Εμφανίζει 261 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) Αλεξανδρούπολης

 • ADM038
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλία ταμείου, μητρώα σιτιζόμενων παίδων, δελτία εισαγωγής-εξαγωγής και πρωτόκολλα παράδοσης τροφίμων, βιβλία προσωπικού (παρουσιολόγια, μισθολόγια), εισερχόμενη αλληλογραφία, φάκελοι εξερχομένων εγγράφων ειδικής εστίας, φάκελοι απολογιστικών στοιχείων, φάκελος με έργα.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) Διδυμοτείχου

 • ADM020
 • Αρχείο
 • 1976-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, βιβλία πρακτικών, βιβλία αποθήκης, βιβλία ημερήσιας κίνηση, μητρώο ιατρείου, δελτία μηνιαίας στατιστικής.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Διδυμοτείχου

Φωτογραφική Συλλογή Γεώργιου Παναγιώτου

 • ΦΩΤΟ.001
 • Αρχείο
 • δεκαετίες 1910-1990

Φωτογραφίες και αρνητικά που αφορούν στα παρακάτω θέματα: οικογένεια Αλέξανδρου και Γεώργιου Παναγιώτου, Αλεξανδρούπολη (δρόμοι, κτίρια, γειτονιές), φάρος και παραλιακή ζώνη, ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, επαγγέλματα-οικονομική και κοινωνική ζωή, εκπαίδευση-αθλητισμός-πολιτισμός, περιφέρεια και περίχωρα Αλεξανδρούπολης, ταξίδια-άλλες πόλεις. Επαγγελματικές φωτογραφίσεις-πορτρέτα. Προσωπική συλλογή Γ. Παναγιώτου με καρτ ποστάλ, προσωπική αλληλογραφία, προσκλήσεις-προγράμματα εκδηλώσεων.

Παναγιώτου, Γεώργιος

Αρχείο Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σουφλίου

 • JUS005
 • Αρχείο
 • 1920-2012

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, βιβλία αναβλητικών δικογραφιών, βιβλία πολιτικών εκθέσεων, βιβλία πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών, βιβλία και φάκελοι αποφάσεων μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Σουφλίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σαμοθράκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1945-2007

Βιβλία πράξεων ADMητικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια πανικών αποφάσεων, βιβλία και φάκελοι αποφάσεων μονομελούς πλημμελειοδικείου, φάκελοι αποφάσεων Πταισματοδικείο, φάκελοι πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, βιβλία εκθέσεων και προγραμμάτων κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Σαμοθράκης

Συλλογή Κώστα Θρακιώτη (1909-1994) (Συγγραφέας)

 • PRI002
 • Αρχείο
 • 1925-1991

Αποκόμματα εφημερίδων, τεύχη περιοδικών και εφημερίδων, ιδιόχειρες σημειώσεις-ημερολόγια, φάκελοι δακτυλογραφημένων μεταφράσεων των έργων του Ευριπίδη, Σοφοκλή, Αισχύλου, Αριστοφάνη, εκδοθέντα βιβλία και ποιητικές συλλογές του Κώστα Θρακιώτη.

Θρακιώτη, Κώστα (1909-1994) (Συγγραφέας)

Αρχείο Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου

 • PRI003
 • Αρχείο
 • 1951-1980

Φωτοαντίγραφο πίνακα μελών επιμελητηρίου το 1939, φάκελοι με τιμολόγια εισαγωγής-εξαγωγής, δελτία επιδημικών νόσων, μηνιαίοι πίνακες εισαγωγών, φάκελοι πιστοποιητικών προέλευσης εξαγόμενων προϊόντων.

Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου

Αρχείο Κοινότητας Λάδης

 • MUN046
 • Αρχείο
 • 1959-1979

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο συνεδριάσεως ΚΕΚΑ, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλίο ζώων.

Κοινότητα Λάδης

Αρχείο Κοινότητας Καρωτής

 • MUN045
 • Αρχείο
 • 1945-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο κοινοτικών αρχών.

Κοινότητα Καρωτής

Αρχείο Κοινότητας Δόξας

 • MUN044
 • Αρχείο
 • 1962-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ζώων, βιβλία προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Δόξας

Αρχείο Κοινότητας Ελληνοχωρίου

 • MUN043
 • Αρχείο
 • 1926-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο δημοτών, μητρώο θηλέων και αρρένων, δημοτολόγια, μητρώα κτηνών, βιβλία πρωτοβάθμιας φορολογικής επιτροπής.

Κοινότητα Ελληνοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Ασημένιου

 • MUN042
 • Αρχείο
 • 1935-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας, ευρετήριο δημοτών, μητρώο θηλέων, μητρώο υπαλλήλων, μητρώα κτηνών και οχημάτων.

Κοινότητα Ασημένιου

Αρχείο Κοινότητας Ποιμενικού

 • MUN041
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο αποφάσεων προέδρου βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων ADMητικού συμβουλίου συνδέσμου κοινοτήτων Ποιμενικού-Αμπελακίων.

Κοινότητα Ποιμενικού

Αρχείο Κοινότητας Ελαφοχωρίου

 • MUN040
 • Αρχείο
 • 1945-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, δημοτολόγια.

Κοινότητα Ελαφοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Πυθίου

 • MUN039
 • Αρχείο
 • 1926-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλία κτηνών, βιβλίο πληθυσμού δημοτών.

Κοινότητα Πυθίου

Αρχείο Κοινότητας Πραγγίου

 • MUN038
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο προσωπικού, μητρώο θηλέων, δημοτολόγια.

Κοινότητα Πραγγίου

Αρχείο Κοινότητας Πετράδων

 • MUN037
 • Αρχείο
 • 1938-1992

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο προσωπικού, βιβλία κτηνών και οχημάτων, δημοτολόγιο.

Κοινότητα Πετράδων

Αρχείο Κοινότητας Μικρού Δερείου

 • MUN036
 • Αρχείο
 • 1954-1997

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ληξιαρχείου, μητρώα προσωπικού, βιβλία κτηνών, φωτογραφίες.

Κοινότητα Μικρού Δερείου

Αρχείο Κοινότητας Κυριακής

 • MUN035
 • Αρχείο
 • 1934-1988

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ληξιαρχείου, δημοτολόγιο, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία κτηνών, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, βιβλία αθλητικού συλλόγου.

Κοινότητα Κυριακής

Αρχείο Κοινότητας Μαυροκλησίου

 • MUN034
 • Αρχείο
 • 1934-1984

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου.

Κοινότητα Μαυροκλησίου

Αρχείο Κοινότητας Πρωτοκλησίου

 • MUN033
 • Αρχείο
 • 1931-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, ευρετήρια ληξιαρχείου, δημοτολόγιο, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων.

Κοινότητα Πρωτοκλησίου

Αρχείο Κοινότητας Μάνδρας

 • MUN032
 • Αρχείο
 • 1929-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα κτηνών, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία εσόδων-εξόδων και χρηματικών ενταλμάτων, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, ευρετήρια ληξιαρχείου, βιβλία πρακτικών επιτροπής απορίας.

Κοινότητα Μάνδρας

Αρχείο Κοινότητας Δαδιάς

 • MUN031
 • Αρχείο
 • 1946-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα κτηνών, μητρώο οχημάτων, βιβλία προσωπικής εργασίας, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία εσόδων-εξόδων και χρηματικών ενταλμάτων.

Κοινότητα Δαδιάς

Αρχείο Κοινότητας Κορνοφωλιάς

 • MUN030
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο κτηνών, μητρώο οχημάτων, βιβλίο προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Κορνοφωλιάς

Αρχείο Κοινότητας Λαγυνών

 • MUN029
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο υπαλλήλων, βιβλία οικονομικών, βιβλίο πληθυσμού, πρωτόκολλα ληξιαρχείου.

Κοινότητα Λαγυνών

Αρχείο Κοινότητας Λυκόφωτος

 • MUN028
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο υπαλλήλων, βιβλία οικονομικών, βιβλία επιτροπής απορίας, βιβλία δηλώσεων ζώων, βιβλία προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Λυκόφωτος

Αρχείο Κοινότητας Λύρας

 • MUN027
 • Αρχείο
 • 1959-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία οικονομικών, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, πρωτόκολλα ΟΓΑ.

Κοινότητα Λύρας

Αρχείο Κοινότητας Φυλακτού

 • MUN026
 • Αρχείο
 • 1951-1986

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία οικονομικών, βιβλίο πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία μεταβολών δημοτολογίου.

Κοινότητα Φυλακτού

Αρχείο Κοινότητας Τυχερού

 • MUN025
 • Αρχείο
 • 1949-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, βιβλία βεβαιουμένων εσόδων, βιβλία καθολικά εξόδων.

Κοινότητα Τυχερού

Αρχείο Κοινότητας Λευκίμμης

 • MUN024
 • Αρχείο
 • 1936-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου, μητρώο αρρένων, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία προσωπικής εργασίας, μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο κτηματολογίου.

Κοινότητα Λευκίμμης

Αρχείο Κοινότητας Φερών

 • MUN023
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια δημοτών, μητρώο θηλέων, μητρώα κτηνών, καθολικά εξόδων, φορολογικοί κατάλογοι, φάκελοι εγκυκλίων-διαταγών νομαρχίας, φάκελοι οικονομικών.

Κοινότητα Φερών

Αρχείο Κοινότητας Καβησσού

 • MUN022
 • Αρχείο
 • 1949-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια δημοτών, μητρώα, καθολικά εξόδων, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα, φάκελοι εγγράφων για τη διεξαγωγή εκλογών, φάκελοι έργων, φάκελοι οικονομικών.

Κοινότητα Καβησσού

Αρχείο Κοινότητας Άνθειας

 • MUN021
 • Αρχείο
 • 1951-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλία βεβαιωμένων εσόδων, καθολικά εξόδων, μητρώο υπαλλήλων.

Κοινότητα Άνθειας

Αρχείο Κοινότητας Νίψας

 • MUN020
 • Αρχείο
 • 1920-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, δημοτολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία προσωπικής εργασίας, μητρώα κτηνών, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Νίψας

Αρχείο Κοινότητας Λουτρού

 • MUN019
 • Αρχείο
 • 1947-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Λουτρού

Αρχείο Κοινότητας Φυλακίου

 • MUN018
 • Αρχείο
 • 1950-1998

Διπλότυπα βιβλία παραγωγών, καθολικά εξόδων, βιβλία απογραφής κτηνών, μητρώα αρρένων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα, φάκελοι εγγράφων για τη διεξαγωγή εκλογών, φάκελοι οικονομικών.

Κοινότητα Φυλακίου

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • MUN016
 • Αρχείο
 • 1941-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, καθολικά εξόδων, βιβλία υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, αιτήσεις-δικαιολογητικά για εγγραφές νηπίων.

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • MUN015
 • Αρχείο
 • 1970-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία παρατηρήσεων μελών Δ.Σ., βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία υλικού, βιβλία τροφίμων, βιβλία ημερήσιας λειτουργίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός

Αρχείο Δ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • MUN014
 • Αρχείο
 • 1985-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, καθολικά εξόδων, βιβλία διδαχθείσας ύλης, παρουσιολόγια προσωπικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμος Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Κοινότητας Κυπρίνου

 • MUN011
 • Αρχείο
 • 1940-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι κτηματολογίου και ADMητικών ορίων κοινότητας, φάκελοι απογραφής πληθυσμού-κτηνών-οχημάτων, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Κυπρίνου

Αρχείο Κοινότητας Ζώνης

 • MUN010
 • Αρχείο
 • 1979-2003

Φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελος απογραφής πληθυσμού.

Κοινότητα Ζώνης

Αρχείο Κοινότητας Δωρικού

 • MUN009
 • Αρχείο
 • 1948-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια δημοτών, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Κοινότητα Δωρικού

Αρχείο Κοινότητας Κίρκης

 • MUN008
 • Αρχείο
 • 1945-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι αλληλογραφίας με δασαρχείο και γεωργική υπηρεσία.

Κοινότητα Κίρκης

Αρχείο Κοινότητας Συκορράχης

 • MUN007
 • Αρχείο
 • 1940-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Συκορράχης

Αρχείο Κοινότητας Άβαντα

 • MUN006
 • Αρχείο
 • 1945-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, δημοτολόγιο, καθολικά εξόδων, μητρώα κτηνών-οχημάτων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι έργων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι αλληλογραφίας με δασαρχείο και γεωργική υπηρεσία.

Κοινότητα Άβαντα

Αρχείο Κοινότητας Μάκρης

 • MUN004
 • Αρχείο
 • 1940-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, ευρετήρια δημοτών, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής υπηρεσίας, φάκελοι εγγράφων που αφορούν σε γεωργικά-δασικά-κτηνοτροφικά θέματα.

Κοινότητα Μάκρης

Αρχείο Δήμου Τυχερού

 • MUN003
 • Αρχείο
 • 2007-2008

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι εγκυκλίων-διαταγών.

Δήμος Τυχερού

Αρχείο Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • MUN002
 • Αρχείο
 • 1928-2008

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλίο πρωτοκόλλου συμβούλιου νομιμοφροσύνης- βεβαιώσεις νομιμοφροσύνης, φάκελοι οικονομικών, μητρώα αρρένων, αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων του δήμου, ερανικοί κατάλογοι κοινωνικής υπηρεσίας, φάκελοι γεωργικής στατιστικής, φάκελοι αλληλογραφίας με δασαρχείο και γεωργική υπηρεσία.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

 • JUS004
 • Αρχείο
 • 1995-2011

Φάκελοι με πρόχειρα πρακτικά τριμελούς και μονομελούς, βιβλίο διαταγών πληρωμής.

Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Αλεξανδρούπολης

 • JUS002
 • Αρχείο
 • 1930-2005

Βιβλία απολήψιμων, ευρετήριο εναγόντων-εναγομένων, πινάκια εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, βιβλία πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, φάκελοι και βιβλία ποινικών αποφάσεων τακτικής διαδικασίας, φάκελοι διαταγών πληρωμής, φάκελοι αγωγών και αποφάσεων μικροδιαφορών, βιβλία αποφάσεων αυτόφωρης διαδικασίας, βιβλία εκθέσεων και προγραμμάτων κατασχέσεων και πλειστηριασμών, βιβλία με αγωγές ειδικής-τακτικής διαδικασίας, βιβλία πρακτικών συμβιβασμού, βιβλία πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών.

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1964-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία εκθέσεων εμφανίσεως και αναχωρήσεως, βιβλία πρακτικών, φάκελοι εγκυκλίων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Φυλακίου

 • EDU151
 • Αρχείο
 • 1965-2002

Βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλίο ακίνητης περιουσίας, βιβλιάρια ΙΚΑ.

Νηπιαγωγείο Φυλακίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αμμόβουνου

 • EDU148
 • Αρχείο
 • 1982-2008

Βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλίο περιουσίας, φάκελος με αποδείξεις-τιμολόγια.

Δημοτικό Σχολείο Αμμόβουνου

Αρχείο 3ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

 • EDU147
 • Αρχείο
 • 1974-2007

Φύλλα ελέγχου μαθητών, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εγγράφων συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, φάκελος στατιστικών στοιχείων, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελος κτιριολογικού.

3ο Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

Αρχείο 2ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

 • EDU146
 • Αρχείο
 • 1947-2002

Φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εγγράφων ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελος εγγράφων προσωπικού.

2ο Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU145
 • Αρχείο
 • 1940-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο μισθολόγιο, βιβλίο πράξεων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος έργων, τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Αισύμης

 • EDU143
 • Αρχείο
 • 1968-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο παρουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Αισύμης

Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

 • EDU142
 • Αρχείο
 • 1985-2003

Βιβλία πρωτόκολλου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

 • EDU141
 • Αρχείο
 • 1949-1999

Φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εγκύκλιων.

Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δόξας

 • EDU140
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Βιβλίο ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δόξας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Βρύσσης

 • EDU139
 • Αρχείο
 • 1958-1980

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Βρύσσης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων

 • EDU138
 • Αρχείο
 • 1965-1992

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία εσόδων-εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων

Αρχείο Γυμνάσιο Κυπρίνου

 • EDU137
 • Αρχείο
 • 1977-2001

Βιβλία ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Γυμνάσιο Κυπρίνου

Αρχείο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

 • EDU135
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία περιουσίας, βιβλία Εμπορικής Σχολής Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, βιβλία μικτού οικονομικού Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελος εξετάσεων, τεύχη περιοδικών.

3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δόξας

 • EDU134
 • Αρχείο
 • 1943-1993

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Δόξας

Αρχείο 1ου Γυμνάσιο Διδυμοτείχου

 • EDU133
 • Αρχείο
 • 1975-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου δικαιολόγησης απουσιών, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία φοίτησης-απουσιολόγια, καρτέλες ατομικών δελτίων.

1ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μέστης

 • EDU132
 • Αρχείο
 • 1945-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Μέστης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μάκρης

 • EDU131
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Μάκρης

Αρχείο Γυμνάσιο Πέπλου

 • EDU130
 • Αρχείο
 • 1978-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων.

Γυμνάσιο Πέπλου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας

 • EDU129
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μεταξάδων

 • EDU128
 • Αρχείο
 • 1976-1985

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μεταξάδων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων

 • EDU127
 • Αρχείο
 • 1948-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου

 • EDU126
 • Αρχείο
 • 1960-1992

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου

Αρχείο 1ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

 • EDU125
 • Αρχείο
 • 1940-2008

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγιο, βιβλίο γενικού ελέγχου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελος στατιστικών στοιχείων, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής.

1ο Πειραματικοό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

 • EDU124
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κριού

 • EDU120
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Κριού

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δικαίων

 • EDU119
 • Αρχείο
 • 1946-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Δικαίων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου

 • EDU118
 • Αρχείο
 • 1947-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλία ημερήσιου έλεγχου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

 • EDU117
 • Αρχείο
 • 1929-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δικαίων

 • EDU116
 • Αρχείο
 • 1972-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δικαίων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Άβαντα

 • EDU115
 • Αρχείο
 • 1952-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Άβαντα

Αρχείο 3ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU114
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία δαμαλισμού-εμβολιασμού, βιβλίο περιουσίας, μισθολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εκθέσεων λειτουργίας, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μαΐστρου

 • EDU113
 • Αρχείο
 • 1973-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μαΐστρου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης

 • EDU112
 • Αρχείο
 • 1961-1979

Βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ζώνης

 • EDU111
 • Αρχείο
 • 1967-1988

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μητρώο προσωπικού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Ζώνης

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 261