Εμφανίζει 243 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μίλα

 • GR GRGSA-MES EDU253.02
 • Αρχείο
 • 1954- 1978

2 μαθητολόγια, 2 βιβλία γενικών ελέγχων και 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό σχολείο Μίλα

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βερεστιάς

 • GR GRGSA-MES EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1950-1970

βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο υλικού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, φάκελοι με οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό σχολείο Βερεστιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Καστανέας

 • GR GRGSA-MES EDU260.02
 • Αρχείο
 • 1953-1977

2 Μαθητολόγια, 2 Γενικοί Έλεγχοι, 2 Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, 4 Ημερήσιοι Έλεγχοι, 1 Φάκελος με τίτλους σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Καστανέας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU108.02
 • Αρχείο
 • 1952-1981

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1952-1977), βιβλίο ημερήσιου ελέγχου (1980-1981), βιβλίο πράξεων διευθυντή (1972-1978), βιβλίο πράξεων συλλόγου (1953-1973), βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1969), βιβλίο πράξεων μαθητικής κοινότητας (1971), πρακτικά τοπικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1958-1960), γεωγραφικός Άτλας (1928).

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βρυσών

 • GR GRGSA-MES EDU226.01
 • Αρχείο
 • 1909-1993

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο Βρυσών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Καρυοβουνίου

 • GR GRGSA-MES EDU262.02
 • Αρχείο
 • 1951-1980

3 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο προόδου μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Καρυοβουνίου (πρ. Αράχωβας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μουριατάδας

 • GR GRGSA-MES EDU209.01
 • Αρχείο
 • 1905-1977

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μουριατάδας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μύλων

 • GR GRGSA-MES EDU215.01
 • Αρχείο
 • 1945-1980

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μύλων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Περιβολακίων Πυλίας

 • GR GRGSA-MES EDU292.01
 • Αρχείο
 • 1941-1983

μαθητολόγια (1965-1977), γενικοί έλεγχοι (1944-1977), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1941-1982), μητρώο μαθητών (1977-1983), δίπλωμα Ερυθρού Σταυρού προς Δημοτικό σχολείο Περιβολακίων Πυλίας.

Δημοτικό σχολείο Περιβολακίων Πυλίας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πλατανόβρυσης (πρ. Πολαίνας) δ. Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU241.02
 • Αρχείο
 • 1947-1984

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά).

Δημοτικό σχολείο Πλατανόβρυσης (πρ. Πολαίνας, δ. Μεσσήνης)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πλάτσας

 • GR GRGSA-MES EDU256.02
 • Αρχείο
 • 1952-1981

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 4 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο με βαθμολογία μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Πλάτσας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ποταμιάς

 • GR GRGSA-MES EDU101.01
 • Αρχείο
 • 1951-1956

πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, βιβλίο σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου.

Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πύλας

 • GR GRGSA-MES EDU288.01
 • Αρχείο
 • 1935-1988

μαθητολόγια (1935-1977), γενικοί έλεγχοι (1938-1977), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1978-1988), βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών (1977-1988).

Δημοτικό σχολείο Πύλας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Προσηλίου (πρ. Λιασίνοβας)

 • GR GRGSA-MES EDU258.02
 • Αρχείο
 • 1948-1977

3 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 αναλυτικός έλεγχος μαθητών, 1 φάκελος με δικαιολογητικά εγγραφής.

Δημοτικό σχολείο Προσηλίου (πρ. Λιασίνοβας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ρωμανού

 • GR GRGSA-MES EDU272.01
 • Αρχείο
 • 1946-2005

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μητρώου και προόδου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία επιθεώρησης γιατρού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο αθλητικού υλικού, βιβλία οικονομικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Ρωμανού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Σελλά

 • GR GRGSA-MES EDU214.01
 • Αρχείο
 • 1910-1995

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Σελλά

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στέρνας

 • GR GRGSA-MES EDU282.01
 • Αρχείο
 • 1958-2003

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου.

Δημοτικό σχολείο Στέρνας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στασίου

 • GR GRGSA-MES EDU227.01
 • Αρχείο
 • 1912-1983

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Στασίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Χορεύτρας

 • GR GRGSA-MES EDU281.01
 • Αρχείο
 • 1955-1973

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Χορεύτρας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Πύλου - 1ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU077.02
 • Αρχείο
 • 1931-2009

μαθητολόγια (1938-1977), γενικοί έλεγχοι (1938-1977), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1931-2009), βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής (1991).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Πύλου - 1ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1909-1988

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, φάκελος με μισθωτήρια συμβόλαια, τίτλοι σπουδής, πιστοποιητικά κοινότητας Πύλου.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Πύλου - 1ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES EDU185.01
 • Αρχείο
 • 1898-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης, βιβλίο ποινών, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αρφαρών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1899-1949

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων συλλόγου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο σπουδής μαθητών.

Δημοτικό σχολείο αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 5ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Ψαρίου

 • GR GRGSA-MES EDU043.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Ψαρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1903-1980

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρόχειρα συσσιτίου, βιβλία μισθοδοσίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο αντιδιφθεριτικού εμβολιασμού, βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, βιβλίο λοιμωδών νόσων, φάκελος διαφωτιστικών εντύπων, φάκελος εγκυκλίων υγιεινομικής περίθαλψης, φάκελος σχολιατρικής υπηρεσίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1909-1967

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, καθολικό, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Δάρα

 • GR GRGSA-MES EDU220.01
 • Αρχείο
 • 1945-1977

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Δάρα

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - δημοτικού σχολείου (μικτού) Εξωχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU265.01
 • Αρχείο
 • 1911-1986

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ημερήσιος έλεγχος, τίτλοι σπουδής, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Εξωχωρίου

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείο (μικτού) Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES EDU085.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεθώνης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Λογγάς

 • GR GRGSA-MES EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1900-1939

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Λογγάς

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Δροσιάς (πρ. Ζαϊμογλίου)

 • GR GRGSA-MES EDU236.02
 • Αρχείο
 • 1948-1985

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά) δημοτικού σχολείου Βλάσση.

Δημοτικό σχολείο Δροσιάς (πρ. Ζαϊμογλίου)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κάμπου

 • GR GRGSA-MES EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1912-1950

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλος σπουδής (απολυτήριο 1922-1923).

Δημοτικό σχολείο Κάμπου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κρεμμυδίων

 • GR GRGSA-MES EDU296.01
 • Αρχείο
 • 1921-2007

8 μαθητολόγια (1921-2005), 7 γενικοί έλεγχοι (1923-1977), 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1926-1993), 2 βιβλία μητρώου και προόδου (1977-1998),1 βιβλίο πράξεων διδασκόντων (1991-2007), 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1968-2007), 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1968-2000), 1 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (χ.χρ.), 1 ημερολόγιο σχολικής ζωής (2000-2007), 1 βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας (χ.χρ.).

Δημοτικό σχολείο Κρεμμυδίων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Λυκότραφου

 • GR GRGSA-MES EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1906-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, καθολικό, βιβλίο ακίνητης περιουσίας.

Δημοτικό σχολείο Λυκότραφου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μίλα

 • GR GRGSA-MES EDU253.01
 • Αρχείο
 • 1928-1969

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής, 1 κατάσταση εισφοράς μαθητών υπέρ μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό σχολείο Μίλα

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μάνεσι

 • GR GRGSA-MES EDU275.01
 • Αρχείο
 • 1904-2004

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου.

Δημοτικό σχολείο Μάνεσι

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μεταξάδας

 • GR GRGSA-MES EDU100.01
 • Αρχείο
 • 1931-1992

βιβλία μαθητικού συσσιτίου, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλία ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι σχετικοί με συσσίτια, διδακτήριο (κτήριο), τίτλους εγγραφής, σχολικό ταμείο.

Δημοτικό σχολείο Μεταξάδας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μηλέας

 • GR GRGSA-MES EDU263.02
 • Αρχείο
 • 1950-1983

3 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο με βαθμολογία μαθητών, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μηλέας (Μεσσηνία)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES EDU055.03
 • Αρχείο
 • 1950-1977

2 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής,μελέτη αποπεράτωσης διδακτηρίου, 1 φάκ. με σχετικά ανέγερσης διδακτηρίου (κτηρίου).

Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου Λεύκτρου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πηδήματος

 • GR GRGSA-MES EDU191.02
 • Αρχείο
 • 1975-1991

βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας (1981-1985), πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης (1975-1977), βιβλιάριο βιβλιαρίου ταχυδρομικού ταμιευτηρίου (1978-1988), μπλοκ αποδείξεων, βιβλίο εσόδων-εξόδων (1986-1988), αποδείξεις αλλαγής στέγης σχολείου (1991), δελτία στατιστικής (1985-1988), 1 φύλλο της καλαματιανής εφημερίδας "Ελευθερία" (4-6-1988).

Δημοτικο σχολείο Πηδήματος (Μεσσηνία)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πουλιτσίου

 • GR GRGSA-MES EDU242.02
 • Αρχείο
 • 1949-1982

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

Δημοτικό σχολείο Πουλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στούπας

 • GR GRGSA-MES EDU054.03
 • Αρχείο
 • 1946-1997

2 μαθητολόγια, 1 γενικός έλεγχος, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Στούπας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Σχινόλακας

 • GR GRGSA-MES EDU289.01
 • Αρχείο
 • 1959-1973

μαθητολόγια (1959-1973), γενικός έλεγχος (1959-1973), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1959-1973).

Δημοτικό σχολείο Σχινόλακας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 243