Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ηλεκτρισμός - Ιστορία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή Ιωάννη Καρατζόγλου

  • COL052
  • Συλλογή
  • 9 Σεπτεμβρίου 1889 (Σεφέρ 1305) - 5 Οκτωβρίου 1940

Δύο ντοσιέ με τις συμβάσεις και τα έγγραφα διαιτησίας σχετικά με κατασκευή του τροχιοδρόμου και τον ηλεκτροφωτισμό της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται ΦΕΚ.

Καρατζόγλου, Ιωάννης

Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

  • Αρχείο
  • 1934-1978

Καταστάσεις μισθοδοσίας, αγωγές, απολύσεις, συμβάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις, απολογισμοί έργων, εργολαβικά, εισπράξεις, καθολικά βιοχηχάνων καταναλωτικών, φάκελος Εθνικού Οργανισμού Πολεμιστών, φάκελος κρατουμένων στη Γερμανία, ημερολόγια δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, πρωτόκολλα, κ.ά.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού