Εμφανίζει 1235 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μεσσηνίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU094.01
 • Αρχείο
 • 1921-1945

μαθητολόγια, ειδικός έλεγχος,βιβλίο εισιτηρίων εξετάσεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, μισθολόγιο.

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο Α΄Ελληνικού σχολείου Μεσσήνης (πρ. Νησίου)

 • GR GRGSA-MES EDU152.01
 • Αρχείο
 • 1861-1929

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Α' Ελληνικό σχολείο αρρένων Μεσσήνης

Αρχείο Γυμνασίου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU154.01
 • Αρχείο
 • 1890-1964

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο διμήνων, βιβλίο υλικού.

Γυμνάσιο Μεσσήνης

Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU180.02
 • Αρχείο
 • 1989-2001

προγράμματα εκδηλώσεων, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, μελέτη αποκατάστασης κτηρίου Γαλλικού Ινστιτούτου (πρώην Εφεσίου) στην οδό Μαυρομιχάλη (κατόψεις του 1996 και εισήγηση της 2ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του 1983).

Γαλλικό Ινστιτούτο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

 • GR GRGSA-MES EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1939-1946

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Αστικό σχολείο Χώρας

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1955-1982

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία βαθμολογίας, βιβλία μισθοδοσίας.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο Αρφαρών

Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM063.02
 • Αρχείο
 • 1995-1997

Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Κύριου Διατάκτη, Δευτερεύοντος Διατάκτη, Δημοσίων Επενδύσεων

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μίλα

 • GR GRGSA-MES EDU253.02
 • Αρχείο
 • 1954- 1978

2 μαθητολόγια, 2 βιβλία γενικών ελέγχων και 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό σχολείο Μίλα

Συλλογή Ηλία Μπιτσάνη

 • GR GRGSA-MES COL012.01
 • Αρχείο
 • 1984

Βεβαιώσεις της υπηρεσίας αναζητήσεων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με Μεσσήνιους κρατούμενους από τις Γερμανικές αρχές κατοχής (1943-1945). Επιστολή Παναγιώτη Φιλιππόπουλου από την Τρύπη προς την οικογένειά του λίγο πριν την εκτέλεσή του από τους Γερμανούς στις 21/03/1944.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρχείο χαρτών Γεωργίου Τζαννετάκη, Νομίατρου

 • GR GRGSA-MES MPP001.01
 • Αρχείο
 • 1500-1900

Χάρτες του 16ου-19ου αιώνα (αντίγραφα),που απεικονίζουν κυρίως το Μοριά (Πελοπόννησο), αλλά και την Ελλάδα και τα νησιά Κρήτη, Τσιρίγο (Κύθηρα), Ιόνια Νησιά. Επίσης, γκραβούρες που απεικονίζουν λιμάνια και οχυρές θέσεις της Μεσσηνίας, της Μάνης και της Σπάρτης-Μυστρά κατά την οθωμανική και βενετική περίοδο.

Τζαννετάκης, Γεώργιος

Αρχείο φωτογραφιών Σταύρου Ιω. Παπανικολάου

 • GR GRGSA-MES PHO016.01
 • Αρχείο
 • 1810-1888, 1926, 1931-1999

φωτογραφίες σχετικές με Αρφαρά: Αγροτολέσχη, Ε.Ο.Ν., Αρφαραίους ιερομονάχους, κατηχητικό, αθλητικούς αγώνες και γυμναστικές επιδείξεις, εορταστικές εκδηλώσεις (απόκριες, πανηγύρι, γιορτή λαδιού και ελιάς), θεμελίωση κτηρίου δημοτικού σχολείου, εγκαίνια κτηρίου Γυμνασίου Αρφαρών (Αρμένειου), μαθητές "Μερόπειου" εκπαιδευτηρίου, μαθητές δημοτικού σχολείου Σταματινού, μαθητικές παρελάσεις, τσιμεντόστρωση πλατείας, εξωκκλήσι Αγίου Βασιλείου, θυρανοίξια ναού "Παναγίας Γερόντισσας".

Παπανικολάου, Σταύρος

Αρχείο φωτογραφιών Χρήστου Αλειφέρη

 • GR GRGSA-MES PHO013.01
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Αρνητικά και θετικά φιλμ και γυάλινες πλάκες με πρόσωπα, τοπία και γεγονότα της Καλαμάτας και ευρύτερα του νομού Μεσσηνίας.

Αλειφέρης, Χρήστος

Αρχείο φωτογραφιών Σάκη Μαρκόπουλου

 • GR GRGSA-MES PHO028.01
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με Μεσσήνη, Μπούκα (ηλεκτροδότηση, επαγγελαμτίες, πλατεία, ορυζοεργοστάσιο Γαλανάκη, σφαγεία, αφίξεις Μεταξά, βασιλιάδων, έθιμο Επιταφίου, κατασκευή γέφυρας Παμίσου 1956, μαθητικές, εορτή Αγ. Τρύφωνα)

Μαρκόπουλος, Σάκης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βερεστιάς

 • GR GRGSA-MES EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1950-1970

βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο υλικού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, φάκελοι με οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό σχολείο Βερεστιάς

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Βιβλίο στατιστικής, βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής στεγαστικού δανείου κ.ά.

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.05
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΤΑΕ, αποδείξεις έκδοσης επιταγών εσωτερικού, δελτία συναλλάγματος.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.03
 • Αρχείο
 • 1997-2001

Καταστάσεις προσωπικού που ασχολήθηκαν με νυκτερινή υπηρεσία, ανανεωθείσες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών, καταστάσεις μισθωμάτων λιμενικού καταστήματος.

Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού

 • GR GRGSA-MES ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1907-2002

Βιβλία εισαγωγής του εις φύλλα καπνού, βιβλία μεταγραφής των αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίας κινήσεως σιγαρόχαρτου, βιβλία εξαγωγής σιγαρέττων, βιβλία κίνησης εργατικών σιγαρέττων, πίνακες φορολογίας σιγαρέττων, βιβλία παρακολούθησης της κίνησης λαθρεμπορίου, ευρετήρια παραβατών των νόμων περί καπνού, βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ) Υποκαταστήματος Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES ADM044.01
 • Αρχείο
 • 1926-1999

Αρχείο Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πεταλιδίου, αποτελούμενο από: βιβλία ατομικών λογαριασμών παραγωγών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ποιοτικής διαλογής, βιβλία καθολικών λογαριασμών, βιβλία λογιστικών λογαριασμών, βιβλία ταμείου, τρεχούμενα, ΕΟΚ, βιβλία αποθηκών, δηλώσεις εμπόρων για άδεια μεταφοράς σταφίδας, βιβλία δίγραμμων επιταγών, αποδοχές προσωπικού.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), Υποκατάστημα Πεταλιδίου

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM052.01
 • Αρχείο
 • 1985-2005

Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας (για εορτή 23ης Μαρτίου, μνημόσυνο Πηγάδας, Πάσχα, εμποροπανηγύρεις, επίσημα πρόσωπα, ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.ά.), μεταγωγές κρατουμένων, αποδράσεις κρατουμένων, άδειες λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, επιτροπές επιθεώρησης κινηματογράφων κ.ά., παράνομες οικοδομές, εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα από πυρκαγιές και σεισμούς, αυτοκτονίες, πνιγμοί, ωράριο καταστημάτων, εργοστασίων και βιοτεχνιών, σωματικές βλάβες, μονομαχίες, αρπαγές ανηλίκων, απαγωγές, βιασμοί, κλοπές, ληστείες, ποιότητα και υγιεινή τροφίμων, χρήση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών, λήψη έκτακτων μέτρων σε ειδικές περιπτώσεις (χιονοπτώσεις κ.ά.), πίνακες οδικών τροχαίων, αντιμετώπιση παραβατικότητας αθιγγάνων, οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικότητα ανηλίκων, τυχερά παίγνια, καλλιέργεια ινδικής κάνναβης, διακίνηση ναρκωτικών, παραβάσεις περί όπλων και αρχαιοκαπηλίας, έλεγχος αλλοδαπών, λαθρομετανάστες, απελάσεις αλλοδαπών, έλεγχοι χωματερών, τροφοδοσία κρατουμένων, μισθώσεις οικημάτων αστυνομικών σταθμών Μεσσηνίας, μετάκληση αλλοδαπών καλλιτεχνών για εργασία σε κέντρα διασκέδασης κ.ά.

Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Αρχείο Πταισματοδικείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1863-1949

Ποινικά πρακτικά, ποινικές αποφάσεις, βιβλίο ανακοπών και εφέσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, ευρετήριο επ' αυτοφώρω πταισμάτων, κατάλογος καταδικασθέντων σε πρόστιμα και ποινικά έξοδα, βιβλίο αποληψίμων εξόδων για αγροτικά αδικήματα.

Αρχείο Πταισματοδικείου Αυλώνος

 • GR GRGSA-MES JUS020.01
 • Αρχείο
 • 1899-1960

Ποινικά πρακτικά, ποινικές αποφάσεις, ποινικές αποφάσεις και πρακτικά, ευρετήρια πταισματικών αποφάσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, ευρετήριο αναστολής ποινών, ευρετήριο των επ' αυτοφώρω πταισμάτων, βιβλίο εφέσεων κατά αποφάσεων, βιβλίο ενταλμάτων βίαιης προσαγωγής εξεταστέων προανακριτικώς ατόμων, βιβλίο πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εξερχομένων προανακριτικών παραγγελιών ξένων αρχών, βιβλίο εξερχομένων μη πρωτοεισάκτων προανακριτκών παραγγελιών προϊσταμένου εισαγγελέως, βιβλίο αποληψίμων εξόδων υπέρ γενικού ταμείου Αγροφυλακής.

Αρχείο Πταισματοδικείου Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS035.01
 • Αρχείο
 • 1950-1969

Πρακτικά και αποφάσεις, βιβλίο παραπεμπτικών αποφάσεων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων.

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Κορώνης

 • GR GRGSA-MES JUS026.01
 • Αρχείο
 • 1940-1989

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλία ποινικών αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων ερήμην και λιπομαρτύρων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων.

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1949-1988

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων και λιπομαρτύρων, βιβλίο μετατροπής ποινών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, δικογραφίες.

Αρχείο κοινότητας Αλαγονίας (πρ. Σίτσοβας)

 • GR GRGSA-MES MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1858-1998

Γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων, μητρώο αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών Αλαγονίας, ευρετήριο μητρώου ομογενών, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία απογραφής κτηνών, βιβλίο παροχέτευσης ύδατος εντός κατοικιών, βιβλίο εκτελούμενων έργων, περί ορεινού καταφυγίου Ταϋγέτου, περί εκλογών, μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία κ.ά.

Αρχείο κοινότητας Αρτεμισίας (πρ. Τσερνίτσας)

 • GR GRGSA-MES MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1952-1958

Πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου,βιβλίο αποφάσεων προέδρου, εκλογικοί κατάλογοι, περί τεχνικών έργων και ύδρευσης κοινότητας, βιβλίο υδρομετρητών, εξισωτικές αποζημιώσεις, οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ και ισόβια σύνταξη πολυτέκνων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1235