Εμφανίζει 13117 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο φωτογραφιών Παναγιώτη Δασκαρόλη

 • GR GRGSA-MES PHO023.01
 • Αρχείο
 • 1910-1974

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με: οικογένεια Δασκαρόλη, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μεσσήνης, κατασκευή Εθνικού Σταδίου Μεσσήνης, αλλαγή φωτιστικών στην πλατεία Μεσσήνης, Ηρώο Μεσσήνης, ελαιοπερίβολα, μαθητικές παρελάσεις, Καρναβάλι Μεσσήνης, επίσκεψη Προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου στη Μεσσήνη, αεροφωτογραφίες Πύλου κ.ά.

Δασκαρόλης, Παναγιώτης

Αρχείο φωτογραφιών Νίκου Νικολόπουλου

 • GR GRGSA-MES PHO022.01
 • Αρχείο
 • 1908-1960

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με: Στρατηγό Παναγιώτη Γαργαλίδη, στρατιώτες 9ου Σ.Π., οικογένεια Δημήτρη Αντωνόπουλου, Ντίνο Νικολόπουλο, Δημήτρη Νικολόπουλο, Παντελή Νικολόπουλο, μουσικό οίκο Δημήτρη Πλεμμένου, μαθητές Γυμνασίου Καλαμάτας, οδό Φαρών, λιμάνι Καλαμάτας, περιφορά εικόνας Υπαπαντής, εκδρομή στη Στούπα και Αγίους Αναργύρους, "Πανελλήνιο" Καλαμάτας, ταρσανά Πασχάλη, Λιμεναρχείο Καλαμάτας, καφενείο "Αίγλη", αγιασμό υδάτων. Δημοσιεύματα εφημερίδων και τιμητικό δίπλωμα για ηρωικό θάνατο Δημήτρη Ν. Νικολόπουλου.

Νικολόπουλος, Νικόλαος

Αρχείο Δήμου Ερμούπολης - Αρχείο Δημοτικής Μουσικής

 • GR MUN001.10
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Αρχείο με παρτιτούρες

Το αρχείο αποτελείται από κατάστιχα, βιβλία και παρτιτούρες της Φιλαρμονικής Ερμουπόλεως. Η ταξινόμηση του μουσικού αρχείου της Σύρου, έγινε τις περιόδους 2-14/8/2004, 3-14/8/2005 και 2-11/8/2007. Στο σύνολο του, το αρχείο δεν μπορεί να χρονολογηθεί, όμως συναντάμε διάσπαρτες ημερομηνίες, γραμμένες από τους μουσικούς που χρησιμοποιούσαν τις παρτιτούρες. Ενδεικτικά, οι πιο παλιές χρονολογίες που συναντάμε είναι τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ενώ οι πιο πρόσφατες είναι το 1972.
Για τις ανάγκες της ταξινόμησης το αρχείο χωρίστηκε σε δύο ενότητες, την Α και την Β. Η ενότητα Α αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από σειρές καταστίχων, χειρόγραφες παρτιτούρες και τετράδια μουσικής. Η σειρά Β περιλαμβάνει έντυπες παρτιτούρες, βιβλία μουσικής και εκκλησιαστικούς ύμνους και ακολουθίες.
Πιο αναλυτικά, η ενότητα Α περιέχει 9 σειρές καταστίχων. Κάθε κατάστιχο έχει τα ίδια κομμάτια με τα υπόλοιπα της σειράς του, μόνο που αναφέρεται σε διαφορετικό μουσικό όργανο. Για να διευκολυνθεί η ταξινόμηση του υλικού φτιάχτηκαν κατάλογοι για κάθε σειρά, που αναγράφουν τα κομμάτια που περιέχει και στα δελτία γίνεται παραπομπή στους καταλόγους. Οι σειρές είναι οι εξής:

I. Σειρά Α, δελτία : Α/1κ - Α/24κ και Α/160
II. Σειρά Γ, δελτία : Α/25κ - Α/44κ
III. Σειρά 1, δελτία : Α/45κ - Α/64κ
IV. Σειρά [2], δελτία : Α/65κ - Α/ 76κ
V. Σειρά [3], δελτία : Α/88κ - Α/92κ, Α/96κ και Α/143κ
VI. Σειρά [4], δελτία : Α/93κ - Α/95κ, Α/95κ, Α/97κ, Α/99κ, Α/101κ, Α/105κ, Α/107κ, Α/109κ, Α/111κ, Α/114κ, Α/119κ
VII. Σειρά Β [5], δελτία : Α/98κ, Α/100κ, Α/102κ, Α/104κ, Α/106κ, Α/108κ, Α/110κ, Α/112κ, Α/138κ, Α/161κ, Α/164κ
VIII. Σειρά Γ [6], δελτία : Α/120κ - Α/132κ και Α/157κ
IX. Σειρά [7], δελτία : Α/318κ - Α/344κ
Επιπλέον, τα δελτία Α/188κ – Α/197κ, είναι μια σειρά μελωδικών ασκήσεων για τα μουσικά όργανα και πιθανόν τα δελτία Α/99κ – Α/203κ, να αποτελούν μια χωριστή σειρά, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται. Στα δελτία Α/208 – Α/278, Α/283, Α/285 – Α/307 και Α/309, παρατηρούμε πως το μοτίβο αλλάζει και βρίσκουμε καρτέλες σε πολλά αντίτυπα που έχουν το ίδιο κομμάτι για όλα τα όργανα της φιλαρμονικής. Αυτές οι καρτέλες, χρησιμοποιούνταν κυρίως όταν οι μουσικοί ήταν σε κίνηση και τα στερέωναν πάνω στο μουσικό τους όργανο. Έτσι ερμηνεύεται και το ρεπερτόριο τους, γιατί ενώ στις σειρές καταστίχων, οι πλειοψηφία των κομματιών είναι όπερες, πόλκες, μαζούρκες και γενικότερα κομμάτια ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, στις καρτέλες το ρεπερτόριο μεταβάλλεται σε εμβατήρια, επετιακά κομμάτια και θρησκευτικού περιεχομένου. Τα υπόλοιπα δελτία έχουν παρτιτούρες και ποικίλου περιεχομένου και κάποια αναφέρονται σε παρτιτούρες του μαέστρου.
Στην ενότητα Β συγκεντρώνεται το έντυπο υλικό. Στα δελτία Β/1, Β/9-Β/14, Β/26-Β/28, Β/39-Β/63, Β/65 και Β/67 συναντάμε όπερες, οι οποίες είναι κυρίως για φωνή και πιάνο. Στα δελτία Β/2, Β/3, Β/5, Β/7, Β/19, Β/20-Β/22 και Β/64 υπάρχουν έργα που προορίζονται για ένα μουσικό το κάθε ένα. Επίσης συναντάμε ορισμένα βιβλία θεωρίας της μουσικής και σολφέζ, στα οποία αναφέρονται τα δελτία Β/16 και Β/17 α, β, γ. Τα δελτία Β/18 και Β/38 περιλαμβάνουν κάποια διοικητικά έγγραφα και τυπωμένα προγράμματα εκδηλώσεων για τις χρονιές 1954-1959. Επιπλέον στα δελτία Β/4, Β/6, Β/23 και Β/66 υπάρχουν διάσπαρτες παρτιτούρες, εκ των οποίων αυτές του δελτίου Β/66 είναι πιο σύγχρονες. Μια τελευταία κατηγορία συνιστούν τα δελτία Β/24, Β/25, Β-29, Β/30 και Β/30- Β/37, που περιέχουν βυζαντινή μουσική. Από αυτά, τα δελτία Β/31 – Β/37, περιέχουν όλα την Αναστάσιμο ακολουθία , το καθένα για διαφορετικό Ήχο της βυζαντινής μουσικής.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χειρόγραφα σημειώματα που συναντάμε πάνω στο υλικό. Πέραν των ονομάτων που αναφέρουν, μας βοηθάνε να σχηματίσουμε και μια γενική εντύπωση για το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το υλικό, π.χ., στο δελτίο Α/42κ συναντάμε τις εξής σημειώσεις: «Γεώργιος Trondalo…1889 », «Ι. Κωνστσντινίδης 15/10/1924»και σελίδα ημερολογίου, με την ημερομηνία «Τετάρτη 22/2/1961». Αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε πως το ίδιο τετράδιο δεν το χρησιμοποιούσε μόνο ένας μαθητής και ούτε του άνηκε, αλλά μόλις τελείωνε τη μαθητεία του, πέρναγε στον επόμενο, γεγονός που το επιβεβαιώνει και η παρακάτω σημείωση, που συναντάμε στο δελτίο Α/7κ : « Σου εύχομαι καλή πρόοδο, να αγαπάς το δασκαλο αυτός που θα παραλάβει το βιβλίο να τοχης καθαρό ο Μαθητής Λαχανιδάς και Γεώργιος κορονετίστες [1κ2] », έτσι ο χρόνος ζωής των τετραδίων είναι απεριόριστος.
Άλλο ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι το ρεπερτόριο της φιλαρμονικής της Σύρου, όπως αυτό συναντάται μέσα στο αρχείο που σώζεται και πως αυτό συνδέεται με το ρόλο που διαδραμάτιζε στην κοινωνία της εποχής. Όταν ο ρόλος του μεγαλύτερου μέρους των φιλαρμονικών στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι να συνοδεύει στρατιωτικές εκδηλώσεις, εκκλησιαστικές λιτανείες και εθνικές επετείους, στη Σύρο η φιλαρμονική επωμίζεται και ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχαγωγίας των κατοίκων του νησιού. Παίζει συχνά μπροστά από δημαρχείο της Ερμούπολης και ο κόσμος μαζεύεται για να διασκεδάσει. Έτσι, συναντάμε πλήθος από όπερες οπερέτες, χορευτικά κομμάτια, πόλκες, μαζούρκες, ταγκός και κομμάτια κλασσικής μουσικής. Παράλληλα,εμφανής είναι η επιρροή του εμπορίου και του λιμανιού στην κουλτούρα του νησιού, δεδομένου ότι όλο το ψυχαγωγικό κομμάτι του αρχείου, έχει δυτικές επιρροές. τα κομμάτια ελληνικής παραδοσιακής μουσικής είναι μηδαμινά.
Επιπλέον αξίζει να προσέξουμε τις σφραγίδες που συναντάμε πάνω στο υλικό. Οι τρεις σφραγίδες που κυριαρχούν στο υλικό είναι οι εξής: «ΣΧΟΛΗ ΑΠ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΜ», «ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΙ ΣΥΡΟΥ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 1834». Όπως μας πληροφορεί ένα πρόσφατο έντυπο του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Σύρου, η μπάντα ιδρύθηκε το 1869, αλλά ο χρόνος ζωής της ήταν μόλις τρία χρόνια. Το1880 επανασυστάθηκε με κάποιο μουσικό τμήμα στη Σχολή απόρων παίδων και το 1894 ιδρύθηκε ο σύλλογος «ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΙ ΣΥΡΟΥ», με σκοπό τη διδασκαλία μουσικής και την ίδρυση της φιλαρμονικής.
Αν και το υλικό είναι αποσπασματικό και χωρίς ιδιαίτερη χρονική ακολουθία, είναι αρκετά διαφωτιστικό για τη μουσική που άκουγαν οι Συριανοί το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ωστόσο αρκετά προβληματικό είναι το γεγονός, ότι τα διοικητικά έγγραφα είναι μηδαμινά και έτσι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την εσωτερική λειτουργία της φιλαρμονικής. υπάρχουν κάτι ενδείξεις για αποσπάσεις μουσικών από άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Δήμος Ερμούπολης

Αρχείο φωτογραφιών Μιχάλη Γεωργιόπουλου

 • GR GRGSA-MES PHO036.01
 • Αρχείο
 • 1940-1950, 1967-1974

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με την πόλη της Μεσσήνης την περίοδο της Δικτατορίας (οδοστρώσεις, εγκαίνια ανακαίνισης Προσφυγικού Συνοικισμού, εγκαίνια Εθνικού Σταδίου Μεσσήνης, εγκαίνια έργων Παμίσου, επισκέψεις επισήμων, όπως Παττακού, Λαδά κ.ά., όψεις της κεντρική πλατείας Μεσσήνης (ρολόι-πάρκο), Καρναβάλι Μεσσήνης, σαϊτοπόλεμο, λιτανείες της ιερής εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, παρελάσεις κατά τις εθνικές εορτές, Γεωργικές Εκθέσεις στο πάρκο της Μεσσήνης, όψεις της Μπούκας, Ιερά Μονή Βουλκάνου, Αρχαία Μεσσήνη, Γαργαλιάνους, Πύλο, Αλμυρό Καλαμάτας κ.ά.). Επίσης, δύο περιοδικά, σχετικά με τη δράση του Μιχάλη Γεωργιόπουλου ως Δημάρχου.

Γεωργιόπουλος, Μιχάλης

Αρχείο Κληρόπουλου Ιωάννη

 • GR GRGSA-MES PRI056.01
 • Αρχείο
 • 1923-2005

Αρχειακό υλικό σχετικό με τη συνάντηση συμμαθητών αποφοίτων 1955 του Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας, φωτογραφίες χορωδιών Καλαμάτας, λιτανείας της εικόνας της Υπαπαντής του Σωτήρος, καρτ ποστάλ με την Άνω πλατεία, εκδρομής Καλαματιανών από το Γεωργίτσι, Α' Ελληνικού σχολείου Καλαμών, η εφημερίδα "Σάλπιγξ Ελληνική" κ.ά.

Αρχείο φωτογραφιών Ιωάννη Κουζή

 • GR GRGSA-MES PHO018.01
 • Αρχείο
 • 1930-1950

Φωτογραφίες σχετικές με Μεσσήνη, όπως: εβδομαδιαία αγορά, κεντρική πλατεία, πάρκο και ηρώο Μεσσήνης, Γυμνάσιο, τρένο, περιφορά εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Επίσης, φωτογραφίες για κάστρο Καλαμάτας, Θουρία και Καρτερόλι.

Κουζής, Ιωάννης

Αρχείο φωτογραφιών Καντή Σόλωνα

 • GR GRGSA-MES PHO007.01
 • Αρχείο
 • 1910-1932

Φωτογραφίες σιδηροδρομικών σταθμών Καλαμάτας και Μεσσήνης, ανατολικής πλευράς λιμανιού Καλαμάτας.

Καντής, Σόλων

Αρχείο φωτογραφιών Κωνσταντόπουλου Δημήτρη

 • GR GRGSA-MES PHO011.01
 • Αρχείο
 • 1911-1951

Καρτ ποστάλ και φωτογραφίες που αφορούν κυρίως στην Καλαματιανή οικογένεια Τσατσαρώνη κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αλλά και στις οικογένειες Καλούλη, Παπαδέα, Σκλαβούνου, Φεραδούρου, Λαμπρόπουλου, Πρωίου κ.ά.

Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος

Αρχείο Νομαρχίας Κοζάνης

 • GR KDBK NOMK
 • Αρχείο
 • 1902-1974

Το αρχείο της Νομαρχίας Κοζάνης αποτελείται από 68 κουτιά, 370 φακέλους και σχεδόν 19.872 τεκμήρια.
Θα βρούμε εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Νομαρχίας, αλληλογραφία με υπουργεία, δήμους και άλλους φορείς.
Το εύρος της θεματολογίας των εγγράφων είναι μεγάλο. Τα κυριότερα είναι διοικητικά και οικονομικά έγγραφα, φάκελοι ασφάλειας Γενικής Διοίκησης Κοζάνης - Φλωρίνης, κατάλογοι απογραφής προσφύγων και άλλα έγγραφα κυρίως για τους πρόσφυγες από βουλγαροκρατούμενες περιοχές, τη διενέργεια εράνων και τη χορήγηση επιδομάτων, έγγραφα από την περίοδο της κατοχής, έγγραφα από την εποπτεία εμπορίου - αγορανομία αλλά και σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνιών και μικρών βιομηχανιών, έγγραφα σχετικά με την καπνοπαραγωγή και πολλά άλλα.

Νομαρχία Κοζάνης

Αρχείο φωτογραφιών Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES PHO010.01
 • Αρχείο
 • 1910-1970

Φωτογραφίες με πρόσωπα, εκδηλώσεις και τοπία της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας παραγωγής των: Ιω. Ταβουλαρέα, Μιχ. Παπασταθόπουλου, Ιω. Μανωλακάκη, Διον. Δριβάλα, Χρ. Αλειφέρη κ.ά.

Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Αρχείο φωτογραφιών Λύρα Ιωάννη

 • GR GRGSA-MES PHO002.01
 • Αρχείο
 • 1907-1952, 1915-2011

Φωτογραφίες σχετικές με περιοχή Βαλύρας (μαθητικές, σχολείου Βαλύρας, Γυμνασίου Μελιγαλά, έγγραφα σχετικά με πρακτικά κοινότητας Βαλύρας κ.ά.).

Λύρας, Ιωάννης

Αρχείο φωτογραφιών Μαθιοπούλου Μαρίας

 • GR GRGSA-MES PHO001.01
 • Αρχείο
 • 1895-1958, 2006

Φωτογραφίες μαθητών από σχολεία Χαρακοπιού και Κορώνης, ημερολόγιο πολιτιστικού συλλόγου Χαρακοπιού με φωτογραφίες (2006).

Μαθιοπούλου, Μαρία

Αρχείο Κώστα Λιόντα

 • GR KDBK ALIO
 • Αρχείο
 • 1920-1950

Το αρχείο του Κώστα Λιόντα αποτελείται από 1 κουτί με 3 φακέλους και 101 τεκμήρια. Αποτελείται κυρίως από επιστολές, φακέλους, σημειώσεις, τηλεγραφήματα και αλληλογραφία του Κώστα Λιόντα σε γερμανική και ουγγρική γλώσσα.

Λιόντας, Κώστας

Αρχείο Οικογένειας Τσιμηνάκη

 • GR KDBK ATSI
 • Αρχείο
 • 1855-1941

Το αρχείο αποτελείται από 4 κουτιά, 12 φακέλους και 862 τεκμήρια. Περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια, συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως εταιριών. Οθωμανικά έγγραφα όπως λογαριασμοί, επιστολές, διπλώματα, τηλεγραφήματα. Προσωπική αλληλογραφία μελών της οικογένειας Τσιμηνάκη και αλληλογραφία μελών της οικογένειας Τσιμηνάκη τόσο με φυσικά πρόσωπα όσο και με μεταφορικές και ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακούς πράκτορες, μεταναστευτικούς οίκους. Επίσης, αποδείξεις, τιμολόγια, λογαριασμοί δούναι και λαβείν χειρόγραφα τετράδια λογαριασμών των ετών 1903-1922 και άλλα έγγραφα οικονομικής φύσεως της οικογένειας Τσιμηνάκη.

Τσιμηνάκη, οικογένεια

Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή

 • GR KDBK ATAK
 • Αρχείο
 • [18--]

Το αρχείο του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή είναι μαζί με το αρχείο της οικογένειας Δημητρίου Κ. Κοεμτζή και αποτελείται από 4 κουτιά, 31 φακέλους και 731 τεκμήρια. Στο αρχείο θα δούμε την αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή κατάστιχα, διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, επιστολές με αποδέκτη τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιο από διάφορους αποστολείς. Επίσης επιστολές προς τον Δημήτριο Κ. Κοεμτζή, δικαιοπρακτικά (πωλητήρια έγγραφα, μαρτυρικά, συμφωνητικό) και οικονομικά έγγραφα (αποδείξεις, ομολογίες, κατάστιχα ) της οικογένειας του Δημητρίου Κ. Κοεμτζή.

Τακιατζής, Κωνσταντίνος Δ.

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

 • GR KDBK AKOY
 • Αρχείο
 • 1855-1901

Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Δήμου Κοζάνης

 • GR KDBK ADKO
 • Αρχείο
 • 1937

Το αρχείο του Δήμου Κοζάνης αποτελείται από 108 κουτιά, 607 φακέλους και περίπου από 25882 τεκμήρια.

Μέσα σε αυτά βρίσκουμε:
I. Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κοινοποιήσεις, διαταγές, αναφορές, εκθέσεις τοιχοκολλήσεως, πρακτικά συνεδριάσεων και άλλα πολλά.
II. Επίσης, περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με τις Απόκριες (1938-1940, 1975).
III. Ακόμα υπάρχουν αποδείξεις για εξοφλήσεις τόκων (1928), εξοφλητική απόδειξη του Γεώργιου Παντούλη (1936), διπλότυπα εισπράξεως του ταμείου οδοποιίας (1931-1935).
IV. Επιπλέον, περιλαμβάνει διπλότυπα απόδειξης για υδραυλικές εργασίες και για άδεια μεταφοράς προϊόντων.

Στο αρχείο εντοπίζονται ακόμα:
I. Αποδείξεις του Ταμείου Κοζάνης (1950, 1975).
II. Χειρόγραφη αλληλογραφία απόδημων Κοζανιτών (1901-1930)
III. Επιστολή προς τον Δήμαρχο Κοζάνης από το Συνταγματάρχη Λαδά Λεωνίδα για τη στήριξη της "Βιβλιοθήκης του Στρατιώτου", με σκοπό τη μόρφωση των στρατιωτών (1946),
IV. Επιστολή της υπηρεσίας του Απόδημου Ελληνισμού για συγκέντρωση υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες των ομογενών (1950).

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει:
I. Διάφορες αχρονολόγητες επιστολές του Δήμου:
II. Εβδομαδιαίο δελτίο τιμών αγοράς Κοζάνης (1931),
III. Προσπάθεια έκδοσης της εφημερίδας "ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ" από το Λαϊκό Κόμμα για ζήτηση συνδρομών (1934),
IV. Δημοτικό Ταμείο Κοζάνης - Πρωτόκολλο επιθεωρήσεως του ταμείου του Δήμου Κοζάνης κατά τη 14.1.1937,
V. Πίνακας που αναφέρει τα ευρεθέντα εντός του χρηματοκιβωτίου του Δημάρχου Κοζάνης Γραμμάτια και παλαιών ομολογιών σε χρυσό.

Υπουργείο Στρατιωτικών/ Διεύθυνση προσωπικού:
I. Αίτηση Δημητρίου Κουτσιούνη και Ντιούφα για συνταξιοδότησή του κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (1937),
II. Επιστολή Δημάρχου Κοζάνης προς Αθλητικά Σωματεία για τη σωματική αγωγή στην Καστοριά (1945)
III. Επιστολή προς Δημάρχους Κοζάνης και Πτολεμαΐδος και Κοζάνης για την οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας "Κοινότης"(1946)
IV. Επιστολή από τον Δήμαρχο Κοζάνης προς τον πρόεδρο της κοινότητας Βελβενδού για την ίδρυση μόνιμου και τοπικού ιστορικού αρχείου στην Κοζάνη (1946)
V. Έκθεση τοιχοκολλήσεως προς τον Δήμαρχο Κοζάνης από τον Δήμαρχο Βέροιας (1946)
VI. Επιστολή από το Δήμαρχο Κοζάνης προς τον Ευάγγελο Αδαμόπουλου για τη διαφύλαξη των ιστορικών Αρχείων του Γυμνασίου Τσοτυλίου(1946)
VII. Επιστολή από το Δήμαρχο Κοζάνης προς τους αδερφούς Πάλλα σχετικά με παράνομη στάθμευση του αυτοκινήτου τους (1946)
VIII. Επιστολή προς τους Δημάρχους Κοζάνης και Πτολεμαΐδας από τον υπουργό Κ. Κακλάνη για την προμήθεια του περιοδικού "Δελτίον Εργασιακής Νομοθεσίας"(1946)
IX. Επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης προς το Υπουργείο Τύπου και Πληροφορίας επιτροπών Χάρτου για παροχή προμήθειας Χάρτου (1946)
X. Επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης προς την επιστημονική εταιρεία "Αθηνά" για προμήθεια ευρετηρίων των τευχών που διαθέτει (1946).

• Περιλαμβάνει την αποκήρυξη του Μανέντη από την ένωση ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων λόγω της προδοσίας του και των προσωπικών συμφερόντων του για την κλινική του.
• Εμπεριέχει αποφάσεις που αφορούν τα ωράρια εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
• Αποδεικτικό επιδόσεως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής προς το κ. μέλος την επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών / Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών (1981).
• Κατάσταση δικαιούμενης αποζημιώσεως μελών και γραμματέα (1981).
• Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών.
• Επιστροφή προσφυγών Γεωργίου, Θεοδώρου και Όλγας Τσιαρτσιώνη και Μάρκου Θεοδώρου Γκάλφα (1981).
• Βιβλίο πρακτικών επιτροπής.
• Έγγραφα σχετικά την ονοματοθεσία δρόμων και οδών.
• Καταστάσεις των πεσόντων υπέρ της πατρίδας, δηλώσεις ζημιών κατοχής, καταστάσεις αυτών που έπεσαν θύματα καταστροφών από εμπρησμούς ή βομβαρδισμούς και πολλά άλλα από την περίοδο της Κατοχής (κατοχικά).
• Δηλώσεις αποκήρυξης των πολιτικών φρονημάτων.
• Διαθήκες, αλληλογραφία, κληροδοτήματα και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με το Κοβεντάρειο Κολυμβητήριο - Κοβεντάρειο Ίδρυμα, το Πολυζόλειο γυμναστηρίου, Βαλταδώρειο κληροδότημα, το κληροδότημα Χαρισίου Μούκα, το κληροδότημα Ι. Μουράτη, το κληροδότημα Αλέξανδρου και Παύλου Χαρίση (Χαρίσειο Κληροδότημα).
• Φάκελοι με διαθήκες και κληροδοτήματα πολλών ευεργετών.
• Έγγραφα (μειοδοτικοί διαγωνισμοί, πρωτόκολλα, εγκύκλιοι) που αφορούν την εκπόνηση σχεδίου πόλεως Κοζάνης.
• Έγγραφα σχετικά με δημοτικά έργα, διοικητικά, οικονομικά και υγειονομικού ενδιαφέροντος θέματα.
• Διακηρύξεις δημοπρασίας για ενοικιάσεις δημοτικών ακινήτων.
• Έγγραφα σχετικά με το κτηματολόγιο, δημοτολόγιο και τα μητρώα των πολιτών.
• Έγγραφα σχετικά με την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Κοζάνη, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης, τη φορολογία του νερού και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης.
• Έγγραφα σχετικά με την Κοζανίτικη αποκριά και πολλά άλλα ποικίλης θεματολογίας.

Δήμος Κοζάνης

Αρχείο Αναστάσιου Χρυσοχόου

 • GR KDBK AXRY
 • Αρχείο
 • 1969-1975

Το αρχείο του Αναστάσιου Χρυσοχόου αποτελείται από 1 κουτί και 17 τεκμήρια και περιλαμβάνει σημειωματάρια με προσωπικές σημειώσεις του ιδίου σχετικά με τα ταξίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Χρυσοχόου, Αναστάσιος

Αρχείο Στυλιανού Χούτα (Κ420)

 • Αρχείο
 • 1940 - 2013

Αλληλογραφία του Αρχηγείου Βάλτου με το Γενικό Αρχηγείο του Ε.Δ.Ε.Σ, με αντάρτες και τα κατώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας, διαταγές του Ν. Ζέρβα, αλληλογραφία μεταξύ του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής και του Αρχηγείου Βάλτου (διανομή πυρομαχικών, τρόπος δράσης των ομάδων για επίτευξη του κοινού στόχου των αντάρτικων ομάδων και του Αρχείου της Μέσης Ανατολής κ.ά), ανακοινωθέντα, ραδιοφωνικά δελτία, πληροφορίες από το αρμόδιο τμήμα του Γενικού Αρχηγείου για τις επιχειρήσεις των αντάρτικων ομάδων του Ε.Δ.Ε.Σ., κατάλογοι με τα ονόματα ανταρτών που δικαιούνται βοηθήματα, προκηρύξεις, πρωτόκολλα ορκωμοσίας ανταρτών, ένορκες εξετάσεις μαρτύρων, πρακτικά συγκρότησης Επιτροπών Εθνικού Αγώνα, αποδείξεις παραλαβής τροφίμων, τύπος του Βουνού και μεταγενέστερος που αναφέρεται στα γεγονότα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στην περιοχή του Βάλτου, εκθέσεις για την πολεμική δράση των ανταρτών, φωτογραφίες, επιστολές Σ. Χούτα-Β' Φιλικής εταιρίας Λονδίνου για τον σχηματισμόν Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας. Περιλαμβάνεται ακόμα αρχειακό υλικό από τη θητεία του Στ. Χούτα ως Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και Υπουργός Υπουργείο Δημοσίων έργων

Χούτας, Στυλιανός

Αρχείο φωτογραφιών Παπανικολόπουλου Βασίλη

 • GR GRGSA-MES PHO006.01
 • Αρχείο
 • 1800-2000

Φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, γκραβούρες παλιάς Καλαμάτας, φωτογραφίες Ανθεστηρίων Καλαμάτας, χάρτες Μεσσηνίας.

Παπανικολόπουλος, Βασίλειος

Αρχείο φωτογραφιών Ρούτση Νικολάου

 • GR GRGSA-MES PHO015.01
 • Αρχείο
 • 1900-1980

Φωτογραφίες σχετικές με πόλη Μεσσήνης, όπως πλατεία, δημόσια κτήρια, σιδηροδρομικό σταθμό, Παραλία Μπούκα, επισκέψεις επισήμων (Μεταξά, Μακαρίου, Βασιλέων), περίοδο δικτατορίιας, ποταμό Πάμισο, απόκριες, φιλαρμονική Μεσσήνης, σαϊτοπόλεμο, παλιά επαγγέλματα, αθίγγανους, ναούς, μονή Βουλκάνου, οδούς, εκδηλώσεις στην Αρχαία Μεσσήνη.

Ρούτσης, Νικόλαος

Αρχείο φωτογραφιών Σάκη Μαρκόπουλου

 • GR GRGSA-MES PHO028.01
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με Μεσσήνη, Μπούκα (ηλεκτροδότηση, επαγγελαμτίες, πλατεία, ορυζοεργοστάσιο Γαλανάκη, σφαγεία, αφίξεις Μεταξά, βασιλιάδων, έθιμο Επιταφίου, κατασκευή γέφυρας Παμίσου 1956, μαθητικές, εορτή Αγ. Τρύφωνα)

Μαρκόπουλος, Σάκης

Αρχείο Ιστορικό Κοζάνης

 • GR KDBK AISK
 • Αρχείο
 • 1743-1991

Το αρχείο από το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης αποτελείται από 12 κουτιά, 68 φακέλους και σχεδόν 1702 τεκμήρια. Μέσα στους φακέλους θα βρούμε καταστατικά, εκφωνήσεις λόγων και ομιλίες τεκτόνων των ετών 1933-1959, φωτοαντίγραφα συγγραμμάτων και χειρόγραφων εντύπων από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Σχέδια έντυπων δελτίων, διαφόρων δραστηριοτήτων του έτους 1978. Αιτήσεις για την έκδοση βεβαιώσεων όπως γέννησης και γάμου, πρακτικά δημοσιεύσεων διαθήκης, βεβαιώσεις σχετικά με αγροτικές κτηματικές εκτάσεις, αντίγραφα προικοσυμφώνων.
Περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των ιστορικών αρχείων με επιχορήγηση κατά τα έτη 1988 και 1989, και οι δαπάνες του 1987.
Αλληλογραφία του 1988, έγγραφα με την εξόφληση δαπανών της περιόδου 1987-1989, αποφάσεις της Νομαρχίας και έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Νομαρχία. Επίσης, αρχείο διαφόρων επιφανών οικογενειών όπως: Ναούμ Χ. Μανδρέλα (Μανδρέλλα), αρχείο Γεωργίου Δ. Μπιντέ (Μήκατσια), αρχείο Γεωργίου Σωτηρίου, αρχείο οικογένειας Χασάπη, αρχείο οικογένειας Σμίλιου, αρχείο Εμμανουήλ και Θεόδωρου Ξένου. Περιέχονται λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης κατά τα έτη 1743-1784.
Επιστολές του επισκόπου Θεόφιλου κατά τα έτη 1789 με 1793. Έγγραφα σχετικά με φορολογικές και οικονομικές υποθέσεις.
Έγγραφα σχετικά με ανασκαφές, αρχαιολογικά ευρήματα, αρχαιολογικούς χώρους, κώδικες και αρχεία του Νομού Κοζάνης.
Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή με φορείς σχετικά με αρχαιότητες και αρχεία. Έγγραφα (αναφορές, αλληλογραφία, κοινοποιήσεις) που αφορούν το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης, διάταγμα περί ιδρύσεως μονίμου τοπικού ιστορικού αρχείου στην Κοζάνη, Φ.Ε.Κ. 448/39 ''περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κατοχικά έγγραφα της Εορδαίας των ετών 1941-1944. Άλλα έγγραφα ποικίλης θεματολογίας.

Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης

Αρχείο φωτογραφιών Σταύρου Ιω. Παπανικολάου

 • GR GRGSA-MES PHO016.01
 • Αρχείο
 • 1810-1888, 1926, 1931-1999

φωτογραφίες σχετικές με Αρφαρά: Αγροτολέσχη, Ε.Ο.Ν., Αρφαραίους ιερομονάχους, κατηχητικό, αθλητικούς αγώνες και γυμναστικές επιδείξεις, εορταστικές εκδηλώσεις (απόκριες, πανηγύρι, γιορτή λαδιού και ελιάς), θεμελίωση κτηρίου δημοτικού σχολείου, εγκαίνια κτηρίου Γυμνασίου Αρφαρών (Αρμένειου), μαθητές "Μερόπειου" εκπαιδευτηρίου, μαθητές δημοτικού σχολείου Σταματινού, μαθητικές παρελάσεις, τσιμεντόστρωση πλατείας, εξωκκλήσι Αγίου Βασιλείου, θυρανοίξια ναού "Παναγίας Γερόντισσας".

Παπανικολάου, Σταύρος

Αρχείο φωτογραφιών Χρήστου Αλειφέρη

 • GR GRGSA-MES PHO013.01
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Αρνητικά και θετικά φιλμ και γυάλινες πλάκες με πρόσωπα, τοπία και γεγονότα της Καλαμάτας και ευρύτερα του νομού Μεσσηνίας.

Αλειφέρης, Χρήστος

Αρχείο φωτογραφιών κτηρίου Εμπορικής Τράπεζας/Υποκαταστήματος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES PHO039.02
 • Αρχείο
 • 1920-1940

Φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου της Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος/Υποκαταστήματος Καλαμάτας.

Alpha Bank, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Τμήμα Βιβλιοθήκης

Αρχείο χαρτών Γεωργίου Τζαννετάκη, Νομίατρου

 • GR GRGSA-MES MPP001.01
 • Αρχείο
 • 1500-1900

Χάρτες του 16ου-19ου αιώνα (αντίγραφα),που απεικονίζουν κυρίως το Μοριά (Πελοπόννησο), αλλά και την Ελλάδα και τα νησιά Κρήτη, Τσιρίγο (Κύθηρα), Ιόνια Νησιά. Επίσης, γκραβούρες που απεικονίζουν λιμάνια και οχυρές θέσεις της Μεσσηνίας, της Μάνης και της Σπάρτης-Μυστρά κατά την οθωμανική και βενετική περίοδο.

Τζαννετάκης, Γεώργιος

Εφημερίδα "Σάμος''

 • Αρχείο
 • 1882-1887

Εφημερίδα "Σάμος", φ. 975/25-8-1882 έως 1251/16-12-1887.

Αρχείο Ιερού Ναού Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL007.01
 • Αρχείο
 • 1873-1972

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 5 βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων, 1 βιβλίο κηδειών, 1 βιβλίο αφιερωμάτων-θαυμάτων της ιερής εικόνας.

Ιερός ναός Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας

Εφημερίδα ''Πύργος'' (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1987-1991

Τόμος της εφημερίδας ''Πύργος" της Σάμου. Περιέχει τα φύλλα με αρ. 1 έως 44.

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1909-1967

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, καθολικό, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Εφημερίδα "Λεκκατικά"

 • Αρχείο
 • 1998-2001

Έξι φύλλα της εφημερίδας "Λεκκατικά, Εξαμηνιαία εφημερίδα του συλλόγου Λεκκατών Αθήνας ''Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος''. Φ. 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Εφημερίδα "Χαραυγή" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1995-1998

Τόμοι της εφημερίδας "Χαραυγή" της Σάμου.
1, 2, 3: Τόμος Α΄ (1995), φ. 1-42.
4: Τόμος Β΄ (1996), φ. 43-91.
5: Τόμος Γ΄(1998), φ. 140-187.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 • GR GRGSA-MES PRS058.02
 • Αρχείο
 • 1976-1991

Τεύχη Α και Β της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εθνικό Τυπογραφείο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 • GR GRGSA-MES PRS058.03
 • Αρχείο
 • 1933, 1939-1946

Τεύχη Α και Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εθνικό Τυπογραφείο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 • GR GRGSA-MES PRS058.01
 • Αρχείο
 • 1926-1982

Τεύχη Α και Β της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εθνικό Τυπογραφείο

Εφημερίδα "Σαμιακό Βήμα"

 • Αρχείο
 • 1991-1993

Δύο τόμοι της εφημερίδας "Σαμιακό Βήμα" με τόπο έκδοσης τη Σάμο.

 1. φ. 2807-2868.
 2. φ. 2869-2916.

Εφημερίδα "Σαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1992-1993

Τόμοι της εφημερίδας "Σαμιακή" με τόπο έκδοσης τη Σάμο.

 1. φ. 1391 - 1453.
 2. φ. 1454 - 1501.

Εφημερίδα "Πύργος" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1992-1995

Τόμος με φύλλα της εφημερίδας ''Πύργος. Μηνιαία εφημερίδα των απανταχού Πυργιωτών Σάμου". Περιέχει τα φύλλα με αρ. 45 (Ιανουάριος 1992) έως και 78 (Ιανουάριος 1995).

Εφημερίδα "Σάμος''

 • Αρχείο
 • 1879-1894

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Σάμος, Εφημερίς πολιτική, φιλολογική, των ειδήσεων και του εμπορίου " που κυκλοφορούσε κάθε Τετάρτη.

Εφημερίδα "Σάμος"

Εικόνα της Αγίας Σοφίας

 • Αρχείο

Ξύλινη εικόνα της Αγίας Σοφίας "Πίστις, Αγάπη και Ελπίς" εις μνήμην Ελένης Στραγαλά, γονέων και αδελφών.

Συλλογή Κισκήρα Νικολάου

 • GR GRGSA-MES COL013.01
 • Αρχείο
 • 1987-1996

φάκ.1, με 4 φυλλάδια της ανθοκομικής έκθεσης Μεσσηνίας (Ανθεστηρίων) και 4 ψηφιακές φωτογραφίες για ανθεστήρια Καλαμάτας

Κισκήρας, Νικόλαος

Συλλογή Γιάννη Αναπλιώτη

 • GR GRGSA-MES COL002.01
 • Αρχείο
 • 1692-1980

Ποικίλο αρχειακό υλικό μεσσηνιακού ενδιαφέροντος (θέματα λαογραφικά, εκκλησιαστικά, αρχαιολογικά κ.ά.), συλλογή πληροφοριών και εγγράφων για οικογένειες Κουτήφαρη, Κουμουνδουράκη, Καπετανάκη, Κοντογιάννη και Κουτουμάνου, Παναγιώτη και Αριστοτέλη Μακρόπουλου, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες.

Αναπλιώτης, Γιάννης

Συλλογή Αντώνη Μπούνα

 • GR GRGSA-MES COL006.01
 • Αρχείο
 • 1860-2000

Έντυπα διαφημιστικά του ξενοδοχείου "REX", των Ανθεστηρίων Καλαμάτας, του κινηματογράφου "Τριανόν", οργάνωσης του 1940 κ.ά., φύλλα εφημερίδας "Καλαματιανά Νέα" για σεισμό Καλαμάτας 1986, φωτογραφίες παλαιάς Καλαμάτας, φωτογραφίες από την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στην Καλαμάτα το 2000.

Μπούνας, Αντώνης

Συλλογή Γεώργιου Τζουμάνη

 • GR GRGSA-MES COL004.01
 • Αρχείο
 • 1786-1964

Ποικίλο αρχειακό υλικό μεσσηνιακού ενδιαφέροντος (έγγραφα από διάφορες εταιρείες, έγγραφα σχετικά με το στρατηγό Νικ. Γεωργακόπουλο, φύλλα εφημερίδων, Τράπεζα Μεσσηνίας, χάρτες (π.χ. Μάχη Γιαννιτσών Οκτ. 1912, φωτογραφίες κ.ά.). Πληροφορίες για ηλεκτρικές εταιρείες (ΔΕΗ) νομού Μεσσηνίας, τμήμα Οδηγού του 1964 από τον εκδοτικό οίκο Κουμουνδουρέα-Σπυρόπουλου με πληροφορίες για τη Μεσσηνία, Ημερολόγιο του 2015 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με μνημεία του δήμου Τριφυλίας, Ημερολόγιο του 2015 του συλλόγου Θουριατών Μεσσηνίας, εφ. "Η Εσπερία. Εβδομαδιαία εικονογραφημένη εφημερίς εν Λονδίνω" (αρ. 1, Ιανουάριος 1916), γεωφυσικός χάρτης νομού Μεσσηνίας (1963), πολεοδομικός χάρτης Καλαμάτας δεκ. 1950, εφ. "Ορθοδοξία. Μηνιαίον φύλλον των Ελλήνων μεσημβρινής Γαλλίας", αρ.φ. 1 & 2 (Ιανουάριος 1947), εφ. "Ηχώ της Μεσσηνίας" (αρ.φ. 6, 15 Ιουνίου1946), Αθηναϊκές Εφημερίδες περιόδου 1913-1915 (20 φύλλα), 1934 (4 φύλλα), 1966 (1 φύλλο), Οδηγός Καλαμάτας Σ. Κουσουλίνου (1904) και άλλα 7 τεκμήρια σχετικά με το εμπόριο και τη βιομηχανία στην Καλαμάτα την περίοδο 1904-1971, ΦΕΚ αρ.48/26-3-1927 σχετικό με την επιβολή πρόσθετου τέλους υπέρ του Φιλοπτώχου Συλλόγου Κυριών Καλαμάτας, καθώς και άλλα 9 ΦΕΚ με θέματα μεσσηνιακού ενδιαφέροντος ετών 1851-1979, Αθηναϊκό περ. "Εκλογή" Ελένης Βλάχου, τόμ.Ι, τεύχ.99, Ιαν.1954 (εμπεριέχει άρθρο για το Καλαματιανό Μαντήλι του Νέστορα Π. Μάτσα, σελ. 91-93). Διοικητική διαίρεση της Ελλάδος κατά νομούς, επαρχίες, δήμους και κοινότητες (Μάρτιος 1956). Ομιλία του Παναγιώτη Δημάκη με τίτλο: "Η έναρξις της Επαναστάσεως του 1821", Αθήναι 1974. Ένας Κώδικας της "Περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας", εν Αθήναις 1936.Το αρ. 7 τεύχος του περ. "ΕΣΤΙΑζω" του 2018 που περιέχει πληροφορίες για ποτοποιεία και για την "Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων" (Ζάννου και Ρως). Άρθρο εφ. "Φωνή", 11-5-2018, για τα γεγονότα της 9ης Μαίου 1934 στην Καλαμάτα. Ένα αφιέρωμα της εφ. eleftheria online.gr για τα "50 χρόνια Μαύρη Θύελλα Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1967-2017". Μία φορτωτική πετρελαίου της Shell Company (1929). Ένα επιστολικό δελτάριο της αποθήκης ψιλικών Γ. Τσιντέα (1937), 1 προσωπικό ημερολόγιο Έλληνα μετανάστη στις ΗΠΑ Δημήτριου Αριστ. Μπαξιβανάκη (1943-1947), Φωτοτυπία ανακοίνωσης Γερμανικού Φρουραρχείου επί κατοχής για εκτέλεση 10 ομήρων (1943), 2 επιστολές ιδιωτών (1928).

Τζουμάνης, Γεώργιος

Συλλογή Νικόλαου Σινάνη

 • GR GRGSA-MES COL003.01
 • Αρχείο
 • 1892-1941, 1988-1992

Βιβλίο δοσοληψιών βιβλιοπωλείου-χαρτοπωλείου, φάκελος με αρχειακό υλικό που αφορά στο πλοίο "Ταξιάρχης" (πωλητήριο, ναυλοσυμφωνητικά, ασφαλιστήριο κ.ά.), φύλλα της εφ. "Τύχη", εγκύκλιοι του Υπουργείου Στρατιωτικών, υλικό σχετικό με βιομηχανία γεωργικών προϊόντων Οδυσσέα Β. Μπαλή (γραμμάτιο είσπραξης, τιμολόγιο πώλησης, καθολικό-ημερολόγιο), κατάστιχο εμπορικών δοσοληψιών, εμπορική αλληλογραφία Νικ. Αναστασόπουλου από Σίτσοβα ομογενούς στην Asmara της Αβησσυνίας (Αφρική), ημερολόγιο Δημ. Λεονταρίτη με σημειώσεις για ενοικιάσεις ακινήτων και κατάσταση χρεωγράφων, κατάστιχο ελαιοτριβείου δεψικών υλών στην Παραλία Καλαμάτας.

Σινάνης, Νικόλαος

Συλλογή Γιάννη Αναπλιώτη

 • GR GRGSA-MES COL002.02
 • Αρχείο
 • 1914-1969

Καλαματιανή εφημερίδα "Σημαία", περιοδικά μεσσηνιακά.

Αναπλιώτης, Γιάννης

Συλλογή Ηλία Μπιτσάνη

 • GR GRGSA-MES COL012.01
 • Αρχείο
 • 1984

Βεβαιώσεις της υπηρεσίας αναζητήσεων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με Μεσσήνιους κρατούμενους από τις Γερμανικές αρχές κατοχής (1943-1945). Επιστολή Παναγιώτη Φιλιππόπουλου από την Τρύπη προς την οικογένειά του λίγο πριν την εκτέλεσή του από τους Γερμανούς στις 21/03/1944.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Συλλογή Ιωάννη Μπιζίμη

 • GR GRGSA-MES COL005.02
 • Αρχείο
 • 1821-1846, 1882-1916

Έγγραφα σχετικά με Παναγιώτη Αντωνόπουλο και τη συμμετοχή του στην πολιορκία του Νεοκάστρου (Πύλου), μισθοί Κωνσταντίνου Δεληγιάννη επάρχου Μυστρά, οφειλή μισθών στο Δημήτρη Κάββα υπάλληλο της Πελοποννησιακής Διευθυντικής Επιτροπής, αποδεικτικό συμμετοχής σε μάχες του αγωνιστή Σπύρου Καλαματιανού υπογεγραμμένο από τον Ιωάννη Μαυρομιχάλη, διάφορα έγγραφα που αφορούν στην οικογένεια Γεωργίου και Δημητρίου Μπαλή κ.ά.

Μπιζίμης, Ιωάννης

Συλλογή Ιωάννη Μπιζίμη

 • GR GRGSA-MES COL005.01
 • Αρχείο
 • 1820-1980

Εμπορική αλληλογραφία, φορτωτικές πλοίων, γραμμάτια, φίρμες, χρεωστικές αποδείξεις Καλαματιανών εμπόρων (Δημ. Σκλαβόπουλου κ.ά.), φωτογραφίες οικογένειας Ιωάννη Μπιζίμη.

Μπιζίμης, Ιωάννης

Συλλογή Μίμη Φερέτου

 • GR GRGSA-MES COL001.01
 • Αρχείο
 • 1820-1970

Το περιεχόμενο της Συλλογής είναι το εξής:
• Μεσσήνιοι Αγωνιστές του 1821 (φακ. 96)
• «Μεσσηνιακή Εγκυκλοπαίδεια», δηλαδή πληροφορίες για δήμους και κοινότητες του νομού Μεσσηνίας (φακ. 52)
• Βιογραφίες επιφανών Μεσσηνίων (φακ. 22)
• Μεσσήνιοι επαγγελματίες: έμποροι, βιοτέχνες, βιομήχανοι (φακ. 2)
• Μεσσήνιοι Πεσόντες 1897-1941 (φακ. 2) και Αντιστασιακοί (φάκ.1)
• Μονές (φακ.1)
• Εφημερίδα «Μεσσηνιακά Νέα» (τόμ. 2, φάκ. 2)

Φερέτος, Μίμης

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Νεάπολης Βοιών

 • EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1910 - 1950

Το αρχείο περιλαμβάνει ένα (1) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών με στοιχεία μαθητών του Ελληνικού Σχολείου (1910 –1929) και του Ημιγυμνασίου (1929 – 1950).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Νεάπολης Βοιών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πικουλιανίκων

 • EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1945

Το αρχείο συγκροτείται από τρία (3) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγιο και γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Πικουλιανίκων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μυστρά

 • EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1906 - 1939

Το αρχείο συγκροτείται από εννέα (9) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών).

Δημοτικό Σχολείο Μυστρά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας

 • EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1917 - 1929

Το αρχείο συγκροτείται από δύο (2) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγιο και γενικός έλεγχος).

Δημοτικό Σχολείο Παντάνασσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λαμπόκαμπου (Κάμπου Βοιών)

 • EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1947

Το αρχείο συγκροτείται από τέσσερα χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε: α) αλληλογραφία (πρωτόκολλο αλληλογραφίας), β) οικονομικά (βιβλίο ταμείου), γ) υγεία των μαθητών (βιβλίο δαμαλισμού) και δ) σχολικές επιτροπές (βιβλίο πρακτικών).

Δημοτικό Σχολείο Λαμπόκαμπου (Κάμπου Βοιών)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μολάων

 • EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1908 - 1940

Το αρχείο συγκροτείται από εννέα (9) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών και βιβλίο έκδοσης πιστοποιητικών).

Δημοτικό Σχολείο Μολάων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας

 • EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1906 - 1939

Το αρχείο συγκροτείται από ένα (1) χειρόγραφο βιβλίο που αφορά σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγιο).

Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου

 • EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1907 - 1925

Το αρχείο συγκροτείται από δύο (2) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγιο και γενικός έλεγχος).

Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου

Αρχείου Δημοτικού Σχολείου Φαρακλού

 • EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1903 - 1941

Το αρχείο συγκροτείται από πέντε (5) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών).

Δημοτικό Σχολείο Φαρακλού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης

 • EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1900 - 1938

Το αρχείο συγκροτείται από τέσσερα (4) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια και γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Νεάπολης

 • EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1900 - 1938

Το αρχείο συγκροτείται από πέντε (5) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια και γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Νεάπολης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου Βοιών

 • EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1941

Το αρχείο συγκροτείται από πέντε (5) χειρόγραφα βιβλία που αφορούν σε στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια και γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Βοιών

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου, Ημιγυμνασίου και Παραρτήματος Γυμνασίου Αρρένων Ξηροκαμπίου

 • EDU116.01
 • Αρχείο
 • 1889-1946

Το αρχείο περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, έλεγχοι αποτελεσμάτων γενικών εξετάσεων, γενικοί έλεγχοι αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων, ειδικοί έλεγχοι, έλεγχος εισιτηρίων εξετάσεων, πιστοποιητικών σπουδών, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.) και ένας φάκελος με καταστάσεις βαθμολογίας, οικονομικά έγγραφα, πρακτικά παράδοσης παραλαβής κ.ά.

Ελληνικό Σχολείο, Ημιγυμνάσιο και Παράρτημα Γυμνασίου Αρρένων Ξηροκαμπίου

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Μονεμβασιάς

 • EDU115.01
 • Αρχείο
 • 1889 -1939

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς και ειδικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πράξεων καθηγητών σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, περιουσίας, βιβλιοθήκης, καταστάσεως αποδοχών κ.ά.) και έναν φάκελο εγγράφων (γενική αλληλογραφία).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Μονεμβασίας

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Αγίου Νικολάου Μελιτίνης

 • EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1905-1945

Το αρχείο περιλαμβάνει 23 χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικών συλλόγου, γονέων σχολικής εφορείας, ταμείου, βιβλιοθήκης, υλικού κ.ά.) και έναν φάκελο εγγράφων (γενική αλληλογραφία).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Αγίου Νικολάου Μελιτίνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης

 • EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1903-1938

Το αρχείο περιλαμβάνει 6 χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι και ένα βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών).

Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρειχέας

 • EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1899-1939

Το αρχείο περιλαμβάνει 5 χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια και γενικοί έλεγχοι)

Δημοτικό Σχολείο Ρειχέας

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

 • GR KDBK AESK
 • Αρχείο
 • 1900

Το αρχείο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης αποτελείται από 3 κουτιά, 17 φακέλους και 1007 τεκμήρια. Βρίσκουμε εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, αλληλογραφία με άλλους συλλόγους, διατάγματα, εγκύκλιοι, αιτήσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα ποικίλης θεματολογίας.

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης

Αρχείο Γεωργίου Θ. Λυριτζή

 • GR KDBK ALYR
 • Αρχείο
 • 1818-1991

Το αρχείο του Γεωργίου Θ. Λυριτζή αποτελείται από 63 κουτιά, 499 φακέλους και 5309 τεκμήρια. Περιέχει εφημερίδες, αποκόμματα, φωτοαντίγραφα, προσχέδια άρθρων, πλήθος προσωπικών και χειρόγραφων σημειώσεων καθώς και φωτογραφικό υλικό. Κομμάτι του αρχείου του αποτελούν οι προσωπικές σημειώσεις και τα ολοκληρωμένα κείμενα του στην εφημερίδα της Κοζάνης "Δυτική Μακεδονία". Η θεματολογία της μελέτης και της έρευνας του Γεωργίου Θ. Λυριτζή υπήρξε κυρίως η Μακεδονία και οι Μακεδόνες. Ασχολήθηκε με τις μονές και ιδιαιτέρως με τις μονές της Δυτ. Μακεδονίας. Οι ονομασίες και μετονομασίες χωριών και πόλεων καθώς και άλλα λαογραφικά στοιχεία τον απασχόλησαν επίσης. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του αρχείου αποτελεί η έρευνα του για τους Μακεδόνες αγωνιστές, τόσο του "Μακεδονικού Αγώνα" όσο και της "Επανάστασης του 1821", καθώς και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων με μακεδονική καταγωγή.

Λυριτζής, Γεώργιος Θ.

Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη

 • GR KDBK AFOR
 • Αρχείο
 • 1917-1996

Το αρχείο του Βασίλειου Δ. Φόρη στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης αριθμεί 28 κουτιά, 171 φακέλους και με 18.358 τεκμήρια. Περιλαμβάνει ανάτυπα, φωτοαντίγραφα, δακτυλογραφημένα κείμενα, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, αλληλογραφία, φωτογραφικό υλικό και προσωπικές σημειώσεις σχετικά με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του. Ασχολείται κυρίως με το γλωσσικό ζήτημα, τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο και γενικότερα με γλωσσο-εκπαιδευτικά θέματα. Σημαντικό μέρος του αρχείου του σημειώνουν το μονοτονικό, η Διδασκαλία Πατρική του Άνθιμου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, η γλώσσα του Συντάγματος 1975/΄86, τα ιδιώματα καθώς και πλήθος σημειώσεων σχετικά με γραμματικές, συντακτικές και λεξικολογικές αναλύσεις.

Φόρης, Βασίλειος Δ.

Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας

 • GR KDBK APDM
 • Αρχείο
 • 1914-1948

Το αρχείο της Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας ή της Γενικής Διευθύνσεως Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από 6 κουτιά, 36 φακέλους και σχεδόν 1961 τεκμήρια.
Ανάμεσα τους:
Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1945-1946, διάφορα έγγραφα των νομών Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας (1914-1939), έγγραφα της υπηρεσίας στεγάσεως (1941-1946). Τηλεγραφήματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κοινοποιήσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με τους ομογενείς πρόσφυγες, τους εκλογικούς καταλόγους και υποθέσεις της χωροφυλακής.
Καταστάσεις εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής από Γερμανούς και Ιταλούς, ψηφίσματα διαμαρτυρίας το 1945 για την αναγνώριση από του Συμμάχους της αλβανικής κυβέρνησης του Ενβέρ Χότζα.
Έγγραφα σχετικά με τις προσκοπικές κατασκηνώσεις (1945-1946).
Καταστάσεις πυρποληθέντων ή λεηλατηθέντων χωριών στην κατοχή, διοικητικά έγγραφα (1945-1946), πίνακες με τα σχολεία και τα διδακτήρια που έχουν υποστεί ζημιές, πίνακες με το προσωπικό των σχολείων, αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές και άλλα έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα (1946-1947) και πολλά άλλα έγγραφα.

Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Σακελλάριου Γεώργιου Κ.

 • GR KDBK ASAK
 • Αρχείο
 • 1783-1921

Αποτελείται από 1 κουτί, 5 φακέλους και 67 τεκμήρια.
Δωρεές αδελφών Ε. Διάφα, επιστολή με θέμα τη δωρεά της συλλογής βιβλίων του Γεώργιου Σακελλάριου στη δημοτική βιβλιοθήκη, ποίημα με τίτλο "Ειδύλλιον"
Ενδεικτικό έγγραφο της αστικής σχολής Κοζάνης στον Παυσανία Ευαγ. Διάφα, απόδειξη ταμείου εκπαιδευτικών καταστημάτων περί πληρωμής Ευάγγ. Διαφίδη, προικοσύμφωνο Αικατερίνης Παυσανία Σακελλαρίου και Ευαγγέλου Αθαν. Διάφα για τον αρραβώνα, ομόλογο του Παυσανία Σακελλαρίου προς τους εφόρους των σχολείων Κοζάνης και για μίντζια προς την αδελφή του Χαρίκλεια. Επίσης, περιέχεται λογαριασμός της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου, αντίγραφο διανεμητήριου έγγραφου των αδελφών Δ.και Γ.Χαρισίου Μεγδάνη, μαρτυρικό - εξοφλητικό έγγραφο της Χαρίκλειας Σακελλαρίου, τιμολόγια και λογαριασμοί της φαρμακευτικής εταιρείας.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται μαρτυρικό έγγραφο του Μανώλη Στεφάνου Καραπάτζιου για τη λειτουργία του εργαστηρίου του κ. Σακελλάριου Γεώργιου και έγγραφο του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως προς τον Αθ. Διάφα. Οθωμανικά έγγραφα.

Σακελλάριος, Γεώργιος Κ.

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

 • GR KDBK ADBK
 • Αρχείο
 • 1915-1987

Το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελείται από 32 κουτιά και περίπου 52.695 τεκμήρια. Μέσα σε αυτά βρίσκουμε αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της
ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, κατάλογοι δωρεάς βιβλίων, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης του 1916-1918, εσωτερικό κανονισμό του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων, αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου και έγγραφα σχετικά με την παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο. Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Τσοτυλίου. Αντίγραφα του κατάλογου των εξόδων της εν Τσοτυλίω Σχολής από 11 Μαρτίου 1872 και λογαριασμοί της Σχολής. Συλλογή χαρτών και έντυπα σχετικά με τους λογοτεχνικούς διαγωνισμός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝ.Β.Α.)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αρχείο Νομαρχίας Καστοριάς

 • GR KDBK ANKA
 • Αρχείο
 • 1959-1963

Αποτελείται από 1 κουτί, 6 φακέλους και 48 τεκμήρια.
Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα που αφορούν τη Νομαρχία Καστοριάς.

Νομαρχία Καστοριάς

Αρχείο Χρυσούλας Νίκα - Τζαβάρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.046.001
 • Αρχείο
 • 1939 - 1948

Αναγνωστικά του δημοτικού, γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πρακτική αριθμητική της δασκάλας Χ. Νίκα-Τζαβάρα.

Νίκα-Τζαβάρα, Χρυσούλα

Μαρτυρία Φανής Γεωργακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.044.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1950~

Καταγραφή σε dvd μαρτυρίας της Φανής Γεωργακοπούλου, αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης από το Άργος, κατά την οποία αφηγείται τις εμπειρίες της από την γερμανική Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο του 1944-1949.

Γεωργακοπούλου, Φανή

Μαρτυρία Ιωάννη Καρώνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.043.001
 • Αρχείο
 • 1833 - 2008

Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του ποτοποιού Ιωάννη Καρώνη, κατά την οποία μιλά για την ιστορία της οικογενειακής ποτοποιίας, καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ζωή του Ναυπλίου στο πλαίσιο των ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων του νέου ελληνικού κράτους.

Καρώνης, Ιωάννης

Αρχείο οικογένειας Νικολάου Δικτά

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.040.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1956

Αλληλογραφία της οικογένειας του ιατρού Ν. Δικτά, διάφορα αποκόμματα, σημειωματάριο, φωτογραφία.

Ν. Δικτά, οικογένεια

Αρχείο Βασιλείου Κόκκινου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.042.001
 • Αρχείο
 • 1868 - 1896

Αλληλογραφία Βασιλείου Κόκκινου, οφειλέτες και οφειλόμενα ποσά.

Κόκκινος, Βασίλειος

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 13117