Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Συλλογή Ν. Φωκά (Κ130)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή Ν. Φωκά (Κ130)

  • GRGSA-CA- COL139.01
  • Συλλογή
  • 1863-1928

Εξώδικο εμφανιστήριο Θηρεσίας Μπελέτη.
Πίνακας των ιδρυτών της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας.
Επιστολή δημοδιδασκάλου προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την ανάκληση της απόλυσής του λόγω πολιτικών φρονημάτων.