Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

  • GRGSA-YDR EDU002.02
  • Αρχείο
  • 1967-1990

Μισθολογικές καταστάσεις, στοιχεία, έγγραφα για παροχή δανείων, διάφορα τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

  • GRGSA-YDR EDU002.01
  • Αρχείο
  • 1897-1970

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικών Προαγωγής, βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικές Καταστάσεις, Στοιχεία, έγγραφα για παροχή δανείων, διάφορα τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας