Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

  • GR GRGSA-SER EDU127.01
  • Αρχείο
  • 1954 - 1997

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία τάξεως, ταμείου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, πράξεων Διευθυντή, εγκύκλιοι, οικονομικοί απολογισμοί, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών