Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου

  • GR GRGSA_LAR EDU068.01
  • Αρχείο
  • 1927 - 1988

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου (Κιοπεκλί) καλύπτει τα έτη 1927 - 1988 και αποτελείται από 18 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ναρθακίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κιοπεκλίου, σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Ναρθακίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ναρθακίου