Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
"Κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου" (Χφ41)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου" (Χφ41)
"Κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου" (Χφ41)