Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νοταριακός κώδικας Μακαρίου και Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ110)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Νοταριακός κώδικας Μακαρίου και Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ110)

  • GRGSA-CA- MAN077.01
  • Αρχείο
  • 1823-1824

Περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις του πρωτονοταρίου Νάξου Μακαρίου Κόκκου, και του πρώην πρωτονοταρίου και μετέπειτα γενικού νοταρίου Κωνσταντίνου Κόκκου.

Νοτάριος Νάξου Μακάριος Κόκκος