Εμφανίζει 205 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πιερίας Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή Παρτιτούρας Έλα να πάμε στα βουνά

 • GR COL012.01
 • Αρχείο
 • 1922

Το αρχείο αποτελείται από: Παρτιτούρα με τίτλο Έλα να πάμε στα βουνά:ποίημα εκ 500 και πλέον στίχων. Δι΄ άσμα, πιάνο, βιολί, φλάουτο, μαντολίνο.
Μουσική Ν. Λάβδα . Στιχουργός Νικόλαος Μπελομένος. Μετά πολλών και θαυμασίων εικόνων.Αθήναι 1922.

Λάβδας, Νικόλαος

Συλλογή εγγράφων

 • GR COL005.01
 • Αρχείο
 • 1918,1950-1952

Περιέχει:1 πιστοποιητικό γεννήσεως & βαπτίσεως, 1 επιστολή προς κ. Κοϊδάκη, 1 επιστολή του Μητροπολίτη Κίτρους και 1 έγγραφο από το Πολιτικόν Γραφείον της Α.Μ. του Βασιλέως.

Άγνωστο

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας ΑΤ Κατερίνης

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1985-1998

Το αρχείο αποτελείται: Εγκλήματα κατά της Υπηρεσίας ετέρων Υπηρεσιών, Μέτρα Ασφάλειας Κυβερνητικών και Επισήμων, Παράπονα καταγγελίες πολιτών, Μεταγωγές γενικές οδηγίες και διαταγές σχετικά με μεταγωγές/Πρόληψη αποδράσεων και ασφαλιστικά μέτρα ξένων αποστολών, Εκλογικοί κατάλογοι και δημοτικές εκλογές,Βουλευτικές εκλογές/ Συγκεντρώσεις /Ομιλίες/ Εκλογικά Κέντρα/ Τμήματα/ Πολιτικά Γραφεία, Μέτρα για ποδοσφαιρικούς αγώνες,
Πληροφορίες περί αθλητικών εγκαταστάσεων, Αναφορές τροχαίων ατυχημάτων, Ενίσχυση Υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, Τυποποίηση εντύπων/ Προμήθεια και οδηγίες προμηθειών μεταφορικών μέσων, Συνταξιοδοτικές υποθέσεις προσωπικού, Ημερολόγιο Ελληνικής Αστυνομίας/ Βιβλία Υπηρεσιών, Διαμονή Υπηκόων κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κρατών χωρίς άδεια,
Αλληλογραφία.

Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.01
 • Αρχείο
 • 1993-2002

Το αρχείο αποτελείται από:
Μηνιαία Δελτία Στατιστικής, Μπλοκ Αποδείξεων Καταστάσεις πληρωμών και εντάλματα πληρωμών, Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, Μηχανογραφημένη κατάσταση αντικατασταθέντων βιβλιαρίων,Ταμειακές καταστάσεις, Κατάσταση καταθέσεων αποσβέσεων- αποδόσεων, Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων ομολόγων (ειδικές προθεσμιακές),
Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων (παιδική προστασία),
Αποδείξεις παράδοσης, Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας Κατερίνης

 • GR ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1950-1988, 1994-1998

Το αρχείο αποτελείται από: Φακέλους τυφλών, Καταστάσεις χρηματικών βοηθημάτων τυφλών,
Φακέλους απόδοσης λογαριασμού τυφλών 1986-1988, Φακέλους και εγκυκλίους Αμερικανικής περιθάλψεως πολεμοπαθών τέκνων, Οργανισμός C.A.R.E.,Καταστάσεις διανομής τροφίμων για απόρους, Πρόγραμμα απορίας 1959, Φακέλους κοινωνικής αντιλήψεως (1959), Φακέλους παιδικής προστασίας,Παιδικών Κατασκηνώσεων, Δελτία οικογενειακών & οικονομικών καταστάσεων για την παροχή βοήθειας, Καταστάσεις επιδομάτων ορφανών ,Φάκελοι πιστώσεων, αλληλογραφίας, μηνιαίων δελτίων προσωρινού εργατικού προγράμματος "Πρόνοια δια της εργασίας", Ανίκανοι.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Πρόνοιας Νομού Πιερίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.02
 • Αρχείο
 • 1996-1999

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις χορηγήσεων αδειών έτους 1996, Αιτήσεις χορηγήσεως υλικού έτους 1998, Δελτία Στατιστικής με ταμειακές καταστάσεις έτους 1996,
Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων έτους 1999, Καταστάσεις καταθέσεων-αποδόσεων έτους 1996, Στελέχη Ε.Π.Κ. προεξοφλήσεων έτους 1996.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

 • GR ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1980, 1990-1999

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πρωτοκόλλου από το 1990 έως το 1993, Βιβλίο Τακτοποίησης Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, Αποφάσεις μεταβολών Προϋπολογισμού Γ.Λ.Κ. 1995-1997,
Καταστάσεις Χρηματικών Ενταλμάτων, Επιστροφή δικαιολογητικών και Αλληλογραφία.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Πιερίας

 • GR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1966-1998

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα ΤΣΑ Κατερίνης ετών: 1973-1977, 1984-1995, Πρωτόκολλα ΤΕΒΕ Κατερίνης ετών: 1981-1983, 1993-1996, Εισερχόμενη Αλληλογραφία ΤΣΑ ετών 1967, 1969, 1973, 1976-1978.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

 • GR ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1983-2007

Το αρχείο αποτελείται:
Μηνιαίο δικαιολογητικό αντιγράφου βιβλίου καταγγελιών, Τριμηνιαίο δικαιολογητικό παράνομων έργων αιγιαλού & παραλίας, Μηνιαίο δικαιολογητικό Προστίμων, Δελτία τύπου, Δελτία καιρού, Καταστάσεις μισθοδοσίας, Μπλοκ ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ, Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών σκαφών (δείγμα), Θαλάσσια μέσα αναψυχής, Μηνιαίο δικαιολογητικό Πίνακας στοιχείων αδειών χειριστών ταχ. σκαφών, Μηνιαίο δικαιολογητικό Κίνηση πλοίων, Μηνιαίο δικαιολογητικό Ναυτιλιακή Κίνηση, Μηνιαίο δικαιολογητικό θερμοκρασία θάλασσας, Οστρακαλιεία-οστρακοκαλλιέργεια, Προστασία Μεσογειακής Φώκιας-Θαλάσσιων Θηλαστικών, Μηνιαίο Δελτίο Συμβάντων.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.04
 • Αρχείο
 • 2002-2005

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας και ΔΛΟΕΜ, Αναγγελίες Πρόσληψης, Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας, Αναγγελίες Πρόσληψης, Αναστολές-Διακοπές και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας

 • GR ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1937-2008

Το αρχείο αποτελείται από:
Ατομικούς φακέλους (συνταξιούχων εκπαιδευτικών, επιστατών, καθαριστριών), Απολυτήρια, Αποδεικτικά, Ενδεικτικά, Φάκελοι Ιδιωτικών Σχολείων, Άδειες Οικοδιδασκάλων, Φάκελοι Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, Φάκελοι Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, Φάκελοι ΠΥΣΔΕ- Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας, Πρωτόκολλα Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μισθοδοτικές καταστάσεις, Βιβλία Πράξεων Μ.Π.Κ., Βιβλία Μητρώων Σπουδαστών, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου Μ.Π.Κ.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

Αρχείο Διεύθυνσης Εποικισμού

 • GR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1945

Το αρχείο αποτελείται από: Έγγραφο του Γενικού Διοικητού Κ. Μακεδονίας Χ. Φραγκίστας προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την εγκατάσταση εις στην επαρχίαν Πιερίας.

Γενική Διοίκησις Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνσις Εποικισμού

Εποικιστικός Χάρτης Περιφέρειας Κατερίνης

 • GR MPP002.01
 • Αρχείο
 • 27/05/1925

Εποικιστικός Χάρτης Περιφέρειας Κατερίνης του Λ. Αλεξανδρώφ, Κλίμαξ 1/200.000.

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Γενική Διεύθυνσις Εποικισμού Μακεδονίας, Τμήμα Τεχνικόν, Γραφείον Στατιστικής

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

 • GR ADM021.02
 • Αρχείο
 • 1995-2008

Φάκελοι Τμημάτων: Λιμενικής Αστυνομίας- Ναυτολογίας, Γραφείου Νηολογίων και Γραφείου Γραμματείας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης

Συλλογή Ελισσάβετ Χαϊλατζίδου

 • GR COL002.03
 • Αρχείο
 • 1933-1963

Το αρχείο αποτελείται: Φάκελλος Δημ. Σφαγείων & Δικαιωμάτων Εντεροκομείου Δήμου Κατερίνης, Φάκελλος εγγράφων διοικητικής λειτουργίας και Φάκελλος Συλλυπητήριων Επιστολών.

Χαϊλατζίδου, Ελισσάβετ

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.03
 • Αρχείο
 • 1982 -1996

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα, Βιβλία Υπολόγων, Ημερολόγια (Κυρίου και Δευτερεύοντος Διατάκτη), Βιβλία Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και Αλληλογραφία.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.03
 • Αρχείο
 • 1981-1997

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μελετών, Έργων ΕΤΠΑ, Αγροτική Οδοποιία Δήμων - Κοινοτήτων, Προγραμμάτων, Στατιστικών Στοιχείων, Εγκυκλίων, Αιτημάτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου,
Γενικά-Αλληλογραφία, Σχολικών κτιρίων, ΦΕΚ ΤΑΠΣ και Προτάσεις Φορέων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.06
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Αλληλογραφίας (Εισερχόμενα-Εξερχόμενα), Ατομικούς φακέλους ανέργων και καταστάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.08
 • Αρχείο
 • 1996-2000

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι ανέργων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Ζήτηση μισθωτών, Δελτία εγγραφής ανέργων και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.11
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Δελτία εγγραφής ανέργου, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αναγγελίες, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα, Απορριπτικές αποφάσεις, Επιδόματα, Φάκελοι μητρότητας, Φάκελοι Ποντίων και Ατομικοί φάκελοι ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.03
 • Αρχείο
 • 1995-2003

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων Α1 έτους 1995 (δείγματα), Καταστάσεις καταθέσεων Α3 (δείγματα) 2000, Καταστάσεις αποδόσεων Α4 2000, Δελτία Στατιστικής Α9 2000, Ταμειακή καταστάση Α78 2000 και Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων έτους 2003.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.04
 • Αρχείο
 • 1994-2002

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων (Α1) (δείγματα), Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων (δείγματα), Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου (δείγματα), Ταμειακή Κατάσταση (Α78), Δελτία Στατιστικής (Α9), Αιτήσεις χορηγήσεων αδειών (δείγματα), Αποδείξεις καταθέσεων στην ΕΤΕ (δείγματα).

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Συλλογή Σωτήριου Μασταγκά 2

 • GR COL017.02
 • Αρχείο
 • 1941-2008

Το αρχείο αποτελείται από έγγραφα που αφορούν την Κοινότητα Λιτοχώρου (1941), δραστηριότητες ορειβατικής ομάδας Λιτοχώρου (1954), Συμμετοχή του Σ. Ντάβανου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (1967-1974), Ανέγερση του Αϊλιά (1972-1973) και Απόκομμα της εφημερίδας "Εθνικός Κήρυξ"(05-03-2008).

Μασταγκάς, Σωτήριος

Συλλογή Ελένης Βαρμάζη

 • GR PHO001.01
 • Αρχείο
 • 1920-1973

Το αρχείο αποτελείται από: Φωτογραφίες ποικίλων διαστάσεων που αφορούν την Πιερία και τους ανθρώπους της.

Βαρμάζη, Ελένη

Αρχείο Εσπερινού Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1979-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Ανεπίδοτοι απολυτήριοι τίτλοι, αποφάσεις, μισθολογικές καταστάσεις, μετακίνηση μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Εσπερινό Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου-Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Πιερίας

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1926-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Πράξεις και πρακτικά Ι Τμήματος 1972-1987, δελτία εργατικής νομοθεσίας 1985-2006, αλληλογραφία υπηρεσίας, κατανομές πιστώσεων προϋπολογισμοί, απολογισμοί, νομολογία, νομοθεσία, μισθοδοσία.

Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Πιερίας

Αρχείο Μουσικού Σχολείου Κατερίνης Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου

 • GR EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1979-2012

Το αρχείο αποτελείται από: 2 ατομικοί φάκελοι καθηγητριών του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο

Αρχείο Οικογένειας Ιωάννη Ποικιλίδη

 • GR PRI015.01
 • Αρχείο
 • 1904-1964

Το αρχείο αποτελείται από: 6 φωτογραφίες χρονολογίας 1904-1905, 1927-1929, Πωλητήριον οικοπέδου αριθ.5743 του 1928, ιδιωτικό συμφωνητικό του 1964, έγγραφα Ε.Α.Π. 1928-1929, έγγραφα του 1937-1963. Τέλος 8 dvd από γιορτές του Ψ.Ν.Π.Ο.

Ποικιλίδης, Ιωάννης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πιερίας

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 13/01/1939

Το αρχείο αποτελείται από: Δερματόδετο Βιβλίο με τίτλο «Κτηματολόγιον Κοινότητος Μακρυγιάλου /της Γενικής Διοίκησις Μακεδονίας -Ειρηνοδικείον Πιερίας.» και περιλαμβάνει φύλλο περιγραφής με στοιχεία για : είδος κτήματος, δήμου ή κοινότης, τοποθεσία κτήματος, τίτλοι κυριότητας, μεταβολαί κ.α. μαζί με το εκάστοτε τοπογραφικό σχέδιο.

Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, Ειρηνοδικείο Πιερίας

Συλλογή Παρασκευά Καλπακτσόγλου

 • GR PRS003.01
 • Αρχείο
 • 1957-1958

Το αρχείο αποτελείται από: Εφημερίδες "Ο Θαρραλέος" και "Μακεδονικός Αγών"
Ι. "Ο Θαρραλέος" αρ. φύλλου α. 37/06-06-1957, β. 90/04-10-1958, γ. 92/25-10-1958, δ. 93/01-11-1958, ε. 94/08-11-1958.
ΙΙ. Μακεδονικός Αγών" αρ. φύλλου α.283]465/23-06-1957, β.283]468/14-07-1957, γ.283]469/23-07-1957, δ.283]471/04-08-1957

Καλπακτσόγλου, Παρασκευάς

Συλλογή 2ου ΓΕΛ Κατερίνης

 • GR COL020.01
 • Αρχείο
 • 1994, 2005-2014

Το αρχείο αποτελείται από: 11 λευκώματα & 16 τ.χ. μαθητικής εφημερίδας του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Συλλογή Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας Ν. Πιερίας

 • GR ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1961-1994

Το αρχείο αποτελείται από: Ονομαστικές καταστάσεις Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας εγκατασταθέντων στο Ν. Πιερίας και Εισερχόμενη-Εξερχόμενη Αλληλογραφία που αφορά στην Υποδοχή και αποκατάσταση Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας.

Άγνωστος

Συλλογή Επιτροπής Μητρόπολης Κίτρους

 • GR COL023.01
 • Αρχείο
 • 1904-1929

Το αρχείο αποτελείται από: Εισερχόμενη αλληλογραφία και εγκύκλιοι Επισκοπής-Μητρόπολης Kίτρους, και 4 Αγωγές Ιεράς Μονής Πέτρας.

Άγνωστος

Συλλογή Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

 • GR COL024.01
 • Αρχείο
 • 1933

Το αρχείο αποτελείται από: Επιστολή του Αρχιμανδρίτη Ευάγγελου Αντωνιάδη, διευθυντή της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα (πρωτότυπο χειρόγραφο)

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Συλλογή Εφημερίδων

 • GR PRS004.01
 • Αρχείο
 • 1948-2006

Το αρχείο αποτελείται από: φύλλα εφημερίδων που χωρίστηκαν σε τοπικές και μη τοπικές

Άγνωστος

Συλλογή Φωτογραφιών Κατερίνης

 • GR PHO002.01
 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από: 30 Φωτογραφίες ποικίλων διαστάσεων που αφορούν στην Κατερίνη.

Άγνωστος

Συλλογή Γεωργίου Παπαστεργίου

 • GR COL030.01
 • Αρχείο
 • [1985]-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Ψηφιοποιημένες έγχρωμες φωτογραφίες από το Αρχαίο Θέατρο Δίου και το Φεστιβάλ Ολύμπου καθώς και του Ολύμπου. Επίσης οι συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου από το 2001 έως το 2010 που καταργήθηκε ο θεσμός του Νομάρχη.

Παπαστεργίου, Γεώργιος

Αρχείο 3ου Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1955-1992

Το αρχείο αποτελείται από:
Γενικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλία Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Δελτία Κινήσεως, Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων Πιερίας
Πρωτόκολλα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 3ο Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

 • GR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1949-1992

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλία πρακτικών, Πρωτόκολλα, Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Οικονομικοί Απολογισμοί, Γραπτά μαθητών.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Αρχείο Υπηρεσίας Υγείας Πρόνοιας Νομού Πιερίας

 • GR ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1950-1979

Το αρχείο αποτελείται από: Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων ανταρτόπληκτων παίδων Βόρειων/ Επαρχιών της Ελλάδος, Απογραφή τυφλών, Δελτία οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, Στατιστικά στοιχεία, Προσφορά σε είδος σε ειδικές κατηγορίες απόρων, Ζητήματα στέγασης, Τεχνικός εξοπλισμός προς διάθεση σε απόρους, Αλληλογραφία, Κατασκηνώσεις, Μισθοδοσία υπαλλήλων, Απολογισμοί συνεργατών/κοινωνικών Λειτουργών, Πιστώσεις -Προϋπολογισμοί πεπραγμένα-απόδοση λογαριασμών και Νομοθεσία.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Πρόνοιας Νομού Πιερίας

Συλλογή Ελισσάβετ Χαϊλατζίδου

 • GR COL002.01
 • Αρχείο
 • 1883, 1892, 1927-1936, 1967

Το αρχείο αποτελείται:
Έγγραφα (φωτοαντίγραφα) σχετικά με την κατασκευή Πίδακα δημοτικού κήπου Κατερίνης και σχέδιο του 1933, 3 τεύχη του περιοδικού με τίτλο:"Το βουνό"( τ.χ.1 /01-1934, τ.χ.19/06-1935,τ.χ.27/1936), βιβλίο με τίτλο: "Ελληνικά δάση/ Ιωάννου Κ. Κοκκίνη", 1927, 5 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από τον Τουριστικό Οδηγό για την Ελλάδα που αφορούν στο λήμμα Κατερίνη του 1967, 5 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από το "Λεξικό της ελληνικής γλώσσης / Γουλιέλμου Παπέ που αφορούν στο λήμμα Πιερία και Όλυμπος του 1883, 4 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από το βιβλίο: "Ο ελληνικός καπνός και η καλλιέργεια αυτού/ Ν.Η. Αναγνωστόπουλου του 1932,
7 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από το βιβλίο: "Εγχειρίδιον Γεωγραφίας/ Δημ. Ιωαννίδου Ολυμπίου" που αφορούν στο λήμμα Μακεδονία του 1892, 9 σελίδες (φωτοαντίγραφα) που αφορούν στο λήμμα Πιερία του 1934 με 1935.

Χαϊλατζίδου, Ελισσάβετ

Συλλογή Νικολάου Σπυρίδη

 • GR COL003.02
 • Αρχείο
 • 1929, 1941-1946

Η Συλλογή αποτελείται: 1 Σχέδιο Δημοτικού Καφενείου Κατερίνης 1929,
1 έγγραφο που αφορά στον Διορισμό οδοκαθαριστή του 1941,
1 πιστοποιητικό θανάτου του Κωνσταντίνου Συννεφάκη του Δημητρίου στις 24/3/1945,
1 βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων εθνικής οργανώσεως "Οι φίλοι του στρατού" του 1946.

Σπυρίδης, Νικόλαος

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GR ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1971-1995

Το αρχείο αποτελείται από: Υγειονομική Υπηρεσία Βιβλίου Παρουσίας 20/11/1971-5/10/1987,
Στατιστική Οδοντιατρικής Περιθάλψεως Πίναξ 8 1986, Συνταγολόγιο Αγροτικών Ιατρών Ειδικών Φαρμάκων 1982-1985,Φυσιοθεραπεία από 1-11-1991 έως 16-3-1992, Βιβλίο μονόριγο ενδοκρινολογικές εξετάσεις από 1-7-1990 έως 3/8/1994, Βιβλίο ημερήσια κίνησης ασθενών και ραντεβού καρδιολογικού τμήματος 1988, Συνταγή Ιατρείων Παπούμης 7111-10111/86 (μπλοκ),
Στελέχη Συνταγών θεράπων Ιατρού κος Μποταΐτης 5/2/1988-16/3/1988 (μπλοκ), Στελέχη Συνταγών κλινικών Σαββαΐδης 3/6/1988-29/7/1988, Παραπεμπτικά για παρακλινική εξέταση και μικροβιολογικών εξετάσεων 1988, Στατιστική οδοντιατρικής περίθαλψης 16/2/1989-9/5/1999 Μαρκάκης Κων/νος (μπλοκ), Καταστάσεις παραδιδομένων παραπεμπτικών ή αποτελεσμάτων 11/3/1991-18/3/1991, Στελέχη Συνταγές θεράποντος ιατρού Παπούμης 30/3/1991-2/5/1991 (μπλοκ), Γνωματεύσεις ιατρών και εντολές πληρωμής επιδόματος 3/2/1993-13/8/1998 (μπλοκ),
Εισιτήριο έμμεσα ασφαλισμένου 23/6/1992-3/7/31992 (μπλοκ), Στελέχη συνταγών αγροτικών γιατρών 7/9/1992-22/10/1992, Συνταγή του Ν.1729/87 Παπαμάνος 5/10/1992-5/11/1992 (μπλοκ),
Παραπεμπτικά εξετάσεων ακτινολογικών 1995.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Πιερίας

 • GR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1978-1979, 1986-1998, 2001

Το αρχείο αποτελείται από:
Δείγματα από Διακηρύξεις Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μισθώσεως Οικημάτων 1979-2001,
Δείγματα από τον Φ 100 1993-1997, Δείγματα από τον Φ 101 1991-1998, Τις Εφημερίδες "Νέα Εποχή" 1988, "Ολύμπιο Βήμα" 1982-1995, " Πιερικοί Αντίλαλοι" 1986-1998 με τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης

 • GR ADM016.02
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Στατιστικά, Μηνύσεις 2000-2001, Πρόστιμα 2000-2001 και 2005, Δελτία Ελέγχου 2000-2001. Βιβλίο Μηνύσεων 2000-2001, Βιβλίο Εργατικών Διαφορών 1999-2001, Άδειες Υπερωριακής Εργασίας 2001-2002 και Καταστάσεις Προσωπικού αρ. Φακέλων 01, 17, 18, 26, 28 29, 45, 55 και 85.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Πιερίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μηνιαία δραστηριότητα Λ/Σ Πλαταμώνα, Μηνιαίο δελτίο συμβάντων, Υποβολή αποσπασμάτων βιβλίου καταγγελιών, Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας Περιβάλλοντος, Έγγραφη διαμαρτυρία, Έλεγχος αποχέτευσης, Εκκένωση βόθρου-έλεγχος συστήματος αποχέτευσης, διαρροή βόθρων - κατασκευή στεγανών βόθρων, Κοινοποίηση αποτελεσμάτων δειγματοληψιών θαλασσινού νερού, Επιφανειακή ροή λυμάτων στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, Απόρριψη βοθρολυμάτων σε ρέμα του Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διαρροή λυμάτων σε ρεύματα στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διάθεση αστικών λυμάτων, Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού των ακτών, Υποβολή πίνακα αδ. αλιείας, Άδ. Αλιείας κατάσταση επ/κών Α.Τ., Υποβολή δικ/κών ΝΑΤ, Υποβολή δικαιολογητικών τριμήνων, Τετραπλότυπα είσπραξης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (μπλοκ), Τριπλότυπα είσπραξης ΜΤΝ (μπλοκ) και Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

 • GR ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1961-1999

Το αρχείο αποτελείται από:
12 ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών και 2 φάκελοι επιστατών.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1986-2004

Το αρχείο αποτελείται από:
Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82), Πρότυπες Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90), Συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 1622/86), Δελτία Περιφερειακής και Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας ΘράκηςΦ. 11 ΝΟΜ ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)- Γενικά-Εγκύκλιοι-Αλληλογραφία και Δείγματα από τους φακέλους Οδοιπορικά υπαλλήλων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Χαριλάου Βασιλειάδη

 • GR PRI007.01
 • Αρχείο
 • 1950-1955

Το αρχείο αποτελείται από: Ημερολόγιον του μαθητού Βασιλειάδη Χαριλάου του Βασιλείου.

Βασιλειάδης, Χαρίλαος

Αρχείο Υπουργείου Παιδείας

 • GR ADM029.01
 • Αρχείο
 • 1948

Το αρχείο αποτελείται από: Εμπιστευτική αλληλογραφία του Υπουργείου Παιδείας με τα Δημοτικά Σχολεία Πιερίας.

Υπουργείο Παιδείας

Αρχείο Υποδιοίκησης Κατερίνης

 • GR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 05/03/1933

Φωτοαντίγραφο των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 που αφορά στα εκλογικά αποτελέσματα στο Ν. Πιερίας.

Υποδιοίκηση Κατερίνης

Συλλογή Σωτήριου Μασταγκά

 • GR COL017.01
 • Αρχείο
 • 1918-1945, 1950-2009

Καταστατικά σωματείων & έγγραφα που αφορούν στο Λιτόχωρο.

Μασταγκάς, Σωτήριος

Αρχείο 1/Θ Νηπιαγωγείου Αλωνίων

 • GR EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1952-2009

Φάκελοι νομολογίας- νομοθεσίας, εξοπλισμού, στατιστικών, κτιριολογικών, Φοίτησης, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Βιβλίο πράξεων, Βιβλία περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιον , Βιβλίον Εμβολιασθέντων νηπίων, Βιβλία Μητρώου, Πρωτόκολλα, Βιβλία ημερήσιας λειτουργίας, Βιβλία ταμείου, η εφημεριδούλα του σχολείου, χειρόγραφες ζωγραφισμένες καρτέλες, ενημερωτικό δελτίο του ΥΠΕΠΘ, Επιστημονικό βήμα του δασκάλου[περιοδικό], φιλμ και αφίσες παραμυθιού διαστάσεων 63Χ41,50.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, 1/Θ Νηπιαγωγείο Αλωνίων

Πολιτικός Χάρτης Ν. Πιερίας

 • GR MPP003.01
 • Αρχείο
 • 1957

Πολιτικός Χάρτης Ν. Πιερίας υπό Δημητρίου Κ. Χατζηγιαννάκη. 1η έκδ./Θεσσαλονίκη.

Χατζηγιαννάκης, Δημήτριος Κ.

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.07
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Αλληλογραφίας (Εισερχόμενα-Εξερχόμενα), Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών και Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Γυμνασίου Αιγινίου

 • GR EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1968-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, ίδρυση-οργάνωση-λειτουργία του σχολείου, φοίτηση, εξετάσεις-αποτελέσματα, μετακίνηση μαθητών, απολογισμοί, δικαιολογητικά, βιβλία αγοράς ενσήμων και 60 ατομικά δελτία μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γυμνάσιο Αιγινίου

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατερίνης

 • GR ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1976-2013

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία, δελτία, δείγμα από εισιτήρια, εξιτήρια, ημερήσια στατιστικά στοιχεία.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατερίνης

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1992-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικές καρτέλες μαθητών και βιβλία φοιτήσεως.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

 • GR ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1936-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σανατορίου Πέτρας, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλία Μισθολογίου προσωπικού, φωτογραφίες, βιντεοκασέτες, κασέτες κάμερας, slides, φυλλάδια, περιοδικά, ημερολόγια, φυλλάδια, προγράμματα, βιβλία και 4 τοπογραφικά.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας

 • GR ADM017.05
 • Αρχείο
 • 1958-2009

Το αρχείο αποτελείται: Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Εγκρίσεως και Εντολών Πληρωμής Δευτερευόντος Διατάκτη, Βιβλία κωδικών, δελτίων, εγκυκλίων και διαταγών, Βιβλίο Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων και βιβλίο Μητρώου Υπαλλήλων Ν.Α. Πιερίας.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Συλλογή Εκλογικού Υλικού Βουλευτικών Εκλογών Π. Ε. Πιερίας 2015

 • GR EPH006.01
 • Αρχείο
 • 2015

Το αρχείο αποτελείται από: Εκλογικό υλικό Βουλευτικών Εκλογών 2015. Περιέχονται φυλλάδια προγραμματικών θέσεων πολιτικών κομμάτων, διαφημιστικά φυλλάδια υποψηφίων, ψηφοδέλτια, φάκελοι, κάρτες υποψηφίων και έγχρωμες αφίσες.

Άγνωστο

Συλλογή Εκλογικού Υλικού Βουλευτικών Εκλογών Π. Ε. Πιερίας 1996

 • GR EPH007.01
 • Αρχείο
 • 1993-1996

Το αρχείο αποτελείται από: Εκλογικό υλικό Βουλευτικών Εκλογών Ν. Πιερίας 1996. Περιέχονται τοπικές εφημερίδες και φυλλάδια προγραμματικών θέσεων, διαφημιστικά φυλλάδια υποψήφιων βουλευτών και πολιτικών κομμάτων, κάρτα υποψηφίου, ψηφοδέλτια συνδυασμών, φύλλα αποτελεσμάτων βουλευτικών εκλογών.

Άγνωστο

Συλλογή Φυσιολατρικών Ομίλων

 • GR EPH008.01
 • Αρχείο
 • 1954

Το αρχείο αποτελείται από: Πρόγραμμα εκδηλώσεων μηνών Ιουνίου- Ιουλίου 1954 Φυσιολατρικού Ομίλου Κατερίνης και Διαφημιστικό φυλλάδιο διοργάνωσης εκδρομής του τμήματος Θεσσαλονίκης Ομίλου Φυσιολατρών.

Άγνωστο

Συλλογή Πολιτικών Εντύπων

 • GR EPH009.01
 • Αρχείο
 • 1958-1964

Το αρχείο αποτελείται από: Φέιγ-βολάν κατά υποψηφίου βουλευτή της ΕΔΑ και ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Ένωσις Κέντρου Νομού Πιερίας.

Άγνωστο

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοκαισάρειας

 • GR EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1935-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας του σχολείου, Βιβλία εμβολιασμού, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλία επιθεωρήσεως σχολιάτρου, βιβλίο υλικού, βιβλίο συσσιτίων, φάκελοι εισερχόμενων εγγράφων, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, φάκελος μεταβολών προσωπικού, φάκελος συλλόγου γονέων, φάκελος τίτλων σπουδών, βιβλία δημοτικού, φάκελοι εκθέσεων λειτουργίας, τίτλοι σπουδών, φάκελος πινάκων – στατιστικών , Εικόνες από: α. ηρώων, β. φυτών & ζώων, γ. θρησκευτικού περιεχομένου, 1 έγχρωμο ομοίωμα ανθρώπινου σώματος , πετρώματα, καρούλια μικροφίλμ , χάρτες & 30 φωτογραφίες.

Νομαρχία Πιερίας, Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2/θ Δημοτικό Σχολείο Νεοκαισάρειας

Αρχείο Δημητρίου Σ. Κοϊδάκη (Συμβολαιογράφου)

 • GR PRI001.02
 • Αρχείο
 • 1914-1964

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελος με Αλληλογραφία του Σ. Κοϊδάκη, Συμβολαιογραφικές πράξεις, Φάκελοι του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Κατερίνης, μπλοκ, χειρόγραφα θεολογικά κείμενα του Μητροπολίτη Κοϊδάκη, Ασπρόμαυρη Φωτογραφία από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή , Φάκελος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός & συνταγογραφήσεις φαρμάκων, 71 εφημερίδες (1937-1964).

Κοϊδάκης, Δημήτριος Σ.

Αρχείο Δήμου Κατερίνης

 • GR MUN001.06
 • Αρχείο
 • 1937-1960

Το αρχείο αποτελείται από: Διοικητικά και τεχνικά θέματα του Δήμου Κατερίνης (Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, Διατάγματα, Αποφάσεις, Αλληλογραφία, εγκρίσεις, ευχαριστήριο και αφίσα)

Δήμος Κατερίνης

Αρχείο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας

 • GR ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1967-2003

Το αρχείο αποτελείται από: Απολογιστικά στοιχεία από το έτος 1972 μέχρι το 2003.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας

Αρχείο ΕΠΑ.Σ Κατερίνης

 • GR EDU012.02
 • Αρχείο
 • 1977-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Φ3 Σχολικές εορτές-διαλέξεις, Φ6 Σχολική Εφορία-Σχολικό Ταμείο, Φ20 Υποτροφίες-Εκδρομές, Φ33 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανελλήνιες Εξετάσεις 3ου ΤΕΕ, Πρόχειρα πρακτικών 3ου ΤΕΕ, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, Δ/νση Δ/βαθμιας Εκπαιδεύσης Ν. Πιερίας, ΕΠΑ.Σ. Κατερίνης

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1998-2012

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικές καρτέλες μαθητών, βιβλία διδασκόμενης ύλης και βιβλία φοιτήσεως.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο Γυμνασίου Μακρυγιάλου

 • GR EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1947-2014

Το αρχείο αποτελείται από:Αρχειακό υλικό της Κατασκηνώσεως Μακρυγιάλου (1947-1981) και το αρχειακό υλικό του Γυμνασίου Μακρυγιάλου (1978-2014).Υπάρχουν βιβλία κεφαλαίων, αποθήκης τροφίμων, ταμείου συσσιτίων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, φάκελοι λειτουργίας κατασκηνώσεων, αιτήσεων. Από το σχολείο υπάρχουν: φάκελος στατιστικών, ατομικά δελτία μαθητών , ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, φάκελος εσωτερικής οργάνωσης και έντυπα με στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Γυμνάσιο Μακρυγιάλου

Αρχείο Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλυκής

 • GR ADM037.01
 • Αρχείο
 • 1950-1977

Το αρχείο αποτελείται από: 2 βιβλία με τίτλο "Βιβλίο Εποπτικός Πίναξ Κυκλοφορίας Τμήμα μονής Γραμμής" , "Βιβλίο Β" , Δελτία ειδοποιήσεως σταθμού και Δελτία βεβαιώσεις διασταυρώσεως (2 μπλοκ) και 2 λυτά έγγραφα με καταστάσεις καυσίμων.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλυκής

Αρχείο Οικογένειας Άννας Σαλαβάτη

 • GR PRI019.01
 • Αρχείο
 • 1919-1923, 1978

Το αρχείο αποτελείται από: 2 ψηφιοποιημένες οικογενειακές φωτογραφίες & 1 ψηφιοποιημένη επιχρωματισμένη καρτ ποστάλ.

Σαλαβάτη, Άννα

Συλλογή 2ου ΓΕΛ Κατερίνης

 • GR COL020.02
 • Αρχείο
 • 2015-2016

Το αρχείο αποτελείται από: Αναμνηστικά λευκώματα & τ.χ. μαθητικής εφημερίδας του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο Μενέλαου Βασιλειάδη

 • GR PRI022.01
 • Αρχείο
 • 1952-1954, 2015

Το αρχείο αποτελείται από: Ψηφιοποιημένο Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών-Υγείας & Εκπαιδεύσεως, 27 ψηφιοποιημένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες στρατιωτικής θητείας (συμμετοχής στο Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα) & η ψηφιοποιημένη εφημερίδα με τίτλο "Ηχώ των Πολεμιστών της Κορέας".

Βασιλειάδης, Μενέλαος

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU018.03
 • Αρχείο
 • 2008-2014

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικά δελτία μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Συλλογή Διονυσίου Τσιρογιάννη

 • GR COL028.01
 • Αρχείο
 • [1940]-[2016]

Το αρχείο αποτελείται από: 740 ψηφιοποιημένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πλην 8 εγχρώμων, που αφορούν στο χωριό του Αγίου Δημητρίου Πιερίας και τους κατοίκους του από τη δεκαετία του ’40 μέχρι και τις μέρες μας.

Τσιρογιάννης, Διονύσιος

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1972

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλία πράξεων, Μαθητολόγια, Ειδικοί Έλεγχοι, Γενικοί Έλεγχοι, Εισιτήριοι-κατατακτήριοι,
Δελτία κινήσεως και έγγραφα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 1o Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

 • GR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1941-1986

Το αρχείο αποτελείται από:
Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Τίτλοι εγγραφής, Εισερχόμενη και Εξερχόμενη Αλληλογραφία, Άδειες και στοιχεία προσωπικού.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 6ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1946-1980

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής και Γενικούς Ελέγχους Εισιτήριων Εξετάσεων.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 1o Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

 • GR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Το αρχείο αποτελείται: Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρακτικά ΠΥΣΠΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διοικητικές Υποθέσεις, Διεύθυνση Προσωπικού, Εγγραφή μαθητών-νηπίων, Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, Δαπάνες-Μισθώσεις.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Ιδιωτικού Δάσους Ρυακίων Κίτρους

 • GR ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1927, 1942-1947

Το αρχείο αποτελείται: Συμβόλαιο- συμφωνητικό 1927, Βιβλίο:"Έκθεσις περί προσωρινής διαχειρίσεως του ιδιωτικού δάσους Ρυακίων περιφερείας Κατερίνης" 1942-1947.

Παλαιοπωλείον Χρήστος Ν. Καββαδάς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 205