Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Υπηρεσίας Υγείας Πρόνοιας Νομού Πιερίας Κατασκηνώσεις
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Υπηρεσίας Υγείας Πρόνοιας Νομού Πιερίας

  • GR ADM002.02
  • Αρχείο
  • 1950-1979

Το αρχείο αποτελείται από: Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων ανταρτόπληκτων παίδων Βόρειων/ Επαρχιών της Ελλάδος, Απογραφή τυφλών, Δελτία οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, Στατιστικά στοιχεία, Προσφορά σε είδος σε ειδικές κατηγορίες απόρων, Ζητήματα στέγασης, Τεχνικός εξοπλισμός προς διάθεση σε απόρους, Αλληλογραφία, Κατασκηνώσεις, Μισθοδοσία υπαλλήλων, Απολογισμοί συνεργατών/κοινωνικών Λειτουργών, Πιστώσεις -Προϋπολογισμοί πεπραγμένα-απόδοση λογαριασμών και Νομοθεσία.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Πρόνοιας Νομού Πιερίας