Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Βενιζέλος, Ελευθέριος Συνθήκη των Σεβρών, 10 Αυγούστου 1920
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Χάρτης της Νέας Μεγάλης Ελλάδος [Map of the Νew Great Greece]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000441
  • Αρχείο
  • 1920

Γεωπολιτικός χάρτης της Ελλάδας, στον οποίο αποτυπώνονται τα σύνορα της Ελλάδας πριν το 1912, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κατά το 1920.

Εκδότης: Εσπερίας
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Λονδίνο
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [London]