Εμφανίζει 19 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γυμνάσια - Δράμα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Παρανεστίου- Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

 • GRGSA-DRA EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1955-1960

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο Γ/σίου Παρανεστίου-Αγγίστας, Πρωτόκολλο, Φάκελος Εισιτήριων Εξετάσεων Ιουλίου 1956-1957, Απορριφθέντες Εισαγωγικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Τάξης, Φάκελος Εισερχόμενων Εγγράφων, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Παρανεστίου - Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU149.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Εξετάσεων

Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU129.01
 • Αρχείο
 • 1960-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Διδαχθείσας Ύλης, Ημερολόγιο Σχολείου, Απουσιολόγιο Γυμνασίου, Βιβλίο Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU151.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Αντίγραφα Πράξεων Εκδόσεων Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Προσοτσάνης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU133.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Προσοτσάνης (Δράμα)

Αρχείο Γυμνασίου Δοξάτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Δοξάτου (Δράμα)

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU145.01
 • Αρχείο
 • 1962-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Τίτλοι Σπουδών Εγγραφής, Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών

Οικονομικό Γυμνάσιο Δράμας