Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Πρακτικά Συμβουλίων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

  • GR ADM007.01
  • Αρχείο
  • 1953-1990

Περιλαμβάνει : Πίνακες, Αιτήσεις και Μητρώα Εκπαιδευτικών, Επετηρίδες δασκάλων, Εκθέσεις επιθεωρήσεων, Ατομικούς φακέλλους εκπαιδευτικών, Πρακτικά συμβουλίων, Πράξεις ΠΥΣΔΕ, Μισθολογικά Μητρώα, Δάνεια και Χορηγήσεις επιδομάτων, Καταστάσεις υπερωριακής αποζημίωσης, παραστατικά στοιχεία, απογραφικά δελτία, Αρχείο εκκαθάρισης, Διδασκαλικό Βήμα, Εγκυκλίους, Εξερχόμενα έγγραφα.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας