Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ευάγγελου Μέλλιου, "Αι μαύραι ημέραι της Καβάλλας" (Χφ287)

  • GRGSA-CA- MAN069.01
  • Αρχείο
  • 1919

Χειρόγραφο με μαρτυρία του δημοδιδασκάλου Ευάγγελου Μέλλιου για την Καβάλα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιτλοφορείται: "Αι μαύραι ημέραι της Καβάλλας, ήτοι τα μαρτύρια της Καβάλλας κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον και ιδία κατά την κατοχήν αυτής υπό των Βουλγάρων (από 31 Αυγούστου 1916 - 22 Σεπτεμβρίου 1918)".

Μέλλιος, Ευάγγελος