός Πιστωτικός και Επεξεργασίας σύκων Συνεταιρισμός Ζευγολατιού

Αρχείο γεωργικού, πιστωτικού και επεξεργασίας σύκων συνεταιρισμού Ανδανίας

 • GRGSA-MES BLA014.01
 • Αρχείο
 • 1934-1976

Βιβλίο αποφάσεων Δ.Σ. (1960-1976), βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης (1967-1969), καθολικό (1950-1976), βιβλίο γεωργικού ταμείου (1934-1968), βιβλίο μερίδων συνεταίρων και μετόχων (χ.χρ.), βιβλίο χορηγούμενων δανείων (1960-1967), συνέταιροι, μέτοχοι και χρεώσται Λ/Κ εισφορών (1963-1969), μητρώο συνεταίρων (1964), βιβλίο ταμείου (1945-1962), ημερολόγιο (1961-1976).

Γεωργικός, Πιστωτικός και Επεξεργασίας σύκων Συνεταιρισμός Ανδανίας

Αρχείο Γεώργιου Κεχάεφ

 • GRGSA-MES PRI034.01
 • Αρχείο
 • 1950-1960

Φωτογραφίες Ζορμπά και αγάλματος Καζαντζάκη στη Μάνη.

Κεχάεφ, Γεώργιος

Αρχείο Γκόνη - Τσιμικλή Δήμητρας

 • GRGSA-MES PRI059.01
 • Αρχείο
 • 1950-1975

Φωτογραφίες με μαθητικές εκδηλώσεις από σχολεία Λογγά, Πύλου και γύρω χωριά, με στιγμιότυπα από φοίτηση της Δήμητρας Γκόνη στην Ακαδημία της Τρίπολης, με άπλωμα σταφίδας (τρύγο), με θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης κ.ά.

Γκόνη - Τσιμικλή, Δήμητρα

Αρχείο Γκόνου Γεωργίου

 • GRGSA-MES PRI057.01
 • Αρχείο
 • 1946-1989

Φωτογραφίες χορωδιών Καλαμάτας και της λιτανείας της εικόνας της Υπαπαντής του Σωτήρος.

Γκόνος, Γεώργιος

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1235