Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913 Δικαστικές υποθέσεις
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας

  • GRGSA-IAK ADM006.01
  • Αρχείο
  • 1897 - 1898

Πρακτικά - ψηφίσματα της Διοικητικής Επιτροπείας Σητείας, δικαστικά πρακτικά αναφερόμενα σε υποθέσεις πολιτικές και ποινικές, εκλογητήρια, αλληλογραφία

Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)

  • GRGSA-IAK ADM011.01
  • Αρχείο
  • 1899 - 1915

Αλληλογραφία-πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, μητρώα υπαλλήλων, βιβλία πράξεων, βιβλία διαταγμάτων, βιβλία αδειών απουσίας δικαστικών υπαλλήλων, συμβολαιογραφικές καταστάσεις, καταστάσεις ανακριτικών πράξεων σε κάθε δικαστικό γραφείο, εκθέσεις επιθεωρήσεως λειτουργίας υποθηκοφυλακείων, κ.α.

Ανώτερη Διεύθυνση Δικαιοσύνης