Εμφανίζει 168 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση - Δράμα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU151.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Αντίγραφα Πράξεων Εκδόσεων Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας

Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU150.01
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Έγγραφα Σχολικής Εφορείας

Λύκειο Αρρένων Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU149.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Εξετάσεων

Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας

Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU145.01
 • Αρχείο
 • 1962-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Τίτλοι Σπουδών Εγγραφής, Βιβλίο Πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών

Οικονομικό Γυμνάσιο Δράμας

Αρχείο Λυκείου Δοξάτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Σχολική Εφορεία

Λύκειο Δοξάτου (Δράμα)

Αρχείο Γυμνασίου Δοξάτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Δοξάτου (Δράμα)

Αρχείο Γυμνασίου Προσοτσάνης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU133.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Προσοτσάνης (Δράμα)

Αρχείο Ιδιωτικού Λυκείου Καλαμπακίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU130.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Μαθητολογίου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών

Ιδιωτικό Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU129.01
 • Αρχείο
 • 1960-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Διδαχθείσας Ύλης, Ημερολόγιο Σχολείου, Απουσιολόγιο Γυμνασίου, Βιβλίο Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Παρανεστίου- Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

 • GRGSA-DRA EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1955-1960

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο Γ/σίου Παρανεστίου-Αγγίστας, Πρωτόκολλο, Φάκελος Εισιτήριων Εξετάσεων Ιουλίου 1956-1957, Απορριφθέντες Εισαγωγικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Τάξης, Φάκελος Εισερχόμενων Εγγράφων, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Παρανεστίου - Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ν. Χρηστίδη

 • GRGSA-DRA EDU126.01
 • Αρχείο
 • 1952-1960

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Διδασκόμενης Ύλης, Βιβλίο Βαθμολογίας Διμήνων, Διάφορα Έγγραφα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Εισιτήριων Εξετάσεων, Βιβλίο Καταχωρήσεων βαθμολογίας συμπληρωματικών εξετάσεων, Βιβλίο Μαθητολογίου και Εκπαιδευτικών Τελών, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ν. Χρηστίδη

Αρχείο Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU122.01
 • Αρχείο
 • 1982-2006

Δελτία στοιχείων καθηγητή, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και βεβαιώσεις φοίτησης μαθητών, Καταστάσεις εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Μισθοδοσία, Βιβλίο Παρουσίας, Βιβλίο Πράξεων, Αιτήσεις Προσωπικού, Προγράμματα ΜΠΚ, Πρωτόκολλο, Πρωτόκολλο Αιτήσεων/Βεβαιώσεων φοίτησης, Δελτία Αποστολής, Έντυπα/Καρτέλες δαπανών, Καταστάσεις φοιτούντων, Μητρώο Σπουδαστών, Μητρώο Μαθητών

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο Δράμας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU121.01
 • Αρχείο
 • 1945-2018

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μαθητολογια 2/ξιου Νυχτερινού Σχολείου, Γενικού Ελέγχου, Γενικού Ελέγχου Νυχτερινού Σχολείου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βροντούς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU120.01
 • Αρχείο
 • 1957-2019

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μητρώα Μαθητών, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Πρακτικά, Τίτλοι Εγγραφής, Φύλλα Ελέγχων

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς (Δράμα)

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.02
 • Αρχείο
 • 1970-2010

Βιβλίο Διδάκτρων Δακτυλογραφίας, Αντίγραφα Μητρώου Μαθητών, Βαθμολογικές κάρτες μαθητών παν. Εξετάσεων, Βιβλίο Αποδεικτικών Απολύσεως Λογιστών-Γραμματέων

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1969-2011

Αιτήσεις Εγγραφών, Ατομικά Δελτία Μαθητών, Διαγραφές Φοίτησης Μαθητών, Αλληλογραφία Σχολής με τις Επιθεωρήσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι' και ΙΓ' Περιφέρειας, Δικαιολογητικά για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ - Σχετικά Τιμολόγια, Άδειες Λειτουργίας και Σχέδια, ΦΕΚ για την ίδρυση Σχολής 'ΠΛΑΤΩΝ, Εφορία, Εκθέσεις Αυτοψίας, Αποδεικτικά απόρριψης-απόλυσης, Αποδεικτικά- Πτυχία-Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Κρατικής Επιτροπής, Επισκέψεις, Εκδηλώσεις, Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής, Ανανεώσεις άδειας Φροντιστηρίου (Άδεια άσκησης διδασκαλίας, Ανακοινώσεις Διορισμού, Εκδρομές),Υποδείγματα Δελτίων Εξετάσεων και Απολυτηρίων, Ασφαλιστήρια Μαθητών, Αποδεικτικά Σπουδών, Βεβαιώσεις Σπουδών, Αποδεικτικά Προαγωγής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο, Επιβολή Κυρώσεων ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΩΝ, Εξοπλισμός, Παραλαβή Πτυχίων, Αποτελέσματα Αποδεικτικών, Αποτελέσματα Σπουδαστών, Ειδικό Βαθμολόγιο Σχολής 'ΠΑΛΤΩΝ', Γενικό Βαθμολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ" (ΕΚΤΑΚΤΩΝ), Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μητρώο Μαθητών "ΠΛΑΤΩΝ" , Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών.

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.02
 • Αρχείο
 • 1969-2007

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορίας, Πιστοποιητικά Γεννήσεως, Τιμολόγια, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1961-2007

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Νομολογία, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία, Κτιριολογικά Θέματα, Εξοπλισμός Βιβλία Βιβλιοθήκης, Στατιστικά Στοιχεία, Άδειες, Πειθαρχικά, Ποινές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιο

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.02
 • Αρχείο
 • 1986-2012

Συμβάσεις Καθαρίστριας, Δικαιολογητικά Εγγραφών Νηπίων, Πιστοποιητικά Γέννησης, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Ν. Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.01
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πιστοποιητικά Νηπίων, Δικαιολογητικά Εγγραφών, Στατιστικά Στοιχεία, Πειθαρχικά, Ποινές, Αμοιβές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου

 • GRGSA-DRA EDU113.01
 • Αρχείο
 • 1940-2015

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μητρώα, Πρωτόκολλα, βιβλία υλικού, βιβλίο μεταβολών. βιβλίο διεκπεραιώσεων εμπιστευτικών εγγράφων, αλληλογραφία προσωπικού, βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο εποπτικών μέσων Α' και Β' τάξεων, βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Βιβλίο Πράξεων Επιθεωρητή, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντη.

1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου (Δράμα)

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.01
 • Αρχείο

Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήρια Δημοτικού-Γυμνασίου), Βιβλία Υλικού, Βιβλία Πράξεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λευκογείων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU111.02
 • Αρχείο
 • 1955-2013

2 πρωτόκολλα, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Τετράδιο βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (2 βιβλία), Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλία Μητρώου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένου, Βιβλίο Πράξεων Προσωπικού, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Λευκογείων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Λευκογείων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU110.01
 • Αρχείο
 • 1965-2010

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένης, Πρωτόκολλο

Νηπιαγωγείο Λευκογείων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ποταμών Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Πρωτόκολλο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Προσποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Ποταμών (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γρανίτη Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1994-2004

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή

Δημοτικό Σχολείο Γρανίτη (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δέλτα Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU106.01
 • Αρχείο
 • 1956-1969

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Δέλτα (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οχυρού Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU103.01
 • Αρχείο
 • 1944-2007

3 βιβλία γενικού ελέγχου, 7 βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο μητρώου, βιβλίο πρακτικών διδακτικού προσωπικού, 6 μαθητολόγια, Πρωτόκολλο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, 2 πρωτόκολλα εμπιστευτικά, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλίο απουσίας και αδειών, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, 3 βιβλία μητρώου, Ενδεικτικά, πιστοποιητικά εγγραφών και δικαιολογητικά, 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 4 βιβλία γενικού ελέγχου,

Δημοτικό Σχολείο Οχυρού (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Ακίνητης Περιουσίας, Βιβλίο Κινητής Περιουσίας.

Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυλάκκου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU098.01
 • Αρχείο
 • 1945-1990

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Υλικού, Βιβλιοθήκης, Πρακτικών Διευθυντή, Πρωτοκόλλου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου (Δράμα)

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.02
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Βιβλίο Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Πράξεων, Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.01
 • Αρχείο
 • 1988-2006

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παγονερίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU095.01
 • Αρχείο
 • 1949-2000

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Παγονερίου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Εξοχής Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1945-1992

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Εξοχής (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχλαδιάς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Αχλαδιάς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρήνης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1946-1977

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Κρήνης (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Πολύσυκου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1951-1979

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πολύσυκου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1941-1971

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρποφόρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1954-1983

Βιβλίο Μητρώο Προόδου Μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καρποφόρου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θόλου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1945-1980

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Θόλου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1945-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοκάμπου (Δράμα)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 168