Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου

  • GR GRGSA_LAR EDU113.01
  • Αρχείο
  • 1951 - 2003

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου (Ταουσάν) καλύπτει τα έτη 1951 - 2003 και αποτελείται από 39 βιβλία μητρώου μαθητών, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου, σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μαυροβουνίου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου