Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Σάμος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1912-1998

Βιβλία συσσιτίου, Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Σπουδής, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρακτικό Συλλόγου Διδασκάλων, Βιβλίο εσόδων-εξόδων, Βιβλίο ταμείου.
Φάκελοι: Μηνιαίες εκθέσεις, εισερχόμενα, φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων, φάκελοι εγκυκλίων, "διαταγαί επιθεωρητού", φάκελοι βασικών εγκυκλίων.

Δημοτικό Σχολείο Αμπέλου (Σάμος)