Εμφανίζει 408 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Συμβόλαια - Ευρετήρια
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους

 • GR GSA-ARG ΣΥΜΒ.003.001
 • Αρχείο
 • 1902 - 1998

Συμβολαιογραφικές πράξεις, κατασχετήρια - πλειστηριασμοί κ. ά. των εξής συμβολαιογράφων Άργους: 1) Ηλία Σωτηρόπουλου, 2) Νικολάου Οικονομόπουλου, 3) Σωκράτη Κιτζίρη, 4) Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου, 5) Παναγιώτου Καρζή, 6) Επαμεινώνδα Καλλιάρχη, 7) Ευάγγελου Μουσταΐρα, 8) Δημητρίου Γ. Κιτσόπουλου, 9) Σοφίας Κάππου-Μπαρλιά, 10) Παναγούλας Τζαβέλλα, 11) [Στυλιανού] Σαλεσιώτη, 12) Πέτρου Θωμόπουλου και 13) Αικατερίνης Καλαλά.

Σωτηρόπουλος, Ηλίας

Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους

 • GR GSA-ARG ΣΥΜΒ.002.001
 • Αρχείο
 • 1859 - 1919

Πράξεις και ευρετήρια των συμβολαιογράφων Άργους: 1) Προκοπίου Παπαδόπουλου, 2) Κωνσταντίνου Σαλωνιτόπουλου, 3) Δημητρίου Κιτσόπουλου, 4) Θεοφάνους Κατσάμβα, 5) Μιχαήλ Παπαμιχαλόπουλου, 6) Νικολάου Ευσταθόπουλου, 7) Αναγνώστη Μανουσάκη, 8) Βασιλείου Μούλου, 9) Θεοφάνους Αγγελόπουλου, 10) Γεωργίου Κορδοπάτη, 11) Γεωργίου Μέντζα, 12) Αναστασίου Νώτη και 13) Παναγιώτη Γιαννίτζη.

Παπαδόπουλος, Προκόπιος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αδαμαντίνης Μανωλίδου-Κοντού

 • GRGSA-KER NOT. 5.1
 • Αρχείο
 • 1940-1975

Συμβόλαια, ευρετήρια συμβολαίων, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων, αλφαβητικά ευρετήρια διαθηκών, απόγραφα εκτελεστά, πρωτόκολλα εισερχομένων-εξερχομένων, ημερολόγια στατιστικής, βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων, βιβλία εσόδων-εξόδων, δημόσιες διαθήκες, μυστικές διαθήκες του συμβολαιογράφου Κερκύρας Γεωργίου Ι. Μοναστηριώτη.

Μοναστηριώτης, Γεώργιος Ι.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Βοντετσιάνου

 • GRGSA-KER NOT. 1.1
 • Αρχείο
 • 1836-1942

Συμβόλαια, ευρετήρια συμβολαίων, απόγραφα εκτελεστά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διαθήκες, ευρετήρια διαθηκών, εκτίμηση και διανομή περιουσιών, βιβλία εσόδων – εξόδων, δανειοδοσίες, εκθέσεις παρακαταθηκών, αλφαβητικά ευρετήρια διαμαρτυρήσεων συναλλαγματικών, πρωτόκολλα στατιστικής, εγγραφές προικών, εξώδικα των συμβολαιογράφων Κερκύρας Αλβάνα Αχιλλέως, Δαβερώνα Μιχαήλ, Δαφνή Κωνσταντίνου, Ζερβόπουλου Πανταζή, Κορίκη Νικολάου, Κουλούρη Γεωργίου και Σπυρίδωνος, Κουτζουβέλη Αντωνίου, Μεταλληνού Βασιλείου, Μοναστηριώτη Γεωργίου και Ιωάννη, Μπαρμπάτου Λιτερίου, Μπογιάκη Πέτρου, Οικονόμου Δημητρίου, Παπάκη Αντωνίου, Πετσάλη Σπυρίδωνος, Τριαντάφυλλου Χριστόδου-λου, Τρύφωνα Αναστασίου, Γερασίμου και Γεωργίου, Φέρρου Ηλιού, Φωκά Αντωνίου καθώς και κατάλοιπα των Χρ. Κόκκινου και Σπ. Μουρίκη.

Αλβάνας, Αχιλλέας

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Πουλιάση-Αργαλιά

 • GRGSA-KER NOT. 9.2
 • Αρχείο
 • 19ος - 20ος αι.

Ευρετήρια και πράξεις των συμβολαιογράφων Λευκίμμης: Θ. Ζερβού (1-7), Ι. Μοναστηριώτη (1-65 και 601-844), Γ. Κουτρούλη (1-3 και ευρετήρια 1-3), Σπ. Κουλούρη (131-228, 1014-1468), Στεφ. Ζερβού (145-235).

Ζερβός, Θ.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Πουλιάση-Αργαλιά

 • GRGSA-KER NOT. 9.1
 • Αρχείο
 • 19ος - 20ος αι.

Συμβόλαια, ευρετήρια, ευρετήρια διαθηκών των συμβολαιογράφων Λευκίμμης: Ευσταθίου Ζερβού (18 Φ. και 13 ευρετήρια), Γ. Κουτρούλη (13.100 συμβόλαια και 29 τόμοι), Τζ. Καββαδία (10.576 συμβόλαια, 22 τόμοι και 6 ευρ.), Δ. Κουρή (5782 συμβόλαια και 3 ευρετήρια), Κάντα Σ.Ι. (17 τόμοι και 3 ευρετήρια), Γ. Βούλγαρη (10 τόμοι και 6 ευρετήρια), 10 τόμοι με πράξεις συμβολαιογραφούντων ειρηνοδικών και 7 ευρετήρια.

Ζερβός, Ευστάθιος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρου Πετσάλη

 • GRGSA-KER NOT. 3.1
 • Αρχείο
 • 1855-1949

Συμβόλαια, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων, απόγραφα εκτελεστά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πραγματογνωμοσύνες περιουσιών, βιβλία στατιστικής, διαθήκες, μυστικές διαθήκες, ευρετήρια διαθηκών, δικογραφίες πλειστηριασμών, εξώδικα εμφανιστήρια, εγγραφαί προικών, εξουσιοδοτήσεις, αποβιωτήρια, βιβλία εσόδων και εξόδων των συμβολαιογράφων Κερκύρας Αλαμάνου Σπυρίδωνος, Αμποάφ Ιακώβου, Δεμαρία Σπυρίδωνος, Δετζώρτζη Ευγενίου, Λιόπουλου Γερασίμου, Πηγή Γεωργίου, Ροδίτη Ιωάννου, Σαούλη Κωνσταντίνου, Τζαλλάπα Πέτρου, Τησαρχόντου Δημητρίου και Τριβόλη Νικολάου.

Αλαμάνος, Σπυρίδων

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ανδρονίκης Μπάκολη-Σπανού

 • GRGSA-KER NOT. 6.1
 • Αρχείο
 • 1953-1973

Συμβόλαια, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων, ευρετήρια διαθηκών, φάκελοι πλειστηριασμών, δημόσιες (και μυστικές) διαθήκες, βιβλίο ταμείου και βιβλίου πλειστηριασμών του συμβολαιογράφου Κερκύρας Μιλτιάδη Ν. Πηγή.

Πηγής, Μιλτιάδης Ν.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αντώνη Αντωνάκα

 • NOT013.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1964

Συμβόλαια 1 - 4438 (διαμαρτυρικά, πληρεξούσια, πράξεις, πωλητήρια, αγοραπωλησίες, ανακλήσεις, προικοσύμφωνα, μισθωτήρια, αποδοχή κληρονομιάς, αποδοχές κληρονόμων, υποθήκες, αποδοχή δωρεάς, συμφωνητικά, διαθήκες, ευρετήριο, εκθέσεις επιθεωρήσεως, βιβλίο συμβολάιων, βιβλίο διαθηκών κλπ)

Αντωνάκας, Αντώνης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αντώνη Αντωνιάδη

 • NOT014.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1966

Συμβόλαια 1 - 17889 (αγοραπωλησίες, πράξεις συμβιβασμού, πληρεξούσια, μισθωτήρια, εγγυοδοτήσεις, εξοφλήσεις, προικοσύμφωνα, δηλώσεις, μισθοδοτικά, πωλητήρια, μεταβιβάσεις, ενυπόθηκα δάνεια, λύσεις μισθώσεως, διαθήκες, ευρετήρια, βιβλίο διαθηκών, πράξεις, δάνεια, μισθωτικά, πίνακες συμβάσεων εξαγοράς ακινήτων και εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καταστάσεις υλικών αποθήκης, καταστάσεις ζέυξεως των γεννητριών και διανομής εκ του εργοστασίου, καταστάσεις οργάνων ζεύξεως υποσταθμών, καταστάσεις δικτύων υψηλής και χαμηλής τάσεως κλπ)

Αντωνιάδης, Αντώνης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αποδοτίας Γεωργίου Χρ. Γιαννακόπουλου

 • GRGSA-AIT NOT. 39
 • Αρχείο
 • 1934-1950

Σειρά συμβολαίων του συμβολαιογράφου Αποδοτίας Γεωργίου Χρ. Γιαννακόπουλου, αρ. 1-3913 & Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο ετών 1934-1937

Συμβολαιογράφος Αποδοτίας Γεώργιος Χρ. Γιαννακόπουλος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αποδοτίας Νικολάου Δημόπουλου

 • GRGSA-AIT NOT. 40
 • Αρχείο
 • 1934-1967 (1985)

Σειρά συμβολαίων του συμβολαιογράφου Αποδοτίας Νικολάου Χαραλ. Δημόπουλου αρ. 3914-8142, Μηνιαίες Καταστάσεις συμβολαίων προς Οικονομική Εφορεία, Αριθμητικό Ευρετήριο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερολόγια Στατιστικής συμβολαίων

Συμβολαιογράφος Αποδοτίας Νικόλαος Δημόπουλος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αρμάνδου Αλιβιζάτου

 • NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1911 - 1916

Συμβόλαια 1 - 1216 (αγροπωλητήρια, διαμαρτυρικά, πληρεξούσια, μισθωτήρια, πωλητήρια, εξοφλητικά, καταθέσεις τίτλων, προικοσύμφωνα, πράξεις, διαθήκες, ευρετήρια, δηλώσεις συμβιβαστικά κλπ)

Αλιβιζάτος, Αρμάνδος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αταλάντης Αποστόλου Ντέβα

 • GRGSA-FTH NOT144.01
 • Αρχείο
 • 1915-1956

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1/1915-21.544/1956, ευρετήρια συμβολαίων 1915-1956, βιβλίο διεκπεραιώσεως, βιβλία στατιστικής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και ημερολόγιο στατιστικής μεταγραφών.

Ντέβας, Απόστολος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Γεωργίου Ζωχιού

 • GRGSA-KER NOT. 2.1
 • Αρχείο
 • 1920-1956

Συμβόλαια, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων, ευρετήρια διαθηκών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγια στατιστικής, εκδιδόμενα απόγραφα, βιβλίο μεταγραφής μετοχών Α.Ε., διαθήκες κοινοφελών σκοπών του συμβολαιογράφου Κερκύρας Κωνσταντίνου Σ. Αλαμάνου.

Αλαμάνος, Κωνσταντίνος Σ.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημήτριου Καββαδία

 • NOT008.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1962

Συμβόλαια 1 - 1861 (πληρεξούσια, ενυπόθηκα δάνεια, εξοφλητικά, διαθήκες, πωλητήρια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, εγγυοδοτικά, διαμαρτυρικά, μισθωτήρια, δάνεια, δηλώσεις, μισθωτικά, συμφωνητικά, βιβλίο αληλογραφίας, ευρετήρια κλπ)

Καββαδίας, Δημήτριος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημήτριου Πουλάκου

 • NOT006.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1936

Συμβόλαια 1 - 4800 (πληρεξούσια, μισθωτήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, αγοραπωλησίες, εξοφλητικά, διαμαρτυρικά, πράξεις, συμφωνητικά, εγγυοδοτικά, δάνεια, ευρετήρια, βιβλίο στατιστικής κλπ)

Πουλάκος, Δημήτριος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημητρίου Αγορόπουλου

 • GRGSA-MAG NOT1.2
 • Αρχείο
 • 1882, 1901, 1923-1944

Συμβόλαια, Ευρετήρια Αλφαβητικά, Ευρετήρια Χρονολογικά, Λυτά Συμβόλαια, Βιβλία Στατιστικής Συμβολαίων – Τελών & Δικαιωμάτων

Αγορόπουλος, Δημήτριος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ελένης Ασμάνη

 • GRGSA-CYC NOT003.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1900

Συμβολαιογραφικές πράξεις των εξής συμβολαιογράφων:
Κωνσταντίνου Αγγελίδη (1-27213) έτη 1849 - 1867,
Ιωάννη Αθανασίου (1-15925) έτη 1858-1880,
Ιωάννη Αλεξόπουλου (1-1345) έτη 1904-1908,
Αντωνίου Αλμπέρτη (1-3800) έτη 1853- 1864
Νικολάου Βάου (1-196) 1894
Στυλιανού Βερώνη (1-223),
Αντωνίου Βιδάλη (1-4782) έτη 1892-1898,
Αντωνίου Βιτάλη (1-6188) ἐτη 1881-1905,
Χρήστου Βιτάλη (1-1537), έτη 1904-1906,
Γεωργίου Δαλέζιου (1-853) έτη 1908-1912,
Γεράσιμου Ζαβού (1-10503) έτη 1869-1891,
Ευσταθίου Ζαχαρόπουλου (1-18734) έτη 1882-1908,
Ιωάννη Ιγγλέση (1-532) [1843],
Μιχαήλ Ιωαννόπουλου (1-2053) έτη 1843-1845,
Νικολάου Μακρυωνίτη (1-4042 και 1-5454) [έτη 1855-1881;;;]
Ιωάννη Μυριαγκόπουλου (1-1957) έτη 1894-1897,
Κωνταντίνου Μώραλη (1-7196) έτη 1835 ή 1836 - 1843,
Αλεξάνδρου Ναύτη (1-915) έτη 1891-1894,
Τζώρτζη Νικολάου (1-3166) έτη 1868-1871,
Πέτρου Πολύδωρου (1-22986) έτη 1861-1891,
Σ. Ποπολάνου (1-491) έτη 1874-1876,
Στέφανου Προβελέγγιου (1-108 και 1-180) [ έτη 1905-1912;;;],
Ιωάννη Ραφαλέτου (1-4382) έτη 1880-1894,
Αντωνίου Ρενουάρδου (1-10600 ) έτη 1853-1871,
Δημητρίου Σαλούστρου (1-3651) έτη 1906-1912,
Νικολάου Σίμου (1-9153) έτη 1892-1915
Παναγιώτη Σκαμβούγιερα (1-35), 1903
Χρήστου Στεκούλη (1-2842), 1908-1918
Αντωνίου Φραγκιά (1-1947 και 1-93) έτη 1887-1896 και 1900-1902,
Ιωάννη Χριστοδουλου (1-13400) έτη 1846-1860

Ευρετήρια των συμβολαιογράφων: Κ. Αγγελίδη, Α. Βιδάλη, Χ. Βιδάλη, Ν. Δαλέζιου, Γ. Ζαβού, Ε. Ζαχαρόπουλου, Ν. Μακρυωνίτη, Κ. Μώραλη, Α. Ναύτη, Π.Πολύδωρου, Α. Ρενουάρδου, Ν. Σίμου, Π. Σκαμβούγερα, Χ. Στεκούλη καθώς και ευρετήρια του Ειρηνοδίκου Σύρου (Ρενουάρδου και Μακρυωνίτη). Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος ευρετηρίων.

Ασμάνη, Ελένη

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ελισάβετ Σαμαρίδου

 • NOT012.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1980

Ευρετήριο συμβολαίων συμβολαιογράφων Ν. Παπαδάκη, Δ. Πουλάκου και Α. Αντωνιάδη, δικογραφίες πλειστηριασμών, διαθήκες συμβολαιογράφων Μολίνου, Καββαδία και Αλεβιζάτου, πληρεξούσια κληρονόμων, πιστοποιητικά, στοιχεία προικοσυμφώνων, πίνακας ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Περάματος Γέρας, αναλυτικές καταστάσεις προσωπικού Ανωνύμου Ηλεκτρικής Εταιρείας Μυτιλήνης, καταστάσεις υλικοαποθηκών κλπ

Σαμαρίδου, Ελισάβετ

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ευστράτιου Μολίνου

 • NOT009.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1933

Συμβόλαια 1 - 14328 (αγοραπωλησίες, πληρεξούσια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, μισθωτήρια, πράξεις, ενυπόθηκα δάνεια, εγγυοδοτικά, συμβιβασμοί, διαθήκες, υποθήκες, ανακλήσεις κληρονομικότητας, μισθοδοτικά, εργολαβικά, καταθέσεις, πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, συμβιβασμοι, τροποποιήσεις συμβολαίων, ευρετήρια, βιβλίο γραμματίων και απογραφών, βιβλίο στατιστικών στοιχείων (πλειστηριασμοί, διαθήκες, συστάσεις εταιρειών, διαλύσεις εταιρειών, απλές αγοραπωλησίες ακινήτων κλπ) κλπ)

Μολίνος, Ευστράτιος

Αρχείο συμβολαιογράφου Ζίχνης Σερρών Κωνσταντίνου Παπαδήμα

 • GRGSA-SER NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1945

Βιβλίο Ευρετήριο καταχώρησης Συμβολαίων, βιβλίο Ευρετήριο καταχώρησης διαθηκών του συμβολαιογράφου Παπαδήμα αλλά και του συμβολαιογράφου Φυλλίδας Ταμβακά και συμβόλαια.

Συμβολαιογράφος Ζίχνης Σερρών Κωνσταντίνος Παπαδήμας

Αρχείο Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Δικαιοφύλακα

 • GRGSA-IAM- NOT011
 • Αρχείο
 • 1914 - 1952

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-19503. Ευρετήριο συμβαλλομένων γα τις πράξεις 5037/9.7.1920 έως και 11815/16.8.1928. Συμβολαιογραφικό βιβλίο δικαιοπρακτούντων αλλοδαπών. Βιβλίο με αλφαβητική σειρά καταχώρησης πράξεων από το 1926 έως και το 1952.

Δικαιοφύλακας, Βασίλειος

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κατσικέα

 • GRGSA-IAM- NOT007
 • Αρχείο
 • 7/2/1927 - 3/10/1959

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-23806, ευρετήρια συμβολαίων και διαθηκών, βιβλίο απογράφων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικά ευρετήρια.

Κατσικέας, Γεώργιος του Αριστείδη

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κίμωνος Κασιμάτη

 • GRGSA-IAM- NOT005
 • Αρχείο
 • 4/3/1926 - 21/2/1939

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-8099, ευρετήρια συμβολαίων, βιβλία εξερχομένων εγγράφων και διεκπεραιώσεως, βιβλίο απογράφων, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικό ευρετήριο.

Κασιμάτης, Κίμων του Κωνσταντίνου

Αρχείο Συμβολαιογράφου Θωμά Κωνσταντινίδη - Γιώβη

 • GRGSA-IAM- NOT013
 • Αρχείο
 • 1928 - 1969

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1- 40.008, χωρίς συνημμένες κατόψεις και τοπογραφικά. 9 ευρετήρια συμβολαίων και 2 βιβλία πρωτοκόλλου.

Συμβολαιογράφος Κωνσταντινίδης - Γιώβης Θωμάς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 408