Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130) Νοταριακά - 19ος αι. Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: