Εμφανίζει 6 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

  • 23
  • Αρχείο
  • 1789-1847

Αλληλογραφία, έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά, 1789-1847, 1862

Κωλέττης, Ιωάννης

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

  • Αρχείο
  • 1788-1845

Αλληλογραφία, έγγραφα δημόσια και ιδιωτικά, 1788-1845.

Κωλέττης, Ιωάννης

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

  • GR HESG-NHM/75371-75385
  • Αρχείο
  • 1835-1842

Επιστολές προς τον Ιωάννη Κωλέττη.

Κωλέττης, Ιωάννης