Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Γεωργικής Υπηρεσίας Σάμου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γεωργικής Υπηρεσίας Σάμου

  • Αρχείο
  • 1950-1973

Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, μεταθέσεις και τοποθετήσεις στη Διεύθυνση Γεωργίας Σάμου. Μονιμοποίηση υπαλλήλων αγροτικής οικιακής οικονομίας, φάκελοι προσωπικού, αλληλογραφίας υπαλλήλων, εμπιστευτικών εγγράφων, εκθέσεων ουσιαστικών προσώπων, ανακρίσεων, εγγράφων νομιμοφροσύνης, προτάσεων συνεταιρισμών επιδοτήσεων, εκθέσεων πεπραγμένων.

Γεωργική Υπηρεσία Σάμου