Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας (Λάρισας)

  • GR GRGSA_LAR EDU054.01
  • Αρχείο
  • 1929 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας καλύπτει τα έτη 1929 - 1996 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 49 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας, Σειρά ΙΙ. 1/τάξιος Νυκτερινή Σχολή Θωμαΐ (γηγενών). Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας (Λάρισα)