Εμφανίζει 142 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση - Έβρος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 10ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU011
 • Αρχείο
 • 1980-2001

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελος εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.

10ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU035
 • Αρχείο
 • 1983-1994

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μητρώο, βιβλίο περιουσίας, αλληλογραφία, απολογισμοί.

11ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU066
 • Αρχείο
 • 1919-1997

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγια σχολικής ζωής, μισθολόγιο, βιβλία ειδικού έλεγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο ποινολόγιο, βαθμολόγια, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι γραπτών δοκιμίων μαθητών.

1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Διδυμοτείχου

 • EDU133
 • Αρχείο
 • 1975-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου, δικαιολόγησης απουσιών, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία φοίτησης-απουσιολόγια, καρτέλες ατομικών δελτίων.

1ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου (Έβρος)

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU145
 • Αρχείο
 • 1940-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο μισθολόγιο, βιβλίο πράξεων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος έργων, τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Βύσσας

 • EDU086
 • Αρχείο
 • 1929-1987

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο περιουσίας, μητρώο προσωπικού, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους σπουδών, φάκελος διδακτικών περίπατων, βιβλία μαθητικών συσσιτίων.

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας (Έβρος)

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου

 • EDU100
 • Αρχείο
 • 1931-1999

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι στατιστικών στοιχείων.

1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου (Έβρος)

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Βύσσας

 • EDU072
 • Αρχείο
 • 1963-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

1ο Νηπιαγωγείο Νέας Βύσσας (Έβρος)

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Βύσσας

 • EDU087
 • Αρχείο
 • 1950-1995

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλία μαθητικών συσσιτίων.

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας (Έβρος)

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου

 • EDU064
 • Αρχείο
 • 1922-2002

Βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, τεύχη περιοδικού "εκπαιδευτική επιθεώρησις", φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

2ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου (Έβρος)

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU006
 • Αρχείο
 • 1956-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

2ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU062
 • Αρχείο
 • 1967-2001

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

2ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας (Έβρος)

Αρχείο 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

 • EDU146
 • Αρχείο
 • 1947-2002

Φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εγγράφων ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελος εγγράφων προσωπικού.

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

 • EDU135
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία περιουσίας, βιβλία Εμπορικής Σχολής Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, βιβλία μικτού οικονομικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελος εξετάσεων, τεύχη περιοδικών.

3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU114
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία δαμαλισμού-εμβολιασμού, βιβλίο περιουσίας, μισθολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εκθέσεων λειτουργίας, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Βύσσας

 • EDU088
 • Αρχείο
 • 1968-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας (Έβρος)

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU007
 • Αρχείο
 • 1969-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU069
 • Αρχείο
 • 1956-2001

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας (Έβρος)

Αρχείο 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

 • EDU002
 • Αρχείο
 • 1982-1992

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος κτιριολογικού-στεγαστικού, φάκελοι γραπτών δοκιμίων μαθητών.

4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU001
 • Αρχείο
 • 1945-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία διδασκόμενης ύλης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι τίτλων εγγραφής.

4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU142
 • Αρχείο
 • 1985-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας (Έβρος)

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU057
 • Αρχείο
 • 1944-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, μητρώο νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής.

5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 5ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU013
 • Αρχείο
 • 1967-1999

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

5ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU053
 • Αρχείο
 • 1949-2006

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία δαμαλισμού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, φάκελος κτιριακού.

6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU124
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU017
 • Αρχείο
 • 1969-1992

Βιβλίο πράξεων, βιβλίο ημερήσιου έλεγχου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο νοσηρότητας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

8ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU009
 • Αρχείο
 • 1973-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

8ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU055
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο ταμείου, μητρώο νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Αρχείο Γυμνασίου Κυπρίνου

 • EDU137
 • Αρχείο
 • 1977-2001

Βιβλία ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Γυμνάσιο Κυπρίνου (Έβρος)

Αρχείο Γυμνασίου Πέπλου

 • EDU130
 • Αρχείο
 • 1978-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων.

Γυμνάσιο Πέπλου (Έβρος)

Αρχείο Γυμνασίου Φερών

 • EDU089
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο, βιβλίο μισθολογίου.

Γυμνάσιο Φερών (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άβαντα

 • EDU049
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος αποφάσεων ΠΥΣΠΕ.

Δημοτικό Σχολείο Άβαντα (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άρζου

 • EDU083
 • Αρχείο
 • 1936-1994

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, τεύχη περιοδικού "ΛΑΜΨΙΣ", βιβλίο πανθρακικό λεύκωμα.

Δημοτικό Σχολείο Άρζου (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδέλλας

 • EDU129
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αισύμης

 • EDU051
 • Αρχείο
 • 1962-2001

Βιβλίο πρωτοκόλλου, μητρώο προσωπικού, βιβλία ταμείου, βιβλίο δαμαλισμού, απολογισμοί.

Δημοτικό Σχολείο Αισύμης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασπρονερίου

 • EDU126
 • Αρχείο
 • 1960-1992

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρύσσης

 • EDU139
 • Αρχείο
 • 1958-1980

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Βρύσσης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλήνης

 • EDU112
 • Αρχείο
 • 1961-1979

Βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαδιάς

 • EDU041
 • Αρχείο
 • 1940-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, δελτία εισαγωγής τροφίμων, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δικαίων

 • EDU119
 • Αρχείο
 • 1946-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Δικαίων (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δόξας

 • EDU134
 • Αρχείο
 • 1943-1993

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Δόξας (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ελαίας

 • EDU081
 • Αρχείο
 • 1927-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, απολογισμοί, μητρώα, τίτλοι εγγραφής.

Δημοτικό Σχολείο Ελαίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ελληνοχωρίου

 • EDU118
 • Αρχείο
 • 1947-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλία ημερήσιου έλεγχου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζώνης

 • EDU111
 • Αρχείο
 • 1967-1988

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μητρώο προσωπικού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Ζώνης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θεραπειού

 • EDU110
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Θεραπειού (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θουρίου

 • EDU085
 • Αρχείο
 • 1953-2005

Μητρώο προσωπικού, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Θουρίου (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κίρκης

 • EDU038
 • Αρχείο
 • 1960-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο γενικού έλεγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο νοσηρότητας.

Δημοτικό Σχολείο Κίρκης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβύλης

 • EDU093
 • Αρχείο
 • 1924-1993

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, μητρώο συνεταίρων σχολικού συνεταιρισμού, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, λευκώματα-άλμπουμ με φωτογραφίες.

Δημοτικό Σχολείο Καβύλης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστανιών

 • EDU071
 • Αρχείο
 • 1919-1979

Βιβλίο πράξεων, μαθητολόγια, ημερολόγια σχολικής ζωής, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό Σχολείο Καστανιών (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κομάρων

 • EDU074
 • Αρχείο
 • 1950-2009

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Κομάρων (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοτρωνιάς

 • EDU042
 • Αρχείο
 • 1954-1982

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνιάς (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κριού

 • EDU120
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Κριού (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κυπρίνου

 • EDU107
 • Αρχείο
 • 1946-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Κυπρίνου (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεπτής

 • EDU078
 • Αρχείο
 • 1932-1992

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο υλικού, βιβλίο μαθητικού συσσιτίου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Λέπτης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

 • EDU044
 • Αρχείο
 • 1923-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάκρης

 • EDU131
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Μάκρης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μέστης

 • EDU132
 • Αρχείο
 • 1945-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Μέστης (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου

 • EDU039
 • Αρχείο
 • 1946-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταξάδων

 • EDU127
 • Αρχείο
 • 1948-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέπλου

 • EDU104
 • Αρχείο
 • 1958-1987

Βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Πέπλου (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου

 • EDU076
 • Αρχείο
 • 1978-2003

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής, βιβλίο περιουσίας, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου (Έβρος)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 142