Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913 Χρηματικά εντάλματα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών

  • GRGSA-IAK ADM015.01
  • Αρχείο
  • 1899 - 1915

Ηγεμονικά διατάγματα, μητρώα, βιβλία εσόδων - εξόδων, χρηματικά εντάλματα, πρόσθετος φόρος 3%

Ανώτερη Διεύθυνση Οικονομικών

Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων

  • GRGSA-IAK ADM017.01
  • Αρχείο
  • 1898 - 1913

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, χρηματικά εντάλματα

Διεύθυνση Τελωνείων