Εμφανίζει 357 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.002
 • Αρχείο
 • 1872 - 1962

Φάκελοι αλληλογραφίας και διαφόρων πιστοποιητικών, μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών συλλόγου των καθηγητών, πράξεων σχολικής επιτροπής κ.ά.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης

 • EDU071
 • Αρχείο
 • 1874 - 2014

Περιλαμβάνει υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, Μητρώα μαθητών, Βιβλία πράξεων των διδασκόντων, Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, απολυτήριους τίτλους από το σχολικό έτος 1874-1875, όταν λειτουργούσε ως Ελληνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (μετέπειτα Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης).

1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείου Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 49.3
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Ατομικοί φάκελοι συνταξιοδοτηθέντων και αποβιωσάντων εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, επιστατών & καθαριστριών από το 1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείο Αγρινίου)

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείου Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 49.2
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών συνταξιοδοτηθέντων από το 1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας

1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείο Αγρινίου)

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείου Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 49.4
 • Αρχείο
 • 1942-2011

Φάκελοι αλληλογραφίας σχολείων δημοσίων & ιδιωτικών, στοιχεία διδακτηρίων, Εκθέσεις λειτουργίας σχολείων και φροντιστηρίων, φάκελοι προσωπικού, στατιστικά στοιχεία

1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείο Αγρινίου)

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείου Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 49.1
 • Αρχείο
 • 1942-2001

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Καθηγητών, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών-επιστατών-καθαριστριών, φάκελοι μη λειτουργούντων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών & Μέσης Εκπαίδευσης, οικοδιδασκάλων, φροντιστηρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλληλογραφίας, διδακτηρίων και αρχείου Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου Αγρινίου περιέχον Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα, Πρακτικά, αιτήσεις

1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείο Αγρινίου)

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

 • GRGSA-CA- ADM052.01
 • Αρχείο
 • 1986-1989

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία με Διευθύνσεις της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, οργανισμούς (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), Στατιστική Υπηρεσία, που αφορούν παροχή στατιστικών στοιχείων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και για τα σχολικά κτήρια των περιοχών αρμοδιότητας του Γραφείου. Το αρχειακό υλικό είναι μέρος του διοικητικού φακέλου 7 που σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΠΔ. 63/1981) φέρει τίτλο "Στατιστικά στοιχεία" και περιλαμβάνει: απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠΕΠΘ, δελτία κινήσεως προσωπικού, δελτία και πίνακες ΕΣΥΕ, τριμηνιαία στοιχεία απασχολήσεως Υπουργείου Συντονισμού, ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, πάσης φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία και πίνακες, συναφής αλληλογραφία

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 1ο Γραφείο

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM49
 • Αρχείο
 • 1960-2007

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Μηχανογραφικά, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, έγγραφα σχολείων ( 2ο – 4ο – 10ο Γυμνάσιο Βόλου, Τσαγκαράδα, Ζαγορά, Μηλιές κλπ), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Α.Σ.Ε.Π, Αποφάσεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Πρόγραμμα – μέθοδοι – ύλη διδασκαλίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, 1ο Γραφείο

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας - Α΄ και Β΄ Κατωτέρων και Μέσων Σχολών

 • GR GRGSA_LAR EDU254.01
 • Αρχείο
 • 1970 - 1986

Το αρχείο του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας αποτελείται από τα αρχεία των σχολών: Α' Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Λάρισας, Β' Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Λάρισας, Α' Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Λάρισας, Β' Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Λάρισας, 1ο ΤΕΛ Λάρισας και Ιδιωτικές Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βόλου. Καλύπτει τα έτη 1974 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία υλικών και βιβλία της Σχολικής Εφορείας κ.ά., καθώς και 74 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο σε 6 σειρές ανά σχολή και σε κάθε σειρά θεματικά και χρονολογικά.

1ο ΤΕΛ Λάρισας

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU046.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1993

Υπηρεσιακή αλληλογραφία (οικονομικά θέματα, εξωδιδακτικές δραστηριότητες).

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU046.03
 • Αρχείο
 • 1945

Χρηματικά εντάλματα, και 1 στέλεχος (μπλοκ) χρηματικών ενταλμάτων.

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU046.02
 • Αρχείο
 • 1943 - 1984

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία ταμείου (1957-1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βοηθητικού ελέγχου, ανεπίδοτους τίτλους (1943-44), κτηριολογικά θέματα, αλληλογραφία Συλλόγου Γονέων, πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου στις Σέρρες (1964).

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Γραφείου Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM50
 • Αρχείο
 • 1973-2010

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ετήσιες Απογραφές Σχολείων, Δυσλεκτικοί, Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση, έγγραφα σχολείων, ιδιωτική εκπαίδευση, προγράμματα κινητικότητας, συμβάσεις καθαριστριών σχολείου, καταλήψεις, Αγωγή Υγείας, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Βαθμολογία εξετάσεων, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Ευέλικτη Ζώνη.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, 2ο Γραφείο

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Γρεβενών

 • EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Τίτλοι σπουδών, μαθητικές κοινότητες, στατιστικοί πίνακες, αλληλογραφία κ.ά.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Σερρών

 • Αρχείο
 • 1982 - 2019

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία. Στατιστικά στοιχεία, μετακίνηση μαθητών και συλλογικά όργανα.

2ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 2ου Εξαταξίου Γυμνασίου-Λυκείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU283.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 2008

Τη σχολική χρονιά 1939-40 λειτουργεί για πρώτη φορά το Β' γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης ως σχολείο νέου τύπου με 3 τάξεις. Το σχολείο στεγάστηκε προσωρινά στο κτίριο του Α' Γυμνασίου Αρρένων στη γωνία Ηπείρου και Ανθίμου Γαζή. To 1957, προς υποστήριξη του σχολείου, λειτούργησε το Γυμνασιακό Παράρτημα του Β' Γυμνασίου Λαρίσης στους Γόννους. Το 1960 το εκπαιδευτικό σύστημα μεταβάλλεται και καταργείται το 8τάξιο Γυμνάσιο ενώ ιδρύεται το 6τάξιο. Το 1964-65 ψηφίζεται ο Νόμος για την ίδρυση 3ετών Γυμνασίων και Λυκείων. Επίσης, αυτή τη χρονιά το Παράρτημα στους Γόννους μετατρέπεται σε ανεξάρτητο σχολείο. (Το σχολικό έτος 1976-77 το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει εκ νέου και, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η υποχρεωτική εκπαίδευση γίνεται 9ετής σε 6τάξιο Δημοτικό, 3ετές Γυμνάσιο και 3ετές Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) και σε Τεχνικές Σχολές 2 ή 4 εξαμήνων (χωρίς εξετάσεις). Παράλληλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια μετατρέπονται σε μεικτά και η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτά είναι η Δημοτική.) Το Β' Γυμνάσιο λειτούργησε ως Γυμνάσιο Αρρένων μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70. Από το 1981-82 το σχολείο χωρίζεται σε 2ο Γυμνάσιο και 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας.

Το αρχείο του 2ου Γυμνάσιου - Λύκειου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1939 - 2003 και αντικατοπτρίζει όλες τις προαναφερθείσες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ειδικού ελέγχου κ.ά., καθώς και 20 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Β' γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης

Αρχείο 36ου Λυκείου Αθήνας

 • Αρχείο
 • 1982-1988

Βιβλίο επιβολής ποινών. Περιλαμβάνονται εγγραφές ποινών, στις οποίες καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: αριθμός πρακτικού, ημερομηνία, όνομα μαθητή, τόπος, ημέρα, ώρα, μέλη πειθαρχικού συμβουλίου, όνομα εισηγητή ποινής, περιεχόμενο κατηγορίας, απολογία μαθητή, απόφαση συμβουλίου.

36ο Λύκειο Αθήνας

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

 • EDU068
 • Αρχείο
 • 2005 - 2012

Τρεις φάκελοι που αφορούν: Φυσική Αγωγή (εγκύκλιοι, νομοθεσία, αγώνες πρωταθλήματα, σεμινάρια και συνέδρια φυσικής αγωγής), εξωδιδακτικές δραστηριότητες (εγκύκλιοι, νομοθεσία, διδακτικές επισκέψεις, διαγωνισμοί, θεατρικές παραστάσεις), μισθοδοσία (εγκύκλιοι, νομοθεσία, μεταφορές μαθητών, πρόσθετες παροχές).

3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

Αρχείο 3ου Λυκείου Θηλέων Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU284.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1989

Το αρχείο του 3ου Λυκείου Θηλέων αποτελείται από 11 βιβλία και 17 φακέλους το περιεχόμενο των οποίων αντικατοπτρίζει την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Το αρχείο χωρίζεται σε δύο σειρές: Γ΄ Λύκειον Θηλέων Λαρίσης (4 βιβλία) και 6ο Λύκειο Λάρισας (7 βιβλία, 17 φάκελοι). Για τη 2η σειρά βλ. και https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/6-3

3ο Λύκειον Θηλέων Λαρίσης

Αρχείο 4ου Λυκείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1988

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (λειτουργία σχολείου, οικονομικά).

4ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 6ου Λυκείου Αθήνας

 • Αρχείο
 • 1959-1982

Μαθητολόγιο, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, βιβλία ειδικού ελέγχου, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας

6ο Λύκειο Αθήνας

Αρχείο 6ου Λυκείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU284.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1989

Το αρχείο του 6ου Λυκείου Λάρισας αποτελείται από 11 βιβλία και 17 φακέλους το περιεχόμενο των οποίων αντικατοπτρίζει την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Το αρχείο χωρίζεται σε δύο σειρές: Γ΄ Λύκειον Θηλέων Λαρίσης (4 βιβλία) και 6ο Λύκειο Λάρισας (7 βιβλία, 17 φάκελοι). Για την 1η σειρά βλ. και https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/3-6-2

6ο Λύκειο Λάρισας

Αρχείο 6ου Οκτατάξιου Γυμνασίου Αθήνας

 • Αρχείο
 • 1943-1945

Μαθητολόγιο και βιβλίο παρακολουθήσεως εκπαιδευτικών τελών του 6ου Οκταταξίου Γυμνασίου από το 1943 έως το 1945. Περιλαμβάνονται εγγραφές μαθητών κατά σχολικό έτος, στις οποίες καταγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες: αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μαθητή, πιστοποίηση εγγραφής στο μητρώο (δήμος ή κοινότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένος, αριθμός μητρώου, έτος γέννησης, αριθμός και χρονολογία πιστοποιητικού), ηλικία, επάγγελμα πατρός, διεύθυνση, τάξη στην οποία ανήκει, τίτλος εγγραφής, χρόνος εγγραφής, εκπαιδευτικά τέλη πρώτου και δευτέρου τριμήνου (τέλη, αριθμός διπλοτύπου αποδείξεως), παρατηρήσεις.

6ο Οκτατάξιο Γυμνασίου Αθήνας

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Λαρίσης

 • GR GRGSA_LAR EDU005.02
 • Αρχείο
 • 1889 - 1991

Το αρχείο του Α' Γυμνασίου Αρρένων Λάρισας καλύπτει τα έτη 1889 - 1991 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το ως άνω διάστημα. Αποτελείται από 134 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βαθμολόγια, ποινολόγια, βιβλία πράξεων κ.ά., 92 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, καθώς και ένα μεγάλο όγκο αιτήσεων εγγραφών και μετεγγραφών με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των μαθητών.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.007
 • Αρχείο
 • 1841 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης, αποδεικτικών, απογράφης υλικού και απουσιών.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.001
 • Αρχείο
 • 1837 - 1966

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών του συλλόγου των καθηγητών, πρόγραμμα μαθημάτων κ.ά.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης.

 • EDU062
 • Αρχείο
 • 1919 - 1991

Μαθητολόγια, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγια, μισθοδοτικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Τίτλοι Σπουδών.

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης

Αρχείο Αστικού Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης

 • EDU038
 • Αρχείο
 • 1919 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ειδικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Μητρώου Προσωπικού, βιβλία Σχολικής Εφορίας και Μισθολογικών Καταστάσεων

Αστικό Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης

Αρχείο Β΄ Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

 • EDU030
 • Αρχείο
 • 1914 - 1970

Βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πιστοποιητικών Σπουδών, μισθολόγια καθώς και βιβλία οργάνων, σκευών και γενικά ακίνητης περιουσίας του σχολείου.

Β΄ Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER EDU038.11
 • Αρχείο
 • 1989 - 2016

Έγγραφα εκπαιδευτικής νομοθεσίας, έγγραφα εγκυκλίων και αλληλογραφίας οργανωτικού περιεχομένου, έγγραφα στατιστικών στοιχείων, έγγραφα αλληλογραφίας συντονιστών εκπαίδευσης και έγγραφα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1986

4 βιβλία μισθοδοσίας καθηγητών (1925-1967), ατομικοί φάκελοι καθηγητών Ημιγυμνασίου Νιγρίτας (1925-1943), άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, οικονομικά θέματα (1925-1947). Το νεότερο αρχείο (1967-1986) περιλαμβάνει σχέδια εγγράφων καθώς και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γενικό Λύκειο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1982 - 2002

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας με τα σχολεία της αρμοδιότητας του Γραφείου κατάργηση και ίδρυση σχολικών μονάδων, εκθέσεις λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία, εκδρομές.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM52
 • Αρχείο
 • 1950-2008

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Γενικές Εξετάσεις και Εξετάσεις Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. - (Επιτηρητές- επιτροπές-ΕΚ), Καταστάσεις επιτυχόντων – αποτυχόντων, Ιδιωτικές Σχολές, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, μαθητικοί διαγωνισμοί, Ίδρυση – Οργάνωση – Λειτουργία, Καταλήψεις.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM057.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 2004

Το διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας περιλαμβάνει βιβλία και καταστάσεις πτυχιακών εξετάσεων (1971-1990), βιβλία απολυτηρίων εξετάσεων (1980-1990), βιβλίο απολυτηρίων ιδιωτικών σχολών (1981-2003), βιβλίο πτυχίων ιδιωτικών σχολών (μέσων και κατωτέρων) (1972-2004), βιβλίο πτυχίων ΔΜΕΣ (1979-1984), βιβλία πτυχιακών εξετάσεων (1972-1986), βιβλία εξέλιξης διδακτικού προσωπικού (1981) και παράβολα συμμετοχής σε εξετάσεις (2004).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 03 - Μαθηματικών Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Μαρίτσας Γκόνου

 • GR GRGSA-MAG EDU154
 • Αρχείο
 • 2014-2018

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις, Επιμορφωτικές Δράσεις, Διδακτικές Επισκέψεις Σχολείων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 06 - Αγγλικής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Βασιλικής Παπαϊωάννου

 • GR GRGSA-MAG EDU153
 • Αρχείο
 • 2014-2018

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις, Επιμορφωτικές Δράσεις

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικής Συμβούλου ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Αθανασίας Χατζηπαντελή

 • GR GRGSA-MAG EDU156
 • Αρχείο
 • 2014-2018

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, διδακτικές επισκέψεις, Projects, Άδειες, Σεμινάρια, Ημερίδες

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικού Συμβούλου ΠΕ 04 - Φυσικών Επιστημών Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Παναγιώτη Σαραντόπουλου

 • GR GRGSA-MAG EDU155
 • Αρχείο
 • 2011-2018

Υπηρεσιακά έγγραφα, Απολογισμοί-Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Έλεγχος-Έγκριση Εβδομαδιαίων Ωρολόγιων Προγραμμάτων, Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Εγκρίσεις Διδακτικών επισκέψεων και Ερευνητικών Εργασιών

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Σχολικού Συμβούλου ΠΕ 19 - Πληροφορικής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Χαράλαμπου Σταχτέα

 • GR GRGSA-MAG EDU157
 • Αρχείο
 • 2011-2018

Εξερχόμενα, Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, Βιωματικές δράσεις, Διδακτικές επισκέψεις, Ερευνητικές εργασίες, Διάφορα: Οδηγίες, Επιμόρφωση κ.λπ., Σχέδια προγραμματισμού ύλης

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM51
 • Αρχείο
 • 1962-2009

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Επιλογή μαθητών-αθλητών για το ΕΤΑΔ από διάφορα σχολεία του νομού, Σεμινάρια – συνέδρια καθηγητών φυσικής αγωγής, Αθλητικό υλικό.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της υπηρεσίας: διοικητικό αρχείο και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1974

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της υπηρεσίας: διοικητικό αρχείο σχετικό με εξωσχολικό αθλητισμό, σωματεία και ιδιωτικά γυμναστήρια.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Γυμνασίου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU20.1
 • Αρχείο
 • 1917-1980

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Εγγραφής

Γυμνάσιο Αλμυρού

Αρχείο Γυμνασίου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU20.2
 • Αρχείο
 • 1917-1980

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Εγγραφής

Γυμνάσιο Αλμυρού

Αρχείο Γυμνασίου Γαζώρου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (βραβεία-αριστεία μαθητών, αποτελέσματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση).

Γυμνάσιο Γαζώρου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GRGSA-SER EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1991

Βιβλία (φοίτησης - διδασκόμενης ύλης- απουσιολόγια- αιτήσεων- δηλώσεων) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Μακρινούς

 • GRGSA-AIT EDU. 586
 • Αρχείο
 • 1981-2012

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθυντού, Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Μισθολογικού Μητρώου και φάκελος ΙΚΑ εκπαιδευτικών

Γυμνάσιο Κάτω Μακρινούς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 357