Εμφανίζει 16269 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο συμβολαιογράφου Καμπά Χαράλαμπου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καμπά Χαράλαμπου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Χαριτόπουλου Παναγιώτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Χαριτόπουλου Παναγιώτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Φιλιόπουλου Νικολάου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Φιλιόπουλου Νικολάου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Τριαντάφυλλου Πανάγου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Τριαντάφυλλου Πανάγου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Στραβοσκιάδη Πανάγου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Στραβοσκιάδη Πανάγου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σταθόπουλου Ιωάννη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σταθόπουλου Ιωάννη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σεϊτάνη Ηρακλή
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σεϊτάνη Ηρακλή
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Πολίτη Γεωργίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Πολίτη Γεωργίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παρασκευόπουλου Ιωάννη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παρασκευόπουλου Ιωάννη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαούνη Νικολάου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαούνη Νικολάου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαούνη Επαμεινώνδα
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαούνη Επαμεινώνδα
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαούνη Επαμεινώνδα
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαούνη Επαμεινώνδα
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαντζαβάκου Νικόλαου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαντζαβάκου Νικόλαου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαντζαβάκου Γεώργιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαντζαβάκου Γεώργιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαγέτου Γεωργίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαγέτου Γεωργίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Λίγγρη Άγγελου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Λίγγρη Άγγελου
Αρχείο Νυκτερινού Λυκείου Βόλου
Αρχείο Νυκτερινού Λυκείου Βόλου
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαυρεντίου
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαυρεντίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Κόκκινου Βασίλη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Κόκκινου Βασίλη
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών
Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών
Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου/Λυκείου Βόλου
Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου/Λυκείου Βόλου
Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου/Λυκείου Βόλου
Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου/Λυκείου Βόλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Κυριαζή Αθανάσιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Κυριαζή Αθανάσιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Κουτσογιαννόπουλου Διονύσιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Κουτσογιαννόπουλου Διονύσιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Καπετανάκη Ηλία
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Καπετανάκη Ηλία
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Καλλιάνη Παναγιώτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Καλλιάνη Παναγιώτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Καλλιάνη Παναγιώτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Καλλιάνη Παναγιώτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ιωαννίδη Νικόλαου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ιωαννίδη Νικόλαου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ζουμπούλη Αθανάσιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ζουμπούλη Αθανάσιου
Αρχείο Ρηγείου Παρθεναγωγείου Τσαγκαράδας
Αρχείο Ρηγείου Παρθεναγωγείου Τσαγκαράδας
Αρχείο Παρθεναγωγείου Τσαγκαράδας «Κωνσταντίνα Αχιλλά»
Αρχείο Παρθεναγωγείου Τσαγκαράδας «Κωνσταντίνα Αχιλλά»
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ζαφειράκου Ηλία
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ζαφειράκου Ηλία
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δημητρίου Φωτόπουλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δημητρίου Φωτόπουλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δενδόπουλου Γεωργίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δενδόπουλου Γεωργίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δαμουρά Χαράλαμπου
Αρχείο συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δαμουρά Χαράλαμπου
Αρχείο συμβολαιογράφου Ιωαννίδη Αδαμάντιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Ιωαννίδη Αδαμάντιου
Αρχείο συμβολαιογράφου Θουρίας Φράγκου Παρασκευά
Αρχείο συμβολαιογράφου Θουρίας Φράγκου Παρασκευά
Αρχείο συμβολαιογράφου Θουρίας Λίβα Λεωνίδα
Αρχείο συμβολαιογράφου Θουρίας Λίβα Λεωνίδα
Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Βόλου
Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Βόλου
Αρχείο Προγυμνασίου Βόλου
Αρχείο Προγυμνασίου Βόλου
Συλλογή Χαρτών 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου
Συλλογή Χαρτών 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου
Αρχείο 3ου Γυμνασίου Βόλου
Αρχείο 3ου Γυμνασίου Βόλου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου
Αρχείο Τοπάλειου 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Λεχωνίων
Αρχείο Τοπάλειου 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Λεχωνίων
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σπυρίδη Μάρκου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σπυρίδη Μάρκου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σμυρνιάδη Βασιλείου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σμυρνιάδη Βασιλείου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σάμπαλη Χ. (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σάμπαλη Χ. (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σάμπαλη Δημητρίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Σάμπαλη Δημητρίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Πατρίδη Δημητρίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Πατρίδη Δημητρίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Παρασκευόπουλου Κωνσταντίνου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Παρασκευόπουλου Κωνσταντίνου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Παπαδόπουλου Δημητρίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Παπαδόπουλου Δημητρίου
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Μπρουμίδη Αναστασίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Μπρουμίδη Αναστασίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Μανωλόπουλου Κωνσταντίνου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Μανωλόπουλου Κωνσταντίνου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Λύγουρα Νικολάου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Λύγουρα Νικολάου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κώπα Νικολάου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κώπα Νικολάου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κτενόπουλου Κωνσταντίνου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κτενόπουλου Κωνσταντίνου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κτενά Γεωργίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κτενά Γεωργίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Καραπατά Αντωνίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Καραπατά Αντωνίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Καραβίτη Σπυρίδωνα (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Καραβίτη Σπυρίδωνα (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κάκκαβα Νικολάου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Κάκκαβα Νικολάου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Ηλιάδη Αναστασίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Ηλιάδη Αναστασίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο Βασίλη Βασιλικού
Αρχείο Βασίλη Βασιλικού
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Γκοτσόπουλου Γεωργίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Γκοτσόπουλου Γεωργίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Βωβού Επαμεινώνδα (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Βωβού Επαμεινώνδα (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Βουτιερίδη Γεωργίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο συμβολαιογράφου Εράνης Βουτιερίδη Γεωργίου (έδρα Φιλιατρά)
Αρχείο Ιδιωτικού Εσπερινού Οικονομικού Γυμνασίου Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Ιδιωτικού Εσπερινού Οικονομικού Γυμνασίου Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Ιδιωτικού Εσπερινού Οικονομικού Γυμνασίου Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Ιδιωτικού Εσπερινού Οικονομικού Γυμνασίου Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Νυκτερινής Εμπορικής Σχολής Βόλου -- (Ιδιωτικής) Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Νυκτερινής Εμπορικής Σχολής Βόλου -- (Ιδιωτικής) Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Νυκτερινής Εμπορικής Σχολής Βόλου -- (Ιδιωτικής) Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Νυκτερινής Εμπορικής Σχολής Βόλου -- (Ιδιωτικής) Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Ξινόβρυσης Αργαλαστής
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Ξινόβρυσης Αργαλαστής
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Κουκουράβας
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Κουκουράβας
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Κοττών Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Κοττών Τρικερίου
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς
Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κραννώνα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κραννώνα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αιγάνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αιγάνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Αιγάνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Αιγάνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δένδρων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δένδρων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσορράχης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσορράχης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Βουνού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Βουνού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρυοτόπου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρυοτόπου
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νιαμάτων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νιαμάτων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γλαύκης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γλαύκης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λυγαριάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λυγαριάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βοτανοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βοτανοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασουλίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασουλίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 16269