Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών (Κ388)

  • GRGSA-CA- PRI147.01
  • Αρχείο
  • 1977-2001

Βιβλία Ταμείου, Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου κ.λπ. του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού καταστατικού του Συλλόγου.

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών