Εμφανίζει 81 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ιστορία, Τοπική - Δράμα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Δράμας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Δράμας
Αρχείο Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δράμας
Αρχείο Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δράμας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας
Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Κώδικας Κοινότητας Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας
Κώδικας Κοινότητας Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας
Συλλογή εγγράφων του Μέγα Κινηματογράφου Δράμας
Συλλογή εγγράφων του Μέγα Κινηματογράφου Δράμας
Συλλογή συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού καλλιεργητών Προσοτσάνης
Συλλογή συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού καλλιεργητών Προσοτσάνης
Συλλογή εγγράφων εμπόρων υφασμάτων Δράμας
Συλλογή εγγράφων εμπόρων υφασμάτων Δράμας
Συλλογή επιστολόχαρτων εμπόρων υφασμάτων και νεωτερισμού Δράμας
Συλλογή επιστολόχαρτων εμπόρων υφασμάτων και νεωτερισμού Δράμας
Συλλογή τουριστικών φωτογραφιών Νομού Δράμας
Συλλογή τουριστικών φωτογραφιών Νομού Δράμας
Συλλογή επιστολών εμπόρων Δράμας
Συλλογή επιστολών εμπόρων Δράμας
Συλλογή δικογραφιών εμπόρων Δράμας
Συλλογή δικογραφιών εμπόρων Δράμας
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας
Συλλογή εταιρείας διανομής κινηματογραφικών ταινιών στη Δράμα
Συλλογή εταιρείας διανομής κινηματογραφικών ταινιών στη Δράμα
Πιστοποίηση Βουλγαρικής Διοίκησης Φωτολίβους Δράμας
Πιστοποίηση Βουλγαρικής Διοίκησης Φωτολίβους Δράμας
Συλλογή Δημητρίου Βαρδαλή
Συλλογή Δημητρίου Βαρδαλή
Συλλογή εγγράφων Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας "Ελπίς"
Συλλογή εγγράφων Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας "Ελπίς"
Έγγραφα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας και Περιχώρου
Έγγραφα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας και Περιχώρου
Συλλογή φυλλαδίων Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Συλλογή φυλλαδίων Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Επιστολή Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Επιστολή Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου Κυράτσου
Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έγγραφα 9ου Συντάγματος Πεζικού Δράμας
Έγγραφα 9ου Συντάγματος Πεζικού Δράμας
Υπόμνημα Δημάρχου Δράμας
Υπόμνημα Δημάρχου Δράμας
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α. & Ν. Ζιώγα
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α. & Ν. Ζιώγα
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α & Ν Ζιώγα
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α & Ν Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο δικηγόρου Ατανάς Σλάβοφ
Αρχείο δικηγόρου Ατανάς Σλάβοφ
Αρχείο δικηγόρου Ατανάς Σλάβοφ
Αρχείο δικηγόρου Ατανάς Σλάβοφ
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
Αρχείο Συλλόγων και Σωματείων Νομού Δράμας
Αρχείο Συλλόγων και Σωματείων Νομού Δράμας
Αρχείο Συνεταιριστικού Εργοστασίου Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΚΟΒΕ) Α.Ε.
Αρχείο Συνεταιριστικού Εργοστασίου Κονσερβοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΚΟΒΕ) Α.Ε.
Συλλογή εγγράφων του εργοστασιάρχη Ευδόκιμου Παπαϊωάννου
Συλλογή εγγράφων του εργοστασιάρχη Ευδόκιμου Παπαϊωάννου
Υπόμνημα της Κοινότητας Καταφύτου
Υπόμνημα της Κοινότητας Καταφύτου
Αποφάσεις του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Νομού Δράμας
Αποφάσεις του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης Νομού Δράμας
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Βορείου Ελλάδος
Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Βορείου Ελλάδος
Αποφάσεις Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αποφάσεις Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Έγγραφα του Συνδέσμου "Φίλοι Στρατού Δράμας"
Έγγραφα του Συνδέσμου "Φίλοι Στρατού Δράμας"
Έγγραφα συνεδριάσεων Εθνικού Κόμματος "Χιτών" Δράμας
Έγγραφα συνεδριάσεων Εθνικού Κόμματος "Χιτών" Δράμας
Απόφαση του Εμποροδικείου Δράμας
Απόφαση του Εμποροδικείου Δράμας
Συμφωνητικό της Εμπορικής Εταιρείας Χέλμης Α. & ΣΙΑ
Συμφωνητικό της Εμπορικής Εταιρείας Χέλμης Α. & ΣΙΑ
Επιστολικό δελτάριο του Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου
Επιστολικό δελτάριο του Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου
Επιστολές εμπόρου Ιωάννη Πέτσα
Επιστολές εμπόρου Ιωάννη Πέτσα
Επιστολές του ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεροφράκτη Δράμας
Επιστολές του ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεροφράκτη Δράμας
Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους
Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους
Αρχείο Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Αρχείο Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"
Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"
Συλλογή Βασιλείου Σιδηρόπουλου
Συλλογή Βασιλείου Σιδηρόπουλου
Αρχείο Αθανασίου Κάζη
Αρχείο Αθανασίου Κάζη
Διαφημιστικά και αφίσες
Διαφημιστικά και αφίσες
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
Χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
Συλλογή χαρτών Νομού Δράμας
Συλλογή χαρτών Νομού Δράμας
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Πλατανιάς Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Πλατανιάς Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Πηγαδίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Πηγαδίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Τσατάλτζας (Χωριστής) Δράμας
Αρχείο κοινοτήτων Νομού Δράμας
Αρχείο κοινοτήτων Νομού Δράμας
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Ιωάννη Σπήλιου Τογαντζή
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Ιωάννη Σπήλιου Τογαντζή
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Εμμανουήλ Μαρκάκι
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Εμμανουήλ Μαρκάκι
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Βασιλείου Δημητρέσσα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Βασιλείου Δημητρέσσα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Μανούσου Χατζηγρηγόρη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Μανούσου Χατζηγρηγόρη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Ευσταθίου Ζουλούμη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Ευσταθίου Ζουλούμη
Φύλλο της εφημερίδας "Αναγέννησις" Δράμας
Φύλλο της εφημερίδας "Αναγέννησις" Δράμας
Αρχείο Επισκοπής Νευροκοπίου
Αρχείο Επισκοπής Νευροκοπίου
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας