Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Γρηγοράκη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Γρηγοράκη

  • Αρ.Εισ. 93
  • Αρχείο
  • 1816-1826

Χρεωστική ομολογία και εξοφλητικά χρεών (1816-1826)· πιστοποιητικό του Δημητράκη Γρηγοράκη για τη συμμετοχή του στην πολιορκία της Μονεμβασίας (1821).

Γρηγοράκης, Γεώργιος