Εμφανίζει 1235 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μεσσηνίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Τμήματος Αλιείας
Αρχείο Τμήματος Αλιείας
Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας
Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας
Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας
Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας
Αρχείο ΤΕΒΕ Κυπαρισσίας
Αρχείο ΤΕΒΕ Κυπαρισσίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης
Αρχείο ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου
Αρχείο ταχυδρομικού Γραφείου Γαργαλιάνων
Αρχείο ταχυδρομικού Γραφείου Γαργαλιάνων
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πλάτσας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πλάτσας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άριος
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άριος
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Καρδαμύλης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Καρδαμύλης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Οιχαλίας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Οιχαλίας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αλαγονίας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αλαγονίας
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεσσήνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεσσήνης
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κάμπου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κάμπου
Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού
Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού
Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομείου Καλαμάτας (ΕΛΤΑ)
Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομείου Καλαμάτας (ΕΛΤΑ)
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Καλαμάτας
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού και Υποδομών
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού και Υποδομών
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας/Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας
Αρχείο Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών Χαρτογραφήσεων και Κτηματολογίου
Αρχείο Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών Χαρτογραφήσεων και Κτηματολογίου
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1235