Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού Πολιτική, Νεότερη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή μικροταινιών από το Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), Βιέννη

  • Αρχείο
  • 1806-1917

Gesandtschafts - Archiv

Piraus - Athen- 1828-1912, δεσμίδες 4

Staatskanzelei
Diplomatische Korrespondenz

Griechenland, Berichte- 1834-1860, φάκελοι 1
Griechenland, Weisungen- 1834-1860, φάκελος 1
Hofkorrespondenz- 1832-1846, φάκελος 1

Politisches Archiv

Griechenland, Berichte, Veisungen, Varia- 1848-1917, κουτιά 51
Griechenland, Protokolle- 1853-1917, τόμοι 16
Griechenland, Varia- 1806, 1814-1815, 1819-1830, 1832-1833, 1840-1841, 1844, 1847-1860, φάκελοι 6

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού