Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος Σάμος Φαναριώτες
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους" (Χφ211)
"Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων του Οθωμανικού Κράτους" (Χφ211)