Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

  • GRGSA-AIT RLA. 48
  • Αρχείο
  • 1836-2004

Βιβλία Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Μητρώα Αρρένων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ατομικοί Φάκελλοι υπαλλήλων, φάκελοι αλληλογραφίας (προηγούμενες ενδείξεις: Φ. 1, 2, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29), αδειών λειτουργίας καταστημάτων, Σχολικών Επιτροπών Παιδείας, Πνευματικού Κέντρου, ΤΕΔΚ, Συμβουλίου Περιοχής και Έργων

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κοινότητα Ευηνοχωρίου