Εμφανίζει 168 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση - Δράμα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1950

Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU030.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου,Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Χαριτωμένης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1963

Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων

Νηπιαγωγείο Χαριτωμένης (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφύτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU036.01
 • Αρχείο
 • 1953

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καταφύτου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU048.01
 • Αρχείο
 • 1952-1978

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νικοτσάρα Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU051.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Νικοτσάρα (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU021.02
 • Αρχείο
 • 1976-2004

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού

Νηπιαγωγείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Περιχώρας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1954-1958

Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μαθητολογίου

Νυχτερινή Σχολή Περιχώρας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μικροκάμπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Σχολείου, Βιβλίο Υλικού-Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Μικροκάμπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οχυρού Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU103.01
 • Αρχείο
 • 1944-2007

3 βιβλία γενικού ελέγχου, 7 βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο μητρώου, βιβλίο πρακτικών διδακτικού προσωπικού, 6 μαθητολόγια, Πρωτόκολλο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, 2 πρωτόκολλα εμπιστευτικά, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλίο απουσίας και αδειών, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, 3 βιβλία μητρώου, Ενδεικτικά, πιστοποιητικά εγγραφών και δικαιολογητικά, 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 4 βιβλία γενικού ελέγχου,

Δημοτικό Σχολείο Οχυρού (Δράμα)

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λευκογείων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU111.02
 • Αρχείο
 • 1955-2013

2 πρωτόκολλα, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Τετράδιο βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (2 βιβλία), Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλία Μητρώου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένου, Βιβλίο Πράξεων Προσωπικού, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Λευκογείων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU121.01
 • Αρχείο
 • 1945-2018

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μαθητολογια 2/ξιου Νυχτερινού Σχολείου, Γενικού Ελέγχου, Γενικού Ελέγχου Νυχτερινού Σχολείου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου (Δράμα)

Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU150.01
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Έγγραφα Σχολικής Εφορείας

Λύκειο Αρρένων Δράμας

Συλλογή εγγράφων Εκπαιδευτηρίων Σκόδρα-Κατσούφρη

 • GRGSA-DRA COL001.01
 • Συλλογή
 • 1923-1924

Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους, πληροφοριακό κείμενο του Εκπαιδευτηρίου για τις τάξεις, τον Σύλλογο Καθηγητών και τα δίδακτρα.

Εκπαιδευτήρια Σκόδρα - Κατσούφρη

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων

 • GRGSA-DRA EDU020.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Βιβλίο Διεκπεραίωσης, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Πρωτόκολλο, Πρωτόκολλο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Παρουσίας, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, Σχολική Εφορία

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χαμοκέρασων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1950

Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Δημοτικό Σχολείο Χαμοκέρασων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU035.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυχωρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1939

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Βαθυχωρίου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Υψηλού Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1955-1988

Βιβλίο Μητρώου -Προόδου, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Πρακτικό, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού

Δημοτικό Σχολείο Υψηλού (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Περιχώρας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1946-1996

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρακτικών Προσωπικού, Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου

Δημοτικό Σχολείο Περιχώρας (Δράμα)

Αρχείο Μ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1967-1967

Φάκελοι γυμναστικών επιδείξεων σχολείων ΜΕ Δράμας, αθλητικά αγωνίσματα Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων

Μ΄Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νομού Δράμας

Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GRGSA-DRA ADM001.11
 • Αρχείο
 • 1995-2006

Φάκελοι Πιστοποιητικών Μαθητών

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1961-2007

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Νομολογία, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία, Κτιριολογικά Θέματα, Εξοπλισμός Βιβλία Βιβλιοθήκης, Στατιστικά Στοιχεία, Άδειες, Πειθαρχικά, Ποινές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιο

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"

 • GRGSA-DRA EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1969-2011

Αιτήσεις Εγγραφών, Ατομικά Δελτία Μαθητών, Διαγραφές Φοίτησης Μαθητών, Αλληλογραφία Σχολής με τις Επιθεωρήσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι' και ΙΓ' Περιφέρειας, Δικαιολογητικά για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ - Σχετικά Τιμολόγια, Άδειες Λειτουργίας και Σχέδια, ΦΕΚ για την ίδρυση Σχολής 'ΠΛΑΤΩΝ, Εφορία, Εκθέσεις Αυτοψίας, Αποδεικτικά απόρριψης-απόλυσης, Αποδεικτικά- Πτυχία-Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Κρατικής Επιτροπής, Επισκέψεις, Εκδηλώσεις, Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής, Ανανεώσεις άδειας Φροντιστηρίου (Άδεια άσκησης διδασκαλίας, Ανακοινώσεις Διορισμού, Εκδρομές),Υποδείγματα Δελτίων Εξετάσεων και Απολυτηρίων, Ασφαλιστήρια Μαθητών, Αποδεικτικά Σπουδών, Βεβαιώσεις Σπουδών, Αποδεικτικά Προαγωγής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο, Επιβολή Κυρώσεων ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΩΝ, Εξοπλισμός, Παραλαβή Πτυχίων, Αποτελέσματα Αποδεικτικών, Αποτελέσματα Σπουδαστών, Ειδικό Βαθμολόγιο Σχολής 'ΠΑΛΤΩΝ', Γενικό Βαθμολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ" (ΕΚΤΑΚΤΩΝ), Μαθητολόγιο "ΠΛΑΤΩΝ", Μητρώο Μαθητών "ΠΛΑΤΩΝ" , Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών.

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο "ΠΛΑΤΩΝ"

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βροντούς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU120.01
 • Αρχείο
 • 1957-2019

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μητρώα Μαθητών, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Πρακτικά, Τίτλοι Εγγραφής, Φύλλα Ελέγχων

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς (Δράμα)

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Παρανεστίου- Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

 • GRGSA-DRA EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1955-1960

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο Γ/σίου Παρανεστίου-Αγγίστας, Πρωτόκολλο, Φάκελος Εισιτήριων Εξετάσεων Ιουλίου 1956-1957, Απορριφθέντες Εισαγωγικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Τάξης, Φάκελος Εισερχόμενων Εγγράφων, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Παρανεστίου - Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

Αρχείο Ιδιωτικού Λυκείου Καλαμπακίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU130.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Μαθητολογίου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών

Ιδιωτικό Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU149.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Εξετάσεων

Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας

Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1966-1972

Απολογιστικά Στοιχεία Οικονομικών Ετών, Φάκελοι Διαταγών και Επιθεωρητών

7ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1976

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας

Νηπιαγωγείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πτελέας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1925

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πτελέας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθύσπηλου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1944

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Βαθύσπηλου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ευρυπέδου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Ευρυπέδου (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Πηγαδίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1954-1957

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Νυχτερινή Σχολή Πηγαδίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγοράς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU043.01
 • Αρχείο
 • 1946-1990

Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού

Δημοτικό Σχολείο Αγοράς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τραχειάς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU044.01
 • Αρχείο
 • 1956-1973

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Εποπτικών Μέσων, Βιβλίο Υλικού και Βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Τραχειάς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU020.02
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1945-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοκάμπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θόλου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1945-1980

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Θόλου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρποφόρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1954-1983

Βιβλίο Μητρώο Προόδου Μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καρποφόρου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρήνης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1946-1977

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Κρήνης (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παγονερίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU095.01
 • Αρχείο
 • 1949-2000

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Παγονερίου (Δράμα)

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.01
 • Αρχείο
 • 1988-2006

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 168