Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Αρβανιτών (Σάμος) Σχολεία - Σάμος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Αρβανιτών (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1913-1958

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία Ταμείου, βιβλία Σχολικής Εφορείας, Διδασκόμενης ύλης, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πράξεων σχολείου, Κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Καθολικού.