Εμφανίζει 16892 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Αταλάντης Σπυρίδωνα Καρούσου

 • GR GRGSA-FTH NOT132.01
 • Αρχείο
 • 1864-1873

Συμβολαιογραφικές πράξεις 642/1864-1893/1866 και ευρετήριο συμβολαίων 1864-1866.
Συμβολαιογραφικές πράξεις 2.652/1867-4368/1869 και ευρετήριο συμβολαίων 1867-1869.
Συμβολαιογραφικές πράξεις 1/1870-1935/1873 και ευρετήριο συμβολαίων 1870-1873.

Καρούσος, Σπυρίδων

Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Αταλάντης Βέλου Βελόπουλου

 • GR GRGSA-FTH NOT126.01
 • Αρχείο
 • 1852-1853, 1863-1864, 1866-1867, 1869-1872, 1873

Συμβολαιογραφικές πράξεις 2.526/1852 - 2.694/1853 και ευρετήρια συμβολαίων 1852-1853.
Συμβολαιογραφικές πράξεις 1/1863 - 641/1864 και ευρετήρια συμβολαίων 1863-1864.
Συμβολαιογραφικές πράξεις 1.894/1866 - 2.651/1867 και ευρετήρια συμβολαίων 1866-1867.
Συμβολαιογραφικές πράξεις 4.369/1869 - 6.325/1872 και ευρετήρια συμβολαίων 1869-1872.
Συμβολαιογραφικές πράξεις 899-1.079/1873.

Βελόπουλος, Βέλος

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM012.04
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, περιέχει αρχείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας (βιβλία φυδογίκων, βιβλία κρατουμένων και μεταγωγής, αποθήκης και υλικού), της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλίας (βιβλία αδικημάτων και συμβάντων, βιβλία δυνάμεως και υπηρεσίας), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας (βιβλία δυνάμεως και διαχείρισης υλικού), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ελασσόνας (βιβλία δυνάμεως και μισθολόγια οπλιτών), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων (βιβλία δυνάμεως, μισθολόγια και βιβλία διαχείρισης υλικού), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας (βιβλία δυνάμεως, μισθολόγια, βιβλία βιβλιοθήκης και διαχείρισης υλικού).

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αρχείο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GRGSA_LAR ADM012.03
 • Αρχείο
 • 1922 - 2008

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία δυνάμεως, βιβλία υπηρεσίας, βιβλία ειδικοτήτων εφέδρων οπλιτών Χωροφυλακής και βιβλία διαχείρισης αποθηκών και υλικών, κοινοποιήσεις διαταγών και εγκυκλίων.

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM010.08
 • Αρχείο
 • 2006

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει ημερολόγια δημοσίων επενδύσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM010.06
 • Αρχείο
 • 2001 - 2002

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία εγκρίσεων και πληρωμών, ημερολόγιο και βιβλίο υπολόγων και εκδόσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM010.05
 • Αρχείο
 • 1986 - 1999

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, μητρώα υπαλλήλων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM010.04
 • Αρχείο
 • 1985 - 2003

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων, βιβλία υπολόγων, βιβλία προϋπολογισμών - ισολογισμών - απολογισμών, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1989 - 1997

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει βιβλία εγκρίσεων και πληρωμών, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων, βιβλία υπολόγων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1974 - 1993

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα περιέχει ημερολόγια διατακτών, ημερολόγια και βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, στελέχη ενταλμάτων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM015.04
 • Αρχείο
 • 1991 - 2002

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους δανείων και ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ορφανικά επιδόματα, αλληλογραφία και υποδείγματα εντύπων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Λάρισας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1975 - 1996

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αλληλογραφία της υπηρεσίας και δείγματα εντύπων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Λάρισας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.023.001
 • Αρχείο
 • 1988 - 1992

Παραστατικά στοιχεία δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, συστημένων αντικειμένων και ειδικής διαχείρισης.

Ταχυδρομικό Γραφείο Άργους

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1906 - 1987

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό του Τμήματος Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα περιέχει υποθέσεις δωρεών, προικών, κληρονομιών και φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1938 - 1994

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία είσπραξης δημοσίων εσόδων, βιβλία διαχειριστικά, διοικητική νομοθεσία και εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1960 - 1989

Το αρχείο αποτελείται από διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομαρχίας Λάρισας, αλληλογραφία της υπηρεσίας και φακέλους προσωπικού.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM002.03
 • Αρχείο
 • 2000 - 2004

Το αρχείο περιλαμβάνει εκθέσεις εξέτασης αγορανομικών δειγμάτων και ναρκωτικών, έγγραφα σχετικά με τελωνειακές επιτροπές, και αρχεία αναφορών RASFF και RAPEX.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Λάρισας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1962 - 2000

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία και εκθέσεις χημικών αναλύσεων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Λάρισας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM001.10
 • Αρχείο
 • 1997 - 2012

Το αρχείο περιέχει δελτία εργατικών διαφορών, αντίγραφα μηνύσεων και μηνυτήριων αναφορών, παράπονα σωματείων και εργοδοτών, συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM001.09
 • Αρχείο
 • 2005 - 2009

Το αρχείο περιλαμβάνει συμβάσεις απασχόλησης, συμβάσεις εργασίας αλλοδαπών και πίνακες ωρών εργασίας.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM001.08
 • Αρχείο
 • 1987 - 2003

Το αρχείο περιλαμβάνει εκθέσεις τριμερούς συνεργασίας, πίνακες ωρών εργασίας, βιβλία δρομολογίων αυτοκινήτων, βιβλία αδειών Κυριακής και υπερωριακής εργασίας, δελτία ελέγχων και εργατικών διαφορών και αντίγραφα μηνύσεων.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM001.06
 • Αρχείο
 • 1954 - 1993

Αρχειακό υλικό του Τμήματος Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς. Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία και έγγραφα οικονομικής διαχείρισης και βιβλιάρια επαγγελματιών.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM001.05
 • Αρχείο
 • 1948 - 1999

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία αδειών υπερωριακής εργασίας, βιβλία αδειών Κυριακής απασχόλησης, δελτία ελέγχων και εργατικών διαφορών, παράπονα σωματείων και εργοδοτών και αλληλογραφία σχετική με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λάρισας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 16892