Εμφανίζει 65 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Τοπική αυτοδιοίκηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ εσ.) 1968-1987
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ εσ.) 1968-1987
Αρχείο Αποστόλη Αποστόλου
Αρχείο Αποστόλη Αποστόλου
Hare, Ewan John Christian
Hare, Ewan John Christian
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Νομαρχίας Ξάνθης
Αρχείο Νομαρχίας Ξάνθης
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αρχείο Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αρχείο Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αρχείο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
Αρχείο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
Αρχείο Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας
Αρχείο Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας
Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Γρεβενών.
Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Γρεβενών.
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νομαρχίας Κιλκίς
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νομαρχίας Κιλκίς
Αρχείο Ταμείου Γενικών Εσόδων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ταμείου Γενικών Εσόδων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νομαρχίας Πιερίας.
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νομαρχίας Πιερίας.
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
Αρχείο Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Χαλκιδικής
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Χαλκιδικής
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νοσηλείων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νοσηλείων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
Αρχείο Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Νικολάου Μ. Δραγούμη
Αρχείο Νικολάου Μ. Δραγούμη
Αρχείο Κοινότητας Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κοινότητας Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Νέου Πετριτσίου
Αρχείο Κοινότητας Νέου Πετριτσίου
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής
Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής
Αρχείο Κοινότητας Πλατανιάς Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Πλατανιάς Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Πιερίας
Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Πιερίας
Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κοινότητας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης
Αρχείο Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης
Αρχείο Κοινότητας Πηγαδίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Πηγαδίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων
Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων
Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων
Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων
Αρχείο Κοινότητας Θερμών Ξάνθης
Αρχείο Κοινότητας Θερμών Ξάνθης
Αρχείο Κοινότητας Τερπνής
Αρχείο Κοινότητας Τερπνής
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Γέρακα Ξάνθης
Αρχείο Κοινότητας Γέρακα Ξάνθης
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Άνω Μητρουσίου Σερρών
Αρχείο Κοινότητας Άνω Μητρουσίου Σερρών
Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού
Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού
Αρχείο Δήμου Αμπελοκήπων
Αρχείο Δήμου Αμπελοκήπων
Αρχείο Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών
Αρχείο Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοτολογίου του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοτολογίου του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών
Αρχείο Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών
Αρχείο Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αρχείο Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης