Εμφανίζει 7 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Επιχειρήσεις - Αδειοδοτήσεις
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
Αρχείο 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δυτικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δυτικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ακρόπολης
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ακρόπολης
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αρχείο Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
Αρχείο Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
Αρχείο Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Θεσσαλίας
Αρχείο Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Θεσσαλίας