Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δοξαρά

  • GR GRGSA_LAR EDU131.01
  • Αρχείο
  • 1937 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δοξαρά καλύπτει τα έτη 1937 - 1999 και αποτελείται από 46 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές. Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δοξαρά (1937 - 1999), Σειρά ΙΙ. 1/τάξιος Νυκτερινή Σχολή Δοξαρά (1954 - 1961). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δοξαρά