Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ102) Νοταριακά - 19ος αι.
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: