Εμφανίζει 15679 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή χαρακτικών ΓΑΚ Σάμου

 • Αρχείο
 • 1782-1810

2 χάρτες της Ελλάδος του Gouffier,
1 χάρτης της Σάμου με το Ηραίον του Gouffier,
1 χαρακτικό με λεπτομέρεια κολόνας του Ηραίου του Gouffier,
1 χάρτης της Σάμου του Dapper,
1 χάρτης της Σάμου του Lasor,
1 γκραβούρα ''Βαθύ'' Σάμου του Müller,
1 γκραβούρα ''Βαθύ'' Σάμου του Müller,
1 γκραβούρα ''Αρχιπέλαγος'' του Peters,
1 γκραβούρα ''Ηραίον'' Σάμου του Hawking.

Αρχείο κοινότητας Πολιανής

 • GR GRGSA-MES MUN029.01
 • Αρχείο
 • 1833-1990

Αρχείο κοινότητας Πολιανής αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1953-1990), μητρώο θηλέων (1863-1959), γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1833-1948).

Κοινότητα Πολιανής

Αρχείο κοινότητας Πλατύ

 • GR GRGSA-MES MUN020.01
 • Αρχείο
 • 1869-2002

Αρχείο κοινότητας Πλατέος αποτελούμενο από: βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1935-1938, 1945-1998), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1968-1980, 1991-1998), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1946-1998), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (1993-1998), μητρώο αρρένων-στοιχεία δημοτών (1869-1974), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο ασφαλισμένων ΟΓΑ (1962), βεβαιώσεις θανάτου (1961-1978), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1964-1985), βιβλία υπόχρεων εις προσωπικήν εργασίαν (1963-1969, 1975-1978), σχετικά με ιπποδρομίες (1992-2002).

Κοινότητα Πλατύ (πρ. Μπάστα)

Αρχείο κοινότητας Πλάτσας

 • GR GRGSA-MES MUN036.01
 • Αρχείο
 • 1923-1995

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (23/1/1955 - 28/2/1992), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (1961-1962), πρακτικό αποφάσεων φορολογικών επιτροπών (10/8/1963 - 13/11/1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1/1/1923 - 8/4/1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας υποεπιτροπής διαφωτίσεως (12/3/1969 - 29/10/1972), βιβλία έκδοσης πιστοποιητικών (1963-1966), πρωτόκολλο πιστοποιητικών (3/1/1961 - 14/1/1963), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (2/12/1962 - 4/12/1980), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (χ.χ.), ευρετήριο δημοτών (χ.χ.), βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1963-1967), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.), βιβλίο εκτελούμενων έργων (25/9/1966 - 30/5/1985), φάκελος κτηνών (1966-1968), φάκελος ορίων κοινότητας (χ.χρ.), χάρτες, αεροφωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια (χ.χρ.).

Κοινότητα Πλάτσας

Αρχείο κοινότητας Πηδήματος

 • GR GRGSA-MES MUN018.01
 • Αρχείο
 • 1860-1998

Αρχείο κοινότητας Πηδήματος αποτελούμενο από: βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1958-1997), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1962-1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1952-1987), μητρώο θηλέων (1860-1865, 1875-1951), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, ευρετήριο οικογενειακών μερίδων δημοτολογίου, δημοτολόγιο (1959-1982), σχετικά με ύδρευση (1954-1983), προσωπική εργασία (1962-1973), μητρώο κτηνών (1951-1953).

Κοινότητα Πηδήματος

Αρχείο κοινότητας Πηγών (πρ. Μικρής Αναστάσοβας)

 • GR GRGSA-MES MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1953-1997

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, πρόχειρα πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσεις προέδρου, μητρώο κτηνών, βιβλία πράξεων πρωτοβάθμιας επιτροπής φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία, βιβλίο εκτελούμενων έργων, πράξεις προέδρου περί ενέργειας μεταβολών στο δημοτολόγιο, εξισωτικές αποζημιώσεις από ΕΟΚ.

Κοινότητα Πηγών (πρ. Μικρής Αναστάσοβας)

Αρχείο κοινότητας Νομιτσίου

 • GR GRGSA-MES MUN039.01
 • Αρχείο
 • 1928-1998

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (9/12/1928-28/1/1995), μεταβολές στο δημοτολόγιο (10/12/1967 - 20/9/1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (6/5/1982 - 1/8/1997), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (2/12/1963 - 20/9/1979), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.).

Κοινότητα Νομιτσίου

Αρχείο κοινότητας Νέδουσας (πρ. Μεγάλης Αναστάσοβας)

 • GR GRGSA-MES MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1830-1996

Γενικά μητρώα αρρένων, μητρώο θηλέων, δημοτολόγιο,βιβλίο πληθυσμού δημοτών, ευρετήριο ομογενών εξωτερικού, βιβλία απογραφής κτηνών, βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου, έκθεση διαχωρισμού ορίων Νέδουσας-Αλαγονίας και Νέδουσας-Γεωργιτσίου, βιβλίο συμβιβαστικών πράξεων αγροτικών αδικημάτων, βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία, βιβλία καρτελών παραγωγών, μητρώο ασφαλισμένων αγροτών, προϋπολογισμοί, φάκελος με εγκυκλίους, στατιστικά δελτία και φυλλάδιο με τα πρακτικά του έκτακτου συνεδρίου των δήμων και κοινοτήτων νομού Μεσσηνίας (3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967) κ.ά.

Κοινότητα Νέδουσας (πρ. Μεγάλης Αναστάσοβας)

Αρχείο κοινότητας Μικρομάνης

 • GR GRGSA-MES MUN030.01
 • Αρχείο
 • 1873-1993

Αρχείο κοινότητας Μικρομάνης αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1934-1943, 1952-1991), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1954-1956),βιβλία πράξεων προέδρου (1968-1984), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1944-1946), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1955-1964), βιβλίο πληθησμού δημοτών, μητρώο θηλέων (1873-1993), βιβλίο φορολογουμένων (1953-1954).

Κοινότητα Μικρομάνης

Αρχείο κοινότητας Λαδά

 • GR GRGSA-MES MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1951-2004

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία εκθέσεων ληξιαρχικών πράξεων, αλφαβητικά ευρετήρια ληξιαρχικών πράξεων, ευρετήριο ομογενών εξωτερικού, βιβλίο πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, μητρώα κτηνών, βιβλίο αποφάσεων δημοτολογίου, εξισωτικές αποζημιώσεις ΕΟΚ, δελτία περί γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής, τεχνικά έργα-διάνοιξη οδών-ύδρευση, μελέτη για δασική οδό Λαδά-Καρβέλι, εκλογικό υλικό, προϋπολογισμοί, μητρώο ασφαλισμένων αγροτών και καταστατικό εξωραϊστικού και πολιτιστικού συλλόγου Λαδάιων "Ολυμπιονίκης Λαδάς", βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία κ.ά..

Κοινότητα Λαδά

Αρχείο κοινότητας Λαγκάδας

 • GR GRGSA-MES MUN037.01
 • Αρχείο
 • 1957-1995

Πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου (17/2/1957 - 30/1/1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (27/1/1970 - 25/4/1973), βιβλίο πληθυσμού (χ.χ.), ευρετήριο γάμων (χ.χ.), ευρετήριο γεννήσεων (χ.χ.), ευρετήριο θανάτων (χ.χ.), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (18/3/1963 - 4/2/1974), πρωτόκολλο εκδιδόμενων πιστοποιητικών (2/1/1964 - 5/5/1966).

Κοινότητα Λαγκάδας

Αρχείο κοινότητας Καστανέας

 • GR GRGSA-MES MUN041.01
 • Αρχείο
 • 1874-1995

Πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου (23/1/1955 - 12/2/1996), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (30/12/1991 - 18/8/1995), βιβλίο αποφάσεων προέδρου μεταβολών δημοτολογίου (1/1/1968 - 10/10/1995), μητρώο θηλέων (1874-1962), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1962-1971), βιβλίο προαιρετικών εισφορών για διάνοιξη δρόμων (1969), πρωτόκολλο υποβαλλόμενων αιτήσεων απορίας (2/1/1956 - 22/6/1966).

Κοινότητα Καστανέας

Αρχείο κοινότητας Καρδαμύλης

 • GR GRGSA-MES MUN033.01
 • Αρχείο
 • 1949-1999

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (25/11/1949 - 31/12/1999), βιβλία αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (18/1/1952 - 6/5/1955), βιβλία αποφάσεων προέδρου (2/5/1966 - 22/12/1998).

Κοινότητα Καρδαμύλης

Αρχείο κοινότητας Καρβελίου

 • GR GRGSA-MES MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1829-1998

Γενικό μητρώο αρρένων, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου, μητρώα υποζυγίων κτηνών, βιβλίο αγροτικών πράξεων, βιβλίο πράξεων Συνδέσμου "Η Ένωσις", βιβλία απορίας, περί προσωπικής εργασίας σε κοινωφελή έργα, περί εκλογών, ευρετήριο ομογενών εξωτερικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας,αιτήσεις εγγραφής προς υποκ/μα ΑΤΕ, εγκύκλιοι διοικητικών ορίων κοινότητας, μισθολογικά υπαλλήλων κοινότητας, περί Αγροφυλακής.

Κοινότητα Καρβελίου

Αρχείο κοινότητας Βελανιδιάς

 • GR GRGSA-MES MUN017.01
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Αρχείο κοινότητας Βελανιδιάς αποτελούμενο από:
2 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεως κοινοτικού συμβουλίου, 11 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου, 2 ευρετήρια γεννήσεων και βαπτίσεων, 1 βιβλίο γεωργικών ασφαλίσεων, 1 βιβλίο πληθυσμού δημοτών, 2 μητρώα αρρένων και κτηνών, 2 βιβλία προσωπικής εργασίας, 1 βιβλίο κτηματολογίου.

Κοινότητα Βελανιδιάς

Αρχείο κοινότητας Βέργας (πρ. Σέλιτσας)

 • GR GRGSA-MES MUN012.01
 • Αρχείο
 • 1946-2005

Πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου, πρακτικό επιτροπής απορίας, βιβλία κτηνών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Κοινότητα Βέργας (πρ. Σέλιτσας)

Αρχείο κοινότητας Ασπροχώματος

 • GR GRGSA-MES MUN010.01
 • Αρχείο
 • 1921-1995

Μητρώο αρρένων και θηλέων, δημοτολόγιο, ευρετήριο ομογενών εξωτερικού, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου, αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας η "Ενότητα", καταστάσεις σιτοπαραγωγών, κοινοτικά έργα, εκλογικοί κατάλογοι, κατασκευή υδραγωγείου κ.ά.

Κοινότητα Ασπροχώματος

Αρχείο κοινότητας Ασπροπουλιάς

 • GR GRGSA-MES MUN026.01
 • Αρχείο
 • 1947-1998

Αρχείο κοινότητας Ασπροπουλιάς αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1947-1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1947-1949), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1969-1998), δημοτολόγιο, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία.

Κοινότητα Ασπροπουλιάς (πρ. Γκορτζογλίου)

Αρχείο κοινότητας Αρτεμισίας (πρ. Τσερνίτσας)

 • GR GRGSA-MES MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1952-1958

Πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου,βιβλίο αποφάσεων προέδρου, εκλογικοί κατάλογοι, περί τεχνικών έργων και ύδρευσης κοινότητας, βιβλίο υδρομετρητών, εξισωτικές αποζημιώσεις, οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ και ισόβια σύνταξη πολυτέκνων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Kοινότητα Αρτεμισίας (πρ. Τσερνίτσας)

Αρχείο κοινότητας Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1925-2010

Αρχείο κοινότητας Αριοχωρίου αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1948-1998), πρακτικά συνεδριάσεων του Συνδέσμου Υδρεύσεων "Η ΔΡΟΣΙΑ" (1961-1994, 2003-2009), πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1953-1985), ευρετήριο εκθέσεων ληξιαρχείου (1960-1996), ευρετήριο θανάτων (1937-1941), αλφαβητικό ευρετήριο θανάτων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο γάμων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο γεννήσεων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο εκθέσεων ληξιαρχείου (1953-1960), βιβλίο εκθέσων ληξίαρχου (1953-1974), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1961-1973, 1978), φορολογικοί κατάλογοι (1951-1956), βιβλίο μικτού συμβουλίου πιστωτικού συνεταιρισμού (1971-1977), μητρώο συνεταίρων (1925-1951), βιβλίο συνεταίρων-μετόχων Συνεταιρισμού, πρακτικά συνεδριάσεων γενικής συνέλευσης Συνεταιρισμού (1949-1986), πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1937-1950, 1953-1982, 1996-2010), βιβλίο πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1950-2000).

Κοινότητα Αριοχωρίου

Αρχείο κοινότητας Αντικαλάμου

 • GR GRGSA-MES MUN011.01
 • Αρχείο
 • 1941-1997

Πρακτικά, πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διπλότυπα βιβλίων παραγωγών, βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο αποφάσεων προέδρου, βιβλίο εκτελούμενων έργων, προϋπολογισμοί και χρηματικά εντάλματα, βιβλίο καταχώρησης εκδιδόμενων ενταλμάτων.

Κοινότητα Αντικαλάμου

Αρχείο κοινότητας Ανεμόμυλου

 • GR GRGSA-MES MUN024.02
 • Αρχείο
 • 1925-1955, 1858-1860, 1990

2 βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, 1 βιβλίο μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Δήμου Άρεως (τόμ. Β΄), έγχρωμες φωτογραφίες του ποταμού Πάμισου, έγχρωμες φωτογραφίες του ποταμού Άρη.

Κοινότητα Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο κοινότητας Ανεμόμυλου

 • GR GRGSA-MES MUN024.01
 • Αρχείο
 • 1927-1997

Αρχείο κοινότητας Ανεμόμυλου αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1939-1940, 1954-1956), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1927-1932, 1960-1965), ευρετήριο αποβιώσεων (1962-1965), ευρετήριο γεννήσεων (1960-1962),βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1968-1973), μητρώο φορτηγών οχημάτων (1928-1940), μητρώο υποζυγίων (1968-1970), μητρώο απογραφής κτηνών (1958), προϋπολογισμοί (1948-1954), σφραγίδα κοινότητας.

Κοινότητα Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο κοινότητας Αλωνίων

 • GR GRGSA-MES MUN032.02
 • Αρχείο
 • 1953-1975

5 βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου

Κοινότητα Αλωνίων (πρ. Μπισμπαρδίου)

Αρχείο κοινότητας Αλωνίων

 • GR GRGSA-MES MUN032.01
 • Αρχείο
 • 1958-1977

Αρχείο κοινότητας Αλωνίων αποτελούμενο από: τοπογραφικά σχέδια (1958-1967), μελέτη διάνοιξης οδού (1963), μελέτη επέκτασης υδραγωγείου (1976-1977)

 • Διάγραμμα ηλεκτροδοτικού δικτύου (1961)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα απαλλοτριώσεως τμημάτων κοινοτικών οδών (1962)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα αντλιοστασίου (1965)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα διάνοιξης οδού (1967)
 • Μελέτη διάνοιξης οδού από Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλωνίων μέχρι Αριοχώριο (1963)
 • Μελέτη επέκτασης εσωτερικού υδραγωγείου (1976-1977)

Κοινότητα Αλωνίων (πρ. Μπισμπαρδίου)

Αρχείο κοινότητας Αλαγονίας (πρ. Σίτσοβας)

 • GR GRGSA-MES MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1858-1998

Γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων, μητρώο αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών Αλαγονίας, ευρετήριο μητρώου ομογενών, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία απογραφής κτηνών, βιβλίο παροχέτευσης ύδατος εντός κατοικιών, βιβλίο εκτελούμενων έργων, περί ορεινού καταφυγίου Ταϋγέτου, περί εκλογών, μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία κ.ά.

Κοινότητα Αλαγονίας (πρ. Σίτσοβας)

Αρχείο κοινότητας Αιθαίας

 • GR GRGSA-MES MUN031.01
 • Αρχείο
 • 1841-1998

Αρχείο κοινότητας Αιθαίας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1995-1998), βιβλίο δημοτολογίου (1841-1935).

Κοινότητα Αιθαίας (πρ. Ντελίμεμι)

Αρχείο κοινότητας Αγρίλου

 • GR GRGSA-MES MUN016.01
 • Αρχείο
 • 1863-1992

Αρχείο κοινότητας Αγρίλου αποτελούμενο από: 4 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου, 1 βιβλίο αποφάσεων Προέδρου, 8 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, 4 ευρετήρια γάμων, γεννήσεων, αποβιώσεων, δημοτών και ομογενών,1 Βιβλίο πληθυσμού, 3 μητρώα αρρένων, θηλέων και κτηνών, 2 βιβλία προσωπικής εργασίας,
3 φάκελοι με διάφορα θέματα.

Κοινότητα Αγρίλου

Αρχείο κοινότητας Αγίου Φλώρου

 • GR GRGSA-MES MUN019.01
 • Αρχείο
 • 1947-1998

Αρχείο κοινότητας Αγίου Φλώρου αποτελούμενο από:βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1952-1995), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1951-1958), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1947-1950, 1953-1998), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1960-1970).

Κοινότητα Αγίου Φλώρου

Αρχείο κοινότητας Αγίου Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GR GRGSA-MES MUN034.01
 • Αρχείο
 • 1865-1998

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (1952 - 1998), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (25/1/1971 - 16/3/1986), βιβλίο αποφάσεων προέδρου για το δημοτολόγιο (16/3/1986 - 6/3/1997), ευρετήριο αποφάσεων (1970-1993), μητρώο θηλέων (1865-1955), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (χ.χ.). Στο συγκεκριμένο αρχείο ανήκει και ένας φάκελος με φωτοαντίγραφα που αφορούν στην κοινότητα Τραχήλας.

Κοινότητα Αγίου Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

Αρχείο κοινότητας Αγίου Νίκωνα

 • GR GRGSA-MES MUN042.01
 • Αρχείο
 • 1955-1996

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (10/2/1955 - 24/11/1996), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1967-1982).

Κοινότητα Αγίου Νίκωνα

Συλλογή εγγράφων Παξών (Κ115β)

 • GRGSA-CA- COL027.145
 • Συλλογή
 • 1942-1946

Συλλογή εγγράφων από το Ιστορικό Αρχείο Παξών και αφορούν την περίοδο 1942-1946: διαταγές των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ) και του Φρουραρχείο Παξών του 1944, έγγραφα και διαταγές των ιταλικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και της Μεραρχία Άκουι, εφημερίδα "Πολεμικά Νέα" του Γενικού Αρχηγείου ΕΟΕΑ (27/9/1944) και πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1946 στους Παξούς.

Συλλογή Λάζαρου Λώλου

 • GR GRGSA-SER COL111.01
 • Συλλογή
 • 1985 - 2011

Εκλογικό υλικό Σερρών από βουλευτικές και δημοτικές εκλογές (1986-2009), έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά για την Αντίσταση), αναμνήσεις του από τη συμμετοχή του στον εμφύλιο πόλεμο στην Ήπειρο (350 σσ.δακτυλ.)

Λώλος, Λάζαρος

Συλλογή Κώστα Πασχάλη

 • GR GRGSA-SER AUV023.01
 • Συλλογή
 • 1930

Φωτογραφία 12 Χ 18 εκ., επικολλημένη σε χαρτώο πλαίσιο 16,5 Χ 23 εκ. Αποτυπώνει κηδεία τέκνου, πιθανότατα στο χωριό Γάζωρος Σερρών. Φέρει σφρ.: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΓΡΑΦΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΣΕΡΡΑΙ.

Πασχάλης, Κώστας

Συλλογή Κώστα Ναλμπάντη

 • GR GRGSA-SER COL081.01
 • Συλλογή
 • 1949 - 1955

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων από τη δραστηριότητα του τέως δικηγόρου Σερρών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους των Σερρών και 2 έγγραφα (σημειωματάριου γραφείου με το λογότυπό του).

Ναλμπάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Λάγκαλη

 • GR GRGSA-SER AUV033.01
 • Συλλογή
 • 1930 - 1953

Φωτογραφίες από εσωτερικό μπακάλικου, εκπαιδευτικές φωτογραφίες από το ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Βερβέρη Σεμεντεφέρη, παρελάσεις και Γυμνάσιο Αρρένων, φωτογραφίες του συλλόγου Ορφέα Σερρών, φωτογραφία των δημοτικών Συμβούλων και αθλητικές φωτογραφίες (από αθλητικά σωματεία και Πανβορειοελλαδικοί Αγώνες 1953).

Λάγκαλης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Φωκά

 • GR GRGSA-SER AUV011.01
 • Συλλογή
 • 1914 - 1939

Φωτογραφίες της πόλης και της περιφέρειας των Σερρών κατά τον μεσοπόλεμο. Κτήρια και μνημεία. Περαστικοί νομάδες Σαρακατσάνοι. Φωτογραφία μνημείου Θεσσαλονίκης.

Φωκάς, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Κοντού

 • GR GRGSA-SER COL079.02
 • Συλλογή
 • 1866 - 1911

Οικογενειακά αρχεία οικογενειών Αλιστράτης - έγγραφα της Οθωμανικής Διοίκησης με αραβική γραφή. Αποδείξεις κατοχής ή αγοραπωλησίας αγρών, κτηματικοί φόροι [tapu, vakuf defter-i-hakkani, emlak vergisi] αποδείξεις καταβολής φόρων προϊόντων (δεκάτης σε ρακί, κρασί κ. ά.) [ vergi osür] και άλλων φόρων [bedel-i-askeri], 1 φ. εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 4-8-1911.

Κοντός, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Κοντού

 • GR GRGSA-SER COL079.01
 • Συλλογή
 • 1853, 1941 - 1949, 1986

Εφημερίδα των μαθητών φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α, 13 Ιουνίου 1853, 1 φύλλο, επιμέλεια και τυπ. Ιωάννου Αγγελόπουλου, 6.[137]-136, Αθήνα, Εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς», Έτος Β από 1-7-1945 ως 30-12-1945, 154 φύλλα, χαρτοπανόδετος τόμος συστ. φύλλων- πλήρης σειρά, από αρ. φύλλου 129-280. Βιντεοταινία «σπήλαιο Αλιστράτης».

Κοντός, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Καλογραιάκη

 • GR GRGSA-SER AUV036.01
 • Συλλογή
 • 1940 - 1942

Φωτογραφίες του Αντώνιου Καλογραιάκη(πατέρα) κατοίκου Θολού Σερρών από τη στρατιωτική του θητεία έτους 1940 και από στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων μαζί με νέους από τη Ζίχνη πιθανότατα στο Τσάρεβο Σέλο Σερβίας έτους 1942. Μία εικόνα-φωτοτυπία σε ηλεκτρονική μορφή από Ημερολόγιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θολού όπου δημοσιεύεται έγγραφο του παππού του, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Μακράς Γεφύρας της Ανατολικής Θράκης όταν ελευθερώθηκε προσωρινά από τον Ελληνικό Στρατό.

Καλογραιάκης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Ζιώγα

 • GR GRGSA-SER COL090.01
 • Συλλογή
 • 1952 - 2000

Υπόθεση Εβραίων Θεσσαλονίκης, κτήματος του χωριού Μελενικίτσι, τίτλοι κυριότητας δασοτεμαχίων του χωριού Καστανοχώρι [μεταφρασμένοι από το οθωμανικό κτηματολόγιο].

Ζιώγας, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Βαβαλέκα

 • GR GRGSA-SER COL114.01
 • Συλλογή
 • 1916 - 1998

Σύμμεικτο αρχείο. Σημειώσεις χφες, 11 φ. (φωτοτυπίες) δασκάλου Δ. Καραπέπερα σχετικά με τη δράση Αδελφάτου Ιωάννης ο Πρόδρομος (Αηδονοχώρι Σερρών) (1916-1937), 1 έγγραφο (φωτοτυπία) μετάφρασης (1922) οθωμανικού εγγράφου Ιεροδίκη Κωνσταντινούπολης σχετικά με το Μετόχι Αγίου Δημητρίου Μονής Καρακάλλου στο Κρούσοβο Σερρών, 2 έγγραφα-πιστοποιητικά (φωτοτυπίες) βεβαιώσεων για τη δράση Μακεδονομάχου Βουλασίκη (χ.χ. ±1930), 5 έγγραφα αλληλογραφίας Δασαρχείου Σερρών για το διαχειριστικό έλεγχο δάσους Λαϊλιά Σερρών (1958-1960), 8 έγγραφα (φωτοτυπίες) (1940-41) του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών για τη συμμετοχή μελών του στον πόλεμο του 1940-41, 5 τεύχη (1996-1998) του περιοδικού Κατημερία, έκδ.του ΕΟΣ Σερρών και 1 έντυπο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (1996), 3 φωτογραφίες: 2 εκκλησιών και 1 παραδοσιακού σπιτιού Σερρών.

Βαβαλέκας, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κυριάκου Παπακυριάκου

 • GR GRGSA-SER COL132.01
 • Συλλογή
 • 1807 - 1811, 1891 - 1950

Φωτοτυπίες κωδίκων Ι.Μ. Αγίας Τριάδος του Αγίου Πνεύματος Σερρών, φωτοτυπίες οθωμανικών εγγράφων (διαθηκών), φωτοτυπίες καταλόγων συνδρομητών σωματείων "Συνδρομή και Φιλοκαλία", κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου. Κατάστιχο δοσοληψιών (1801-1811). Και φωτοτυπίες 23 επιστολών δακτηλογραφημένων στρατιώτη πολέμου του 1912-1913 από την ορεινή Αχαΐα.

Παπακυριάκος, Κυριάκος

Συλλογή Ιωάννη Σαπουντζή

 • GR GRGSA-SER COL141.01
 • Συλλογή
 • 1926 - 2005

Άδειες οικοδομών, σχέδιο, συμβόλαια αγοραπωλησιών.

Σαπουντζής, Ιωάννης

Συλλογή Ιωάννη Μιχαηλίδη

 • GR GRGSA-SER COL110.01
 • Συλλογή
 • 1921 - 1943

Φωτογραφίες από τη σχολική ζωή του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Σερρών (1921-26) και από γυμναστικές επιδείξεις του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Σερρών (1928-29), απολυτήριο του ίδιου Γυμνασίου, αναμνήσεις του Πασχάλη Μιχαηλίδη σχετικές με τη ζωή του χωριού Σκοτούσσα Σερρών κατά το μεσοπόλεμο (αντίγραφο ημερολογίου).

Μιχαηλίδης, Ιωάννης

Συλλογή Ιωάννη Βίσκα

 • GR GRGSA-SER COL093.01
 • Συλλογή
 • 1930 - 1951

Οικογενειακές φωτογραφίες και έγγραφα "ομηροπαθών" Βουλγαρίας.

Βίσκας, Ιωάννης

Συλλογή Ελισάβετ Κυριακάτου

 • GR GRGSA-SER COL022.01
 • Συλλογή

Ξυλογραφία σε ριζόχαρτο (72Χ53 εκατοστά). Φέρει διάκοσμο με παραστάσεις λατρευτικού περιεχομένου και τη φερόμενη ως «παλάμη του Μωάμεθ».

Κυριακάτου, Ελισάβετ

Αρχείο κοινότητας Άνθειας

 • GR GRGSA-MES MUN015.01
 • Αρχείο
 • 1914-1977

Αρχείο κοινότητας Άνθειας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1960, 1967-1977), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1961-1967), βιβλίο πράξεων προέδρου (1968),πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1933-1963), βιβλίο πιστοποιητικών και ακτιγράφων ληξιαρχείου (1946-1960), βιβλίο εκθέσεων ληξιαρχείου (1933-1937, 1957-1977, δημοτολόγια (1930, 1944), βιβλίο γεννήσεων και βαπτίσεων (1919-1945),βιβλίο θανάτων (1920-1932), βιβλίο εγκαταστημένων στο εξωτερικό-αποδήμων (1882-1907),μητρώο απογραφή υποζυγίων (1946-1964), βιβλίο πράξεων αγροτικού συμβουλίου (1930-1936), εκλογικοί κατάλογοι (1946, 1949, 1950).

Κοινότητα Άνθειας (πρ. Βεϊζαγα)

Αρχείο κοινότητας Άμφειας

 • GR GRGSA-MES MUN028.01
 • Αρχείο
 • 1914-1998

Αρχείο κοινότητας Αμφείας αποτελούμενο από:πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1942, 1949-1982, 1995-1998), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, δημοτολόγιο προκαταρκτικό (1961), πρωτόκολλο δημοτολογίου (1959-1972), βιβλίο εκδόσεως πιστοποιητικών απορίας (1964-1974), βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1965-1975).

Κοινότητα Αμφείας (πρ. Γαρδικίου)

Αρχείο κοινότητας Άμμου

 • GR GRGSA-MES MUN023.01
 • Αρχείο
 • 1925-1995

Αρχείο κοινότητας Άμμου αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1974-1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1925-1938), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1969-1978), φάκελος χορήγησς πιστοποιητικών απορίας (1964-1965), φάκελος δηλώσεων γάμων-βαπτίσεων-θανάτων (1940-1965), εκλογικοί κατάλογοι (1963-1975), φάκελος εκτροφής μόσχων (1964-1966),φάκελος υποζυγίων-οχημάτων (1964-1966), απογραφή γεωργικών εκμεταλλεύσεων στατιστικής υπηρεσίας (1962-1967), πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1962-1968), πρακτικά συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων Γεωργικού Συνεταιρισμού (1952-1982).

Κοινότητα Άμμου (πρ. Μπαλιάγα)

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Θουρίας

 • GR GRGSA-MES MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1847-1991

Αρχείο κοινότητας-δήμου Θουρίας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1952, 1970-1977, 1981-1986), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1952-1956), βιβλίο πράξεων προέδρου (1978-1988), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1988-1991), πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας (1978-1983), βιβλίο ημερολογίου (1960-1961), ευρετήριο γάμων (1960-1965), ευρετήριο γεννήσεων (1960-1964), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο θηλέων (1847-1976), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών.

Κοινότητα / Δήμος Θουρίας

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Αριος

 • GR GRGSA-MES MUN022.01
 • Αρχείο
 • 1850-1998

Αρχείο κοινότητας-δήμου Άριος αποτελούμενο από:πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1936-1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1960-1998), "δημοτολογικά" (1915-1949), δημοτολόγιο (1850-1960), μητρώα αρρένων (1889-1970), απογραφή εφέδρων (1904-1940), μητρώο αποδήμων (1901-1917), βιβλίο αποβιωσάντων (1939-1963), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1962-1963, 1969-1970), μητρώο υποζυγίων (1951-1960), πράξεις επιτροπής περί καθορισμού απορίας (1950), κατάλογος απόρων (1956), βιβλίο φορολογούμενων (1953-1954), φορολογικός κατάλογος (1955-1956), μητρώο φορτηγών οχημάτων (1953-1958), δηλώσεις μόσχων προς πάχυνσιν (1964-1966), βιβλίο καταγραφής αποθεμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (1938-1940), γεωργική στατιστική (1961, 1980), αθλητικό σωματείο "ΑΡΙΣ", βιβλίο καταχωρήσεων κληρονομιών (1963-1975), φυλλάδια και εγκύκλιοι σχετικά με μετανάστευση (1912), επιδημικές ασθένειες, το δάσος, δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους (1920), στρατολογία (1925), αγροτικά χρέη (1937) κ.ά.

Κοινότητα / Δήμος Άριος (πρ. Ασλάναγα)

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES MUN021.01
 • Αρχείο
 • 1939-2006

Αρχείο κοινότητας-δήμου Αρφαρών αποτελούμενο από: βιβλία πρακτικών (1969-1988, 1999-2006), αποφάσεις προέδρου (1964-1986), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1977-1980, 1990-1992), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής εις το δημοτολόγιον νεογεννήτων (1967-1969), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής εις το δημοτολόγιο λόγω μεταδημοτεύσεων (1970-1984), βιβλίο αποφάσεων μεταφοράς νυμφευθέντων εις ιδίαν οικογενειακήν μερίδα (1967-1984), σχετικά με μέσα μεταφοράς (1963-1972), φάκελος ασφάλισης προσωπικού δήμου στο ΙΚΑ (1939-1986).

Κοινότητα / Δήμος Αρφαρών

Αρχείο καπνοβιομηχανίας αδελφών Δαμηλάτη

 • GR GRGSA-MES BLA008.01
 • Αρχείο
 • 1894, 1904-1950

Βιβλίο "δούναι-λαβείν", βιβλίο λογαριασμών (δούναι-λαβείν), πωλήσεις καπνού-τσιγάρων-σπίρτων, ημερήσιες καταστάσεις-καρτέλες κίνησης σιγαρέτων, αλληλογραφία με αντιπροσώπους-συνεργάτες, αφίσες και φίρμα της επιχείρησης.

Καπνοβιομηχανία Αφών Δαμηλάτη

Αρχείο ιερού ναού Αγίου Νικολάου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES REL003.01
 • Αρχείο
 • 1946-1959

Βιβλία πράξεων και βιβλίο ταμείου της φιλοπτώχου ενοριακής επιτροπής Αγίου Νικολάου Μεθώνης, βιβλίο εσόδων-εξόδων ναού.

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μεθώνης

Αρχείο ιατρού Χρίστου Δελβιζώνη

 • GR GRGSA-MES PRI078.01
 • Αρχείο
 • 1893- 1988
 1. Διπλώματα, βιβλιάρια και λοιπά, χρ. 1926- 1979
  • Δίπλωμα Διπλογραφίας και Λογιστικής (1926)
  • Πτυχίο φοιτήσεως στο σχολείο παθητικής αεραμύνης του Υπουργείου Στρατιωτικών (1939)
  • Καθομολόγηση του πτυχιούχου της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1938)
  • Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1939)
  • Εκλογικά βιβλιάρια (1932, 1945)
  • Δελτίο ταυτότητας συντάκτη της εφημερίδας «Ανεξάρτητος» (1933)
  • Δελτίο ταυτότητας στρατιώτου (1939)
  • Δελτίο ταυτότητας ανθυπιάτρου (1940)
  • Δελτία ταυτότητας ιατρού Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (1966, 1974)
  • Δελτίο ταυτότητας σχολιάτρου (1940)
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (1979)
  • Πιστοποιητικό άσκησης της ειδικότητας του παθολόγου από το 1938
  • Φύλλο πορείας ανθυπιάτρου (1956)
  • Έγγραφο της Υπηρεσίας Ελέγχου Συγκοινωνιών (1949) με το οποίο του επιτρέπεται η μετάβαση λόγω εορτών στην Καλαμάτα
  • Επαγγελματική κάρτα
  • Φωτογραφία (πιθανόν με συμφοιτητές και καθηγητή της ιατρικής σχολής)

 2. Έγγραφα του Χρ. Δελβιζώνη ως Υγειονομικού Αξιωματικού 29ης Μοίρας Φορτηγών Αυτοκινήτων, χρ.1940-1941
  • Γενική διαταγή Α΄ Σώματος Στρατού Υγειονομικών Υπηρεσιών, Μάρτιος 1940, με οδηγίες για αντιμετώπιση κρουσμάτων τυφοπαρατυφικών λοιμώξεων.
  • Διαταγές του Β.Π.Κ. (1940-1941) με οδηγίες: για τη σωστή διαχείριση των τραυματιών, για τη λειτουργία τμημάτων για εξωτερικούς ασθενείς στο Νοσοκομείο Φλώρινας, για τα κρυοπαγήματα, για τις ειδικές ανάγκες σε διατροφή των οπλιτών στα αναρρωτήρια, για την προληπτική θεραπεία των 1ου βαθμού κρυοπαγημάτων,για την υπέρβαση χρήσης αναλωσίμων (υγειονομικής και φαρμακευτικής φύσεως), για οδηγίες και φαρμακευτικά σχήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποφθειρίαση των ανδρών, για τη μετατροπή του χιονιού σε πόσιμο νερό, για τη σύσταση αντιλυσσικού σταθμού στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κορυτσάς, για την αντιμετώπιση εγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδας και γαστρεντερικών λοιμώξεων κ.α.
  • Έγγραφα του Υγειονομικού Αξιωματικού Χρίστου Δελβιζώνη προς την 939 Μονάδα Δ/νσης Υγειονομικού και προς το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας (υπηρεσιακά θέματα, θέματα σχετικά με ελονοσούντες στρατιώτες).
  • Βιβλίο υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού της Σ3 Μοίρας Βαρέων Αυτοκινήτων (Σ3Μ.Β.Α.) και αποδείξεις για χορήγηση υλικού προς τη Σ3 Μ.Β.Α.
  • Τετράδιο υγειονομικής υπηρεσίας Σ3 Μ.Β.Α.
  • Φυλλάδιο του Υπουργείου Στρατιωτικών με Πίνακες Εμπολέμου Συνθέσεως Συλλογών Υγειονομικού Υλικού των Μονάδων, όπου περιγράφεται αναλυτικά το τι πρέπει να φέρουν μαζί τους οι στρατιωτικοί γιατροί, νοσοκόμοι κ.ά., χρ.1936
  • Συνταγολόγιο ανδρών της Σ3Μ.Β.Α. από Νοέμβριο 1940
  • Συνταγολόγιο ανδρών της 29ης Μ.Φ.Α. μηνός Μαρτίου 1941
  • Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των υλικών στης Σ3Μ.Β.Α. στον έφεδρο ανθυπίατρο Χρίστο Δελβιζώνη (12-2-1941)
  • Υπηρεσιακή Βεβαίωση για το διάστημα 18-1-1941 έως 10-2-1941 που υπηρέτησε στο Παθολογικό Τμήμα του Σι Νοσοκομείου Διακομιδής στη Φλώρινα (μετατέθηκε στη Σ3 Μοίρα Φορτηγών Αυτοκινήτων)
  • Υπηρεσιακή Βεβαίωση για το διάστημα από 10-2-1941 έως το τέλος του ελληνοϊταλικού πολέμου 27-4-1941 στην 29η Μοίρα Φ. Αυτοκινήτων (Σ3 Μοίρα)
  • Ιδιόχειρα παραπεμπτικά σημειώματα προς Στρατιωτικά Νοσοκομεία Φλωρίνης και Αμυνταίου στρατιωτών προς εξέταση

 3. Έγγραφα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας Χρ. Δελβιζώνη ως Σχολιάτρου και Υγειονομικού Επιθεωρητή Α΄ Περιφερείας Αθηνών, χρ.1920- 1988
  3.1 έγγραφα υπηρεσιακής κατάστασης του Χρ. Δελβιζώνη ως Σχολιάτρου και Υγειονομικού Επιθεωρητή Α΄ Περιφερείας Αθηνών, χρ.1940- 1973
  3.2 Υπηρεσιακές Εκθέσεις, χρ.1958-1969
  3.3 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προς τους Υγ. Επιθεωρητές και λοιπά έγγραφα, χρ.1920- 1968
  • Εγκύκλιοι του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προς τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές σχολείων Αθηνών σχετικά με τη σημασία του έργου τους και άλλα υπηρεσιακά θέματα
  • Έγγραφα του Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με εξέταση δείγματος ελαιολάδου και σταφίδας, χρ. 1941.
  • Πίνακες με μέση τιμή βάρους και αναστήματος μαθητών 1920, 1949 και 1960-1962
  3.4 Συνταξιοδοτικά έγγραφα, χρ. 1933-1988

 4. Αρχειακό υλικό οικογένειας Χρ. Δελβιζώνη, χρ.1893- 1926
  Προικοσύμφωνο των γονέων του Χρ. Δελβιζώνη έτους 1893 και βεβαίωση καταχώρησής του στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας. Αγωγές κατά Παναγιώτη Δελβιζώνη. Αποδεικτικό Β΄ ελληνικού σχολείου του Βασιλείου Δελβιζώνη κ.α.

 5. Αρχειακό υλικό σχετικό με Ηλία Μαυρομιχάλη, χρ.1935-1948
  Δελτίο ταυτότητας του πληρεξουσίου Καλαμών, στη Βουλή των Ελλήνων, Ηλία Μαυρομιχάλη, χρ.1935
  Δελτίο ταυτότητας του συνταξιούχο Ηλία Μαυρομιχάλη από το ταμείο ασφαλίσεως βουλευτών, χρ.1938
  Επιστολή από το πολιτικό γραφείο του Πέτρου Κ. Μαυρομιχάλη, χρ.1947
  Δύο χειρόγραφα σημειώματα του Ηλία (Μαυρομιχάλη) προς το Χρίστο (Δελβιζώνη), 1943 & 1947
  Ιδιόγραφη υποθήκη του Ηλία Μαυρομιχάλη, χρ.1944 και το από 30-1-1948 πρακτικό δημοσίευσης της

Δελβιζώνης, Χρίστος

Αρχείο εφημερίδας Τρίπολης "Λεύτερος Μωρηάς"

 • GR GRGSA-MES PRS068.01
 • Αρχείο
 • 1945

"Οργανο της Κομματικής Επιτροπής περιοχής Πελοποννήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας".

Εφημερίδα Τρίπολης "Λεύτερος Μωρηάς"

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 15679