Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Cessione delle isole Ionie alla Grecia [Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα] [Cession of the Ionian Islands in Greece]
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: